Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Данъчни амортизации

 Данъчни амортизации cj (гост) 01.02.2010 17:38

Колеги, моля за помощ по следния въпрос: Трябва ли да преустановя начисляването на счетоводни амортизации на активи, които не носят икономическа изгода на фирмата и за които прилагам чл. 59,ал(1) от ЗКПО за преустановяване начисляването на данъчни амортизации? Предварително благодаря!

 RE: Данъчни амортизации Вили (гост) 01.02.2010 17:53

За да спрете начисляването на счетоводни амортизации трябва да са консервирани. В СС4 има информация за това. Ако не са изпълнени условията за консервиране, не спирате амортизациите.

 RE: Данъчни амортизации дж (гост) 01.02.2010 17:58

Това означава ли че ако активите не работят например 4 месеца след това пак работят 3 месеца, за тези 4 месеца пак си начислявам счетоводни амортизации?

 RE: Данъчни амортизации Вили (гост) 01.02.2010 18:00

Да така е.

 RE: Данъчни амортизации дони (гост) 02.02.2010 11:49

И все пак в СС4:
6.2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това. Това не значи ли че не се начислява счетоводна амортизация за периода за който е изведен актива от употреба (без консервиране)

 RE: Данъчни амортизации Маграт Профил 02.02.2010 12:09

И аз смятам, че не се спира начисляването на счет.амортизации. Според мен под "извеждане от употреба стандартът има предвид това:

"Остатъчна стойност-предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от амортизируем актив при изтичането на срока му на годност след извеждането му от употреба. Тази стойност зависи от вида на сделката по извеждането на актива-продажба, замяна, подмяна с доплащане, бракуване и т.н. "

+консервирането

 RE: Данъчни амортизации ваня (гост) 02.02.2010 12:21

Здравейте имам следното продължение на въпроса - при мени има разлика в начислените амартизации по ДАП и САП - тази разлика повлиява на печалбата ми в намаление . Да кажем че тази разлика е 500 лв. как да осчетоводя тази разлика . Моля ви за първи път попълвам годишна декларация и съм в шах ...

 RE: Данъчни амортизации гост (гост) 02.02.2010 12:23

Боже Боже - не се осчетоводява

 RE: Данъчни амортизации дони (гост) 02.02.2010 12:51

И все още не съм сигурна дали в този случай се начислява или не сч. амортизация. Нека и други колеги се включат в дискусията.

 RE: Данъчни амортизации ваня (гост) 02.02.2010 13:02

и как да си равня печалбата в оборотната ведомост с печалбата в годишната декларация

 RE: Данъчни амортизации gost (гост) 02.02.2010 13:23

Ваня прочети си нещата отново този който ти дава да попълваш декларацията му е самоубиец

 RE: Данъчни амортизации Ели (гост) 02.02.2010 13:51

Аз имам следния случай: Преустановено ползване на актив от 01.10.2008г. Пуснат в употреба на 01.11.2009г. Според чл.59 спирам начисляването на дан.амортизации от 01.10.2008. За 2009 г. намалям дан.амортизации за 9 месеца, но какво става с тези от 2008, които са отразени в ГДД за 2008г.

 RE: Данъчни амортизации Abby12 Профил 02.02.2010 13:57

за Ваня:
h ttp://www.odit.info/?s=6&i=141823&f=2

 RE: Данъчни амортизации дони (гост) 02.02.2010 14:08

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.
Към Ели (гост): според мен начисляването трябва да преустановиш от 01.12.2009, но тъй като си го пуснала 01.11.2009 - тогава трябва да възобновиш, става така че изобщо не трябва да спираш.

 RE: Данъчни амортизации Гост (гост) 02.02.2010 17:36

А възможно ли е като реквизити ДАП и САП да бъдат еднакви, тъй като дружеството е от 2 години и имаме закупени ДМА в м.11.2008г.?

 RE: Данъчни амортизации Abby12 Профил 02.02.2010 17:42

Дони, преди да разсъждаваш що не прочете (копна) втората алинея? Там ясно си пише какво и как:

(2) При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва:
1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива;
2. увеличава се данъчната стойност на актива.

 RE: Данъчни амортизации ivaa66 Профил 10.01.2018 14:00

Тази дискусия е малко стара ,но така и неразбрах трябва ли да се начисляват счетоводни амортизации при временно неизползване на ДМА.За данъчните аморт.ми е ясно.

 RE: Данъчни амортизации Liglyo Профил 10.01.2018 14:07

Отговор на ivaa66(10.01.2018 14:00):
ivaa66 каза:
Тази дискусия е малко стара ,но така и неразбрах трябва ли да се начисляват счетоводни амортизации при временно неизползване на ДМА.За данъчните аморт.ми е ясно.


В стандарта погледнахте ли?

 RE: Данъчни амортизации ivaa66 Профил 10.01.2018 14:18

и в стандарта четох и разни публикации -едни пишат че се начисляват до 12 месеца ,други че се спират още следващия месец..и в тази дискусия нама категорична обосновка как да се процедира

 RE: Данъчни амортизации XXXXX Профил 10.01.2018 14:21

едни пишат че се начисляват до 12 месеца ,други че се спират още следващия месец

А обърнахте ли внимание в кой случай пишат да счетоводните амортизации /САП/, в кой за данъчните /ДАП/?.

 RE: Данъчни амортизации ivaa66 Профил 10.01.2018 14:42

интересуват ме само счетоводните амортизации

 RE: Данъчни амортизации XXXXX Профил 10.01.2018 14:49

Тогава чети СС4 Отчитане на амортизациите. Там със сигурност няма две мнения.

Отговор на ivaa66(10.01.2018 14:42):
ivaa66 каза:
интересуват ме само счетоводните амортизации

 RE: Данъчни амортизации Abby12 Профил 10.01.2018 15:08

Отговор на ivaa66(10.01.2018 14:42):
ivaa66 каза:
интересуват ме само счетоводните амортизации


и защо вадите от нафталина тема за данъчни амортизации?
на всичкото отгоре се оплаквате, че и в нея нищо не пишело по вашето страдание

 RE: Данъчни амортизации ivaa66 Профил 10.01.2018 15:25

не мога да разбера като на задеден въпрос нямате конкретен отговор защо въобще отговаряте.Какъв НАФТАЛИН КАКВИ 5 ЛЕВА.И съм прочела и НСС4 и НСС 16..Моля ако има някой колега ,които има вещо мнение или е запознат с казуса да отговори.АКО НЯМАТЕ КОНКРЕТЕН ОТГОВОР СПЕСТЕТЕ СИ ПИСАНЕТО НА ГЛУПОСТИ.

ТОВА Е САЙТ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ,НЕ ЗА ЗАЯЖДАНЕ И ПИСАНЕ НА ПРОСТОТИИ

 RE: Данъчни амортизации ivaa66 Профил 10.01.2018 15:39

Въпросните активи са заведени по сметки от гр.20, включени са в счетоводния амортизационен план и за тях се начисляват счетоводни амортизации. Въпреки че те не носят икономическа изгода, същите се изхабяват и морално и при евентуално разпореждане с тях пазарната им цена би била значително по-ниска от стойността им на придобиване и завеждане в САП. През ревизираните години дружеството е определило данъчни амортизации за тези активи в размер на посочените в РА суми, като съгласно визираните разпоредби и НСС 16 ДМА, ревизията приема, че същите е следвало да се преустановят за периода, през който не се употребяват. Въз основа на Решение на ОС на съдружниците с Протокол № 3 от 31.12.2008 г. е взето решение за прилагане на чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, за преустановяване начисляването на данъчни амортизации на активите, които не носят икономическа изгода за период по-дълъг от 12 месеца. В РА е установено, че в нарушение за тази част от разглежданите активи дружеството продължава да начислява такива. С оглед на това, за данъчни цели, с процесните суми органът по приходите е коригирал в по-малко декларираното от лицето намаление на финансовия резултат с данъчно признатия размер на разходите за амортизации, като е приел, че със счетоводните амортизации правилно същият е увеличен по години.


ТОВА Е ОТ ЕДНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ.СЧЕТОВОДНИ АМОРТИЗАЦИИ СЕ НАЧИСЛЯВАТ И В ГДД СЕ ПРЕОБРАЗУВА РЕЗУЛТАТА С ТЯХ
 

 RE: Данъчни амортизации STRELA Профил 10.01.2018 17:01

Отговор на gost(02.02.2010 13:23):
gost каза:
Ваня прочети си нещата отново този който ти дава да попълваш декларацията му е самоубиец

в ГДД имаш увлечение с счетовдните и намаление с данъчните амортизаци и се изменя данъчната печалба.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство