Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Данъчно временни разлики ФРЗ

 Данъчно временни разлики ФРЗ Емил (гост) 07.03.2006 10:10

В ЕТ има неизползвани отпуски за 2005г. Какви са коректните счетоводни записвания за отразяването им като временни данъчни разлики? Предварително Ви благодаря :)

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ емил (гост) 07.03.2006 12:52

Хайде бре хора никой ли няма информация по въпроса??????

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ К.Неделчева (гост) 07.03.2006 17:33

Изчислявате си размера на неизползуваните отпуски и осигуровките в/у тях.Изчислява се 15% Данък в/у печалбата и получената сума се осчетоводява 282/497, след което се поема операция 497/122. През 2006 година ще има обратно проявление. Начисления данък се отразява в други данъци в ОПР-то.

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ dodo (гост) 07.03.2006 17:39

Може и друга вид операция, изчисляваш си отпуската и осигуровките за сметка на работодателя, върху тези суми начислява 15% корпоративен данък и осчетоводяваш 495/123

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ Любен Профил Изпрати email 07.03.2006 17:39

282/497 ??????????
497/122 ??????????

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ К,Неделчева (гост) 07.03.2006 20:55

с/ка 282-Активи и пасиви по отсрочени данъци -осчетоводява се 497/282-ползуваните отпуски през 2005,начислени през 2004 г.; 282/497-Разходи по неползувани отпуски за 2005 година.Салдото на с/ка 497 се приключва със сметка съответно Д-т или К-т с/ка 122-Печалба или загуба от текущата година.

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ Сър (гост) 07.03.2006 21:12

Твърде любопитно, бих казал.
А какво е наименованието на с/ка 497 във Вашия сметкоплан?

 Re: К.Неделчева гост (гост) 07.03.2006 21:15

странно ми е как така сте решили да си измислите сметка 282 - точно в раздела, в който са сметките, с които се отчитат дългосочните активи. Ами ако сметката ви е с кредитно салдо ?????

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ К.Неделчева (гост) 07.03.2006 21:37

с/ка 497 -Разчети по данъчни временни разлики- може да проверите в националния сметкоплан.С/ката може да бъде разделена на 4971-Възстановими данъчни временни разлики и 4972 Дължими данъчни временни разлики. През 2002 г бе препоръчано да се използува с/ка 495 Разчети по отсрочени данъци.

 Re: К.Неделчева Сър (гост) 07.03.2006 21:52

Първо: не дублирате ли сметки 282 и 497 ?
Второ: как да проверя в "националния сметкоплан" като такъв отдавна не съществува ?

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ К.Неделчева (гост) 07.03.2006 22:05

Що се отнася до с/ка 282-Активи и пасиви по отсрочени данъци , може да има кредитно салдо в края на отчетния период, То ще отразява сумите на дължимите данъци върху дохода през бъдещи периоди от време по отношение на облагаемите временни разлики. Може да го прочетете в лекцията на поф.д-р Стоян Дурин-ОТЧИТАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ-Издателство Плутон 2003 г

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ Сър (гост) 07.03.2006 22:22

Ами сметка 497 не върши ли същото ?
При Вас има, цитирам:

"с/ка 497 -Разчети по данъчни временни разлики"
"с/ка 282-Активи и пасиви по отсрочени данъци"

Няма ли дублиране ?

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ К.Неделчева (гост) 07.03.2006 22:39

До миналата година използувахме вместо с/ка 497 /495/ се с/ка 640-Разходи и приходи по данъци. В началото на годината на семинар по счетовоното приключване ,есперт-счетоводителя ни препоръча да използуваме разчетна сметка-497. Тя се приключва с ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА , а с/ка 282 остава в баланса съответно с Дебитно или Кредитно салдо.Така,че не може да става въпрос за дублиране.Приятно ми беше , че си побеседвахме.

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ емил (гост) 08.03.2006 12:25

Благодаря на К.Неделчева и на другите форумци за интересната беседа!!!
 

 Re: Данъчно временни разлики ФРЗ МАЛ (гост) 08.03.2006 13:36

А ТРЯБВА ЛИ ЕТ ИЗОБЩО ДА НАЧИСЛЯВА ВРЕМЕННА РАЗЛИКА
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство