Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.

 Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. АНИ (гост) 16.11.2009 09:07

от къде да си изтегля бланката за отпуск по чл.167а,ал1 от КТ

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. АНИ (гост) 16.11.2009 09:15

Моля ви трябва ми бланката спешно

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. разочарована (гост) 16.11.2009 09:16

чичко гугъл знае всичко

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. АНИ (гост) 16.11.2009 09:18

търсих но не откривам нищо

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. диана (гост) 16.11.2009 09:21

Чл. 167а. (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. MarPan Профил Изпрати email 16.11.2009 09:23

Каква бланка търсиш? Заявление за отпуск или заповед?

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. АНИ (гост) 16.11.2009 09:24

и двете ако може

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. разочарована (гост) 16.11.2009 09:25

ех Ани , Ани просто заложи в гугъла и ще намериш аз как намирам , айде за мързеланковците docstore.odit.info/?s=1&order=fl.UploadDate&way=DESC&ct=5&g=13

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. диана (гост) 16.11.2009 09:29

Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на малко дете до 8-годишна възраст
До
З А Я В Л Е Н И ЕОт ..........................................................................................................................................

На длъжност ........................................................................................................................
Уважаеми …. ...........................,

Уведомявам Ви, че желая да се възползвам от правото си на неплатен отпуск по чл.167а от Кодекса на труда и да ползвам такъв, смятано от ..................................., за период от .................... /дни, месеци/ или от ................................... /дата/ до ............................... /дата/.
Декларирам, че детето ми ......................................................................................
.........................................................., ЕГН ....................................... не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
Декларирам, че до момента нито аз, нито съпругът /съпругата ми сме ползвали неплатен отпуск за отглеждане на детето след навършването му на 2-годишна възраст.

Приложено: ксерокопие на акта за раждане на детето.Дата............................... С уважение ........................................

Приложение №6 към чл.49д, ал.2 от НРВПО
Декларация за ползване на отпуск по чл.167а, ал.4 от Кодекса на труда от родител, който сам се грижи за отглеждането на дететоПодписаният ...............................................................................................................................
Декларирам, че за отглеждането на детето ............................................................................, родено на…………………..............................................., ЕГН ................................................

1. Не е ползаван отпуск по чл.167а, ал.4 от Кодекса на труда;
2. Ползван е отпуск по чл.167а, ал.4 от Кодекса на труда в размер на ................................ месеца и ............................ дни;
3. Не се намирам в брак с другия родител и не живея в едно домакинство с него;
4. Другия родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда;
5. Другия родител е починал.


Задължавам се при смърт на детето, при даването му за осиновяване или при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата ................................... Декларатор ......................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Книга за отчитане на използвания отпуск по чл.167а, ал.1 от Кодекса на труда


№ ;Трите имена; Длъжност; Начална дата; Крайна дата ;Брой календарни дни/месеци; ползван отпуск; Дата, на която удостоверението е представено на работника/служителя
За ползване на отпуск по чл.167а, ал.1 от КТ


Това е,което успях да намеря чрез гугъла незнам дали ще ти свърши работа сама ще си прецениш.

 

 RE: Бланка за неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. АНИ (гост) 16.11.2009 09:36

БЛАГОДАРЯ ВИ ЩЕ МИ СВЪРШИ РАБОТА
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения