Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! данъчни вр.разлики и счетоводно записване

 данъчни вр.разлики и счетоводно записване новак (гост) 31.01.2010 12:34

От толкова четене ми стана пълна каша в главата:(

СчПч- 100 000 лв
сч.аморт-20000
дан.аморт - 25000
Дан Пч-95000
текущ данък - 10000
в т. ч-. данък 9500 123/452 -10000
от разлики -500 452/497-500
както и да ги взимам операциите салдото по 123 к-т не ми излиза:( Трябва да внесем 9500 лв данък, нали?!

Моля за помощ!

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване новак (гост) 31.01.2010 12:39

и колко трябва да е кредитното салдо на 123 в края на краищата?! 90 000 или 95000?!
Търсих по темите ...виждам, че BUBU17 e изключително наясно, но моя точно случай го няма и не мога да разбера..

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване новак (гост) 31.01.2010 12:53

Много моля знаещите да обърнат внимание!

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване PetiaDCh Профил Изпрати email 31.01.2010 14:01

123 / 452 ви е 9500 първо

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване PetiaDCh Профил Изпрати email 31.01.2010 14:04

второ временната разлика, ще се натрупа по 497 и ще се прояви в последната година върху данъчната печалба, а не през другите години
и друго нещо - за 500 лева статията е със 123, а не със 452 според мен

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване НОВАК (гост) 31.01.2010 14:10

Благодаря, Петя!

МАЙ СХВАНАХ!
Данък за внасяне 9500.
Следователно операцията е
123/452-9500
123/497 -500
така салдото по 123 в кредита ще остане 90000лв, все едно ако сме начислили данък без влиянието на временните разлики, нали?!


 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване PetiaDCh Профил Изпрати email 31.01.2010 15:13

виж моя пример, че с твоите суми ми е трудно:
1. счет.амортизация на актива е за 2 години, т.е. 50%
данъчната ам-я е за 4 години, т.е. 30% условно
2. сума на актива 10000 лева, и 10% корп.данък

І. година: счет.печалба ако е 100х; счет.ам. 5х и дан.ам. 3х
то (100+5-3) = 102х облагаема данъчна печалба и 10.2х данък
статиите са: 497 / 123 - 0.2х временна разлика
123 / 452 10.2х дължим данък
452 / 503 плащане на данъка

в сметка 123 остава салдо 90х, колкото би била сумата без вр.разлика, и която сума се отнася по 122

ІІ. година: същата работа, само че в сметка 497 има плюс още 0.2х
през тази година активът се амортизира напълно за счет.цели

ІІІ. година: ако счет.печалба е пак 100х
счет.ам. са нула, а данъчните 3х, то облагаемата дан.печалба е 97х и дължимият данък е 9.7х
123 / 497 - 0.3х обратно проявление
123 / 452 - 9.7х дължим данък
452 / 503 плащане корп.данък

тук остават 1х за данъчна амортизация

ІV. последна година: счетоводна печалба 100х ; счетоводна ам-я няма; данъчна ам-я 1х;
получава се 99х облагаема данъчна печалба и 9.9х данък за внасяне
123 / 497 0.1х обратно проявление
123 / 452 9.9х дължим данък
452 / 503 9.9х плащане на данъка

така в 123 сметка остават 90х печалба, които да се прехвърлят в 122, а сметка 497 е приключена

охх, уморих се от писане...

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване новак (гост) 31.01.2010 15:27

Благодаря отново Петя!

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване новак (гост) 31.01.2010 15:32

Бах мама му най -накрая ми светна!!!
Да си жива и здрава, колежке!

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване PetiaDCh Профил Изпрати email 31.01.2010 15:34

и на мен ми беше трудно, но се налага тая година да го правя! надявам се че примерът ми е ясен ;-))

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване add (гост) 31.01.2010 20:15

Пълни глупости. Счетоводните аморт. са постоянна разлика и не се осчетоводява. Само временните се осчетоводяват. Такава е например данъкът който ще платиш тази година в-у разходите зе поривизарни отпуски и осиг-те в-у тях. През следващата те ще ви бъдат признати за данъчни цели.

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване Vivian Профил Изпрати email 31.01.2010 20:25

add (гост) ами не е вярно това, което твърдиш за счетоводните амортизации

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване delusion Профил Изпрати email 31.01.2010 20:26

Отчитане на корпоративния данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

Следва да се отбележи, че временните данъчни разлики са чисто данъчно понятие. Те съществуват дотолкова, доколкото Законът за корпоративното подоходно облагане ги предвижда. Счетоводните термини са активи и пасиви по отсрочени данъци, създавани в размер на данъчния ефект върху временните разлики. Следва да се отбележи ,че от т.н. намаляеми временни разлики възникват активи по отсрочени данъци, а от облагаемите - пасиви по отсрочени данъци.
За отчитането на корпоративния данък и за корекциите на разхода за данък се спазва последователността, предвидено, в МСС 12 Данъци върху дохода, респ. в СС 12 Данъци от печалбата:

1. Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година
Кт с/ка Разчети за корпоративен данък - с дължимия за текущата година данък, определен по годишната данъчната декларация;
2. Корекции на разхода за данък с възникналите активи и пасиви по отсрочени данъци :

2.1. Дт с/ка Активи по отсрочени данъци
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година - с данъчния ефект върху възникналите намаляемите временни разлики;

2.2. Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година
Кт с/ка Пасиви по отсрочени данъци - с данъчния ефект от възникналите облагаемите временни разлики;

2.3. Дт с/ка Печалби и загуби от текущата година
Кт с/ка Активи по отсрочени данъци - с данъчния ефект върху обратното проявление на намаляемите временни разлики, възникнали през предходни години;

2.4. Дт с/ка Пасиви по отсрочени данъци
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година - с данъчния ефект върху обратното проявление на облагаемите временни разлики възникнали през предходни години.

3. Актив по отсрочени данъци се създава и върху данъчната загуба, подлежаща на пренасяне по чл. 70 от ЗКПО.

Счетоводната статия е същата, както при възникване на подобен актив от временна разлика :

Дт с/ка Активи по отсрочени данъци
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване sss (гост) 31.01.2010 20:27

PetiaDCh вие във фирма Актив ли работите офисът им в добрич

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване abv (гост) 01.02.2010 11:03

Данък не се начислява върху счетов. печалба, а след преобразуване на счетоводния финансов резултат по ЗКПО. Относно счетоводните и данъчните амортизации - вече не се водят временни разлики. Отговорът ви е: Дт 123 / Кт 452 - 9500 лв. Във вашия пример няма никакви временни разлики.

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване abv (гост) 01.02.2010 11:03

Данък не се начислява върху счетов. печалба, а след преобразуване на счетоводния финансов резултат по ЗКПО. Относно счетоводните и данъчните амортизации - вече не се водят временни разлики. Отговорът ви е: Дт 123 / Кт 452 - 9500 лв. Във вашия пример няма никакви временни разлики.

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване abv (гост) 01.02.2010 11:10

Коригирам се - има и временна разлика. Няма временна данъчна разлика, когато счетоводната амортизация съвпада с данъчната.

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване n.velikov Профил 01.02.2010 11:30

Виж дали нямаш и други постоянни и временни разлики-брак.... компенсируеми отпуски, какво имаш от минала година и тогава заедно с амортизациите виж колко са ти увеличенията и намаленията. Ако след преобразуването с времените разлики имаш отсрочен данъчен пасив в твоя случай вземаш 123/497 и това ти е разход за отсрочен данък.

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване Гост (гост) 01.02.2010 14:17

А защо разликата между счетоводната и данъчната амортизация е временна разлика. Къде в ЗКПО го пише?

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване професор (гост) 01.02.2010 14:23

А кой ти е казал, че разликата между счетоводната и данъчната амортизация е " временна разлика " ?
 

 RE: данъчни вр.разлики и счетоводно записване Гост (гост) 01.02.2010 14:38

На същото мнение съм в вас, Професоре и това ми прави впечатление. По ЗКПО със счетов. р-ди за аморт-я се УВЕЛИЧАВА, а с данъчните аморт-ции се НАМАЛЯВА финансовия резултат. Това са ПОСТОЯННИ разлики. В същото време някой автори предлатат идеята за временна разлика между счетов. и данъчни амортизации. Вж. "Данък печалба" - Л. Рангелова, изд. ФОРКОМ, 2009, стр. 34. - "... Ако те се различават, е налице данъчна временна разлика".
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство