Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Гореща тема! щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС

 щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС 222 (гост) 03.12.2009 15:36

не ми е разбираемо това определение в закона?! Моля, вякой да даде пример.

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС тнтн (гост) 03.12.2009 15:37

нерегнато

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС bistra7 Профил 03.12.2009 15:38

само физически лица , които обаче не осъществяват независима икономическа дейност. Води се спор за ЮЛНЦ ,които нямат стопанска дейност, но за сега резулатат за тях клони повече към - не! Очаква се скоро да излезе тълкуване на въпроса. До тогава всичко що шава - е ДЗЛ. Това е много важно във връзка с новия чл.21 и чл.97 а

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС bistra7 Профил 03.12.2009 15:40

Отговора на тнтн е абсолютно грешен - не подвеждай така , защото с новия закон и нерегистрираните по ДДС ,които са получатели на услуги от чужбина трябва в 7 дневен срок ПРЕДИ получаването на услугата да се регистрират по чл.97 а

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС veronika (гост) 03.12.2009 16:21

Бистра,моля те за помощ!- този член 97А от цял месец ме мъчи (още от проектозакона) - и понеже съм начинаеща-не разбирам-след като се регистрира лице по този член, после защо пак ще се регистрира на други основания? (мисля че в една от алинеите му пишеше така). Като е регистрирано лицето по 97А - ще начислява ли ДДС върху доставките си в страната?

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС клара (гост) 03.12.2009 16:42

Автор: bistra7 Профил | Дата: 03.12.2009 15:40
"... защото с новия закон и нерегистрираните по ДДС ,които са получатели на услуги от чужбина трябва в 7 дневен срок ПРЕДИ получаването на услугата да се регистрират по чл.97 а"

не само получателите, а и доставчиците на услуги по чл.21 ал.2 / чл.97А, ал.2/

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС veronika (гост) 03.12.2009 16:45

А на моя въпрос коментар?:))

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС elisaveta_p Профил Изпрати email 03.12.2009 16:46

То не е ли казано в прав текст в закона щО Е ТО-данъчно незадължено лице

(5) Не са данъчно задължени лица държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на държавна или местна власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки, с изключение на:

1. следните дейности или доставки:

а) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни услуги;

б) снабдяване с вода, газ, електроенергия или пара;

в) превоз на стоки;

г) пристанищни и летищни услуги;

д) превоз на пътници;

е) продажба на нови стоки, произведени за продажба;

ж) доставки, извършвани с цел регулиране на пазара на земеделска продукция;

з) организиране или провеждане на търговски панаири, изложби;

и) складова дейност;

к) дейности на организации за търговско осведомяване, рекламни услуги, включително отдаване под наем на рекламни площи;

л) туристически услуги;

м) стопанисване на магазини, столове и други търговски обекти, отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи;

н) радио- и телевизионна дейност с търговски характер.

2. Доставки, извън тези по т. 1, които ще доведат до значително нарушаване на правилата за конкуренция.

Данъчно незадължено юридическо лице

Чл. 4. Данъчно незадължено юридическо лице е юридическо лице, което не е данъчно задължено по смисъла на чл. 3 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС клара (гост) 03.12.2009 16:47

veronika защото като рег. по чл.97А няма право на ДК

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС veronika (гост) 03.12.2009 17:00

А ще начисляват ли ДДС по облагаемите доставки в страната ни?
 

 RE: щО Е ТО-данъчно незадължено лице по смисъла на ЗДДС gerri333 Профил 20.04.2011 14:56

"Ако извършваш услуги от разстояние на фирми, регистрирани извън ЕС не дължа ДДС.

Ако обаче извършваш същите услуги на фирми от ЕС някой плаща ДДС (в случая в Google Ireland ДДС-то се плаща от Google Ireland), но въпреки, че не е нужно да плащаш ДДС трябва да си регистриран и да си подаваш декларациите". - От това ,което чета тук, разбирам, че ако си направя сайт, в който сложа гугъл адсенс да ми рекламира в сайта, за да получавам законно чековете си, трябва да се регистрирам по ДДС, така ли? Но няма да плащам ДДС върху сумата?! А някои знае ли как стоят нещата с българските фирми ,които предлагат аффилиет реклами? - тоест, на получения чек от 100 лв примерно, начислява ли се ДДС?

А ако искам да да слагам банери или рекламни графики за реклама, от получените пари (отбългарски фирми) какво плащам и като физическо лице ли го плащам - тоест освен данък 10%, плащам ли осигуровки и ДДС?

Благодаря за отговора

Отговор на bistra7(03.12.2009 15:40):
bistra7 каза:
Отговора на тнтн е абсолютно грешен - не подвеждай така , защото с новия закон и нерегистрираните по ДДС ,които са получатели на услуги от чужбина трябва в 7 дневен срок ПРЕДИ получаването на услугата да се регистрират по чл.97 а
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС