Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333

 Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 Роза (гост) 15.11.2009 17:13


Наредба № 5 на МЗ Роза (гост) 15.11.2009 17:05
Желая ,който е запознат добре с Наредба № 5 на МЗ да ми помогне Страдам от психичната болест РДР.Нямам ТЕЛК.Моят работодател от две години ми нанася психически тормоз като постоянно ме кара да си подам молбата за напускане.Остават ми две години до пенсионната възраст.Аз не я подавам,тъй като в трудовата ми практика никога не съм имала наказания.Работила съм като касиер,счетоводител и 17 години секретар на кметство.Извършвам всички услуги на населението.Предлога за освобождаване е,че предизборно единственото му обещание било да ме изгони от работа и "Нямали да го изберат отново за кмет".Той не се съобразява с трудовите ми качества и по всякакъв начин се опитва да ми навреди.Заради него постъпих в психична клиника.Постоянно ме тормози дори и в болницата.Моля,дайте ми съвет как да постъпя да си запазя работата,тъй като съм вдовица пред пенсия и с това заболяванеПредварително Ви благодаря

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 ани (гост) 15.11.2009 17:46

НАРЕДБА № 5 ОТ 20.02.1987 Г. ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Издадена от министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС, обн., ДВ, бр. 33 от 28.04.1987 г.


Чл. 1. (1) При частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието само след предварително разрешение на съответната окръжна инспекция по охрана на труда може да уволни работници, боледуващи от някоя от следните болести:
1. исхемична болест на сърцето;
2. активна форма на туберкулоза;
3. онкологично заболяване;
4. професионално заболяване;
5. психично заболяване;
6. захарна болест.
(2) Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1.


Чл. 2. Работниците, които страдат от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет.


Чл. 3. Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение.


Чл. 4. (1) Трудово-експертната лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в експертно решение за всеки работник отделно. Ако за изясняване здравословното състояние на работника се налагат допълнителни медицински изследвания и преглед, ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното извършване.
(2) В експертното решение по ал. 1 се посочват болестта, от която страда работникът, и преценка на трудоспособността му, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд.
(3) Решението на ТЕЛК се изпраща служебно до предприятието и до работника.


Чл. 5. Предприятието отправя до съответната окръжна инспекция по охрана на труда писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.


Чл. 6. Въз основа на документите по чл. 5 инспекцията по охрана на труда в седемдневен срок отказва или дава на предприятието разрешение за уволнение за всеки отделен работник.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила от 1 януари 1987 г.

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 Гост (гост) 15.11.2009 17:52

Чл.333 е от КТ и в него е уредена закрилата на защитените от уволнение по Наредбо №5 на МЗ Мисля че бяха 5 или 6 заболяванията по които , за да бъде уволнен работник или служител,се иска разрещение на Инспекцията по труда.Работник или служител страдащ от Вашето заболяване е защитен по наредба № 5 т.е. преди да Ви уволни,кметът трябва да получи разрешение на Инспекцията по труда

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 Роза (гост) 15.11.2009 21:40

Благодаря,че откликнахте на запитването ми.Но нямам решение от ТЕЛК.При това в наредбата пише при закриване на предприятие,на длъжност и др.При мен няма такова.Буквално той ме тормози за да си дам аз молбата.При консултация в Инспекцията по труда ми казаха когато ме уволни,тогава да отида при тях.Трябва ли да подписвам заповедта за уволнение.Кмета казва ,че ще ми диша във врата само да намери някакво провинение.Бях първо в болницата за дискова херния.Вливаха ми системи,а той се обажда и казва:"Сега как ще ти връча наказанието".Пратил заповед за наказание "Забележка".Синът ми я приел без да съм го упълномощила.Редно ли е когато съм в болнични да ме тормози.Обижда ме,че см познавала лекарската комисия,която след това ми даваше болничните.Заради това и постоянния тормоз ме прати в психо клиниката.Моля,каквото можете ,научете ме какво да правя.

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 Роза (гост) 18.11.2009 10:20

Моля,помагайте!!!!Благодаря Ви !

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 Роза (гост) 18.11.2009 17:07

П о м о г н е т е м и !!!

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 ivanapetrova Профил 30.07.2011 16:02

Искам да попитам дали фирмата в която работя има право да ме освободят, защото страдам от една от болестите посочени като защитени от уволнение по Наредба №5 от 20.02.1987г. съгласно чл.333 Ал. 1 от кодекса на труда? Благодаря. Отговор на Роза(15.11.2009 17:13):

 Търся списък на заболяванията milivanili700 Профил 13.01.2014 11:46

Здравейте! Изготвям нови длъжностни характеристики в училище и има една точка ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ. В чл. 125, ал1, т.3 от ППЗНП пише:, че лицата заемащи длъжност като учител и др. не могат да заемат тези длъжности ако страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
Помогнете ми!
Не мога да намеря тази наредба или списък.
Предварително благодаря.
С уважение:
Вили
 

 RE: Търся Наредба № 5 на МЗ чл.333 b0b0 Профил 13.01.2014 13:32

А защо ти е за пишеш тези здравни неща в длъжностната характеристика?!?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения