Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 123 (гост) 27.11.2009 21:39

САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ПОДПИСВА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА 5000,00 ЛВ.
ДОГОВОРЪТ Е ЗА ЕДНИ МЕСЕЦ. ПОДПИСАН Е МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2009 Г. ПЛАЩАНЕТО ПО ДОГОВОРА Е СЪЩО В ОКТОМВРИ 2009
КАКВИ ОСИГУРОВКИ ДЪЛЖИ?

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 321 (гост) 27.11.2009 21:42

Зависи. Пенсионер ли е? Върху каква сума прави авансовите си осиг. вноски като самоосигуряващо се лице

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР МИМИ (гост) 27.11.2009 21:46

МОЖЕ ДА МУ УДЪРЖИТЕ ДОД. А МОЖЕ И ДА МУ ДАДЕТЕ ЦЯЛАТА СУМА СРЕЩУ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЧЕ Е САМООСИГУРЯВАЩ И ТОЙ ДА СИ ВНЕСЕ ДОД.

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 123 (гост) 27.11.2009 21:53

ЛИЦЕТО НЕ Е ПЕНСИОНЕР. ОСИГУРАВА СЕ НА 260,00 ЛВ КАТО СОБСТВЕНИК НА ЕТ.

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР Люси (гост) 27.11.2009 21:57

Лицето декларира че се самоосигурява,удържате данък и го внасяте.Издавате му служебна бележка и то изравнява с ГДД.

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР John Профил 27.11.2009 21:57

А бе, дами (или господа). Какви глупости обсъждате в края на 2009 г. Какво сте правили почти цяла година и за чий някой идиот като вас ви е плащал през това време парички!
Нито един коректен въпрос и нито един коректен отговор.

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР satanasowa Профил Изпрати email 27.11.2009 22:04

Нищо, лицето издава сметка - фактура и декларация, че е самоос. се лице

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 123 (гост) 27.11.2009 22:06

МОЖЕ БИ ВЪПРОСЪТ НАИСТИНА НЕ Е КОРЕКТЕН. НЕКА ПОПИТАМ ТАКА:
ЕТ КЪМ. САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ. АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗОВ СА МИ ВЪРХУ 260,00 ЛВ ФИРМАТА, КОЯТО МЕ НАЕМА НЕ ИСКА ФАКТУРА ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА, А ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР. ПРЕЗ 2010 ГОД. КАТО ИЗРАВНЯВАМ С ГДД ТОЗИ ДОХОД ЗА М. ОКТОМВРИ ЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧИ ИЛИ СЕ РАЗНАСЯ ЗА ВСИЧКИТЕ 12 МЕСЕЦЕ

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР satanasowa Профил Изпрати email 27.11.2009 22:16

Възложителят, не дължи нищо по този договор, самоос. се лице прави ав. вноски на три месеца на данък, изр. осиг. и данък с дан. си декл., и е длъжно да издаде такава сметка - фактура

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР kris1 Профил 27.11.2009 22:22

При условие че предприятието изплаща доход на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, изрично потвърдило това обстоятелство писмено с декларация по реда на чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ, предприятието - платец на дохода:
- не изготвя Сметка за изплатени суми по реда на чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ;
- не удържа авансов данък (както бе до 31.12.2008 г.), а изплаща брутния доход на лицето (чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ).

В ЗДДФЛ липсва изискване декларацията от самоосигуряващото се лице да е по образец, утвърден от министъра на финансите (чл. 43, ал. 5 и чл. 64 ЗДДФЛ, )Тя е в свободен стил.

Изискванията по отношение на документирането и отчитането на придобития доход са регламентирани в чл. 9 ЗДДФЛ.

Следователно, при изплащане на доходи по граждански договори на посочените лица, при условие че те потвърдят, че са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО, доколкото вече не следва да им се издава Сметка за изплатени суми, самите получатели на дохода, на основание на чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ, следва да издават първичен документ по смисъла на ЗСч за извършените услуги/продадените стоки, съдържащ реквизитите на чл. 7, ал. 1 ЗСч (чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ). Ще допълним, че не е задължително да се издава фактура, ако лицето не е регистрирано по ЗДДС, тъй като според чл. 113, ал. 3, т. 7 ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:
а) се издава документ по реда на специален закон, или
б) се издава Сметка за изплатени суми, или документ по чл. 9ЗДДФЛ, или
в) издаването на документ не е задължително, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (например при доходи, облагани с окончателни данъци, каквито са доходите от дивиденти и доходите на чуждестранни физически лица - б.а.).

От 01.01.2009 г. самоосигуряващо се лице - получател на дохода (декларирало писмено това обстоятелство пред платеца на дохода) само определя и внася авансов данък върху придобития доход (чл. 43, ал. 6 ЗДДФЛ), независимо от това кой е платецът на дохода (предприятие, или което и да е физическо лице). Данъкът (10 на сто) се определя върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход (чл. 43, ал. 1 ЗДДФЛ). Имат се предвид осигурителните вноски, дължими авансово от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 6, ал. 7, т. 1 КСО5. Ще обърнем внимание, че не се имат предвид внесените, а дължимите авансово осигурителни вноски - независимо от това дали са внесени през съответното тримесечие. Очевидно, идеята е, че лицето рано или късно ще внесе тези вноски, така че те трябва да се вземат предвид при авансовото облагане. (Аналогично третиране е възприето от години при годишното облагане на самоосигуряващите се лица - чл. 30 ЗДДФЛ6). Определеният от самоосигуряващото се лице данък за съответното тримесечие се внася в сроковете и по реда на чл. 67, ал. 1 и 2 и чл. 68 ЗДДФЛ (чл. 43, ал. 7 ЗДДФЛ). Това означава, че:
данъкът се внася тримесечно от придобилите доходите лица - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието (чл. 67, ал. 1 ЗДДФЛ). Изрично е посочено, че за четвъртото тримесечие данък не се дължи (чл. 67, ал. 2, във връзка с чл. 43, ал. 6 ЗДДФЛ). (Ако самоосигуряващото се лице получава всичките си доходи в периода от 01.10. до 31.12., то не би дължало авансов данък.) С други думи, данъкът се внася:
- за доходите, придобити през първото тримесечие - до 15.04.;
- за доходите, придобити през второто тримесечие - до 15.07. и
- за доходите, придобити през третото тримесечие - до 15.10.

 

 RE: САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 123 (гост) 28.11.2009 09:18

ОТНОВО НА ВЪПРОСА ЗА ОСИГУРОВКИТЕ НА СОЛ, КОЕТО НЕ Е ПЕНСИОНЕР
КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОКОНЧАТЕЛНИЯТ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД, ВЪРХУ КОЙТО СЕ ДЪЛЖАТ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗОВ КОГАТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ НА РАЗЛИЧНИ ОСНОВАНИЯ - ДЕЙНОСТ КАТО ЕТ И ИЗВЪНТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ / ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ЕДИН МЕСЕЦ / ? В ТАБЛИЦА 1 И 2 ОТ ГДД ДОХОДЪТ ОТ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР СЕ ПОСОЧВА ЗА МЕСЕЦА ЗА КОЙТО Е ПОЛУЧЕН ИЛИ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ЗА 12 МЕСЕЦА.

реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване