Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци

 дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци Милена (гост) 15.03.2010 19:00

имам дан. временна разлика в увеличение с неизплатено възнаграждение по ДУК 5 години съм на загуба и следващите пак ще сам защото имам огромен кредит! Интересува ме трябва ли за тази временна разлика за ДУК да призная пасив по отсрочени данъци 123/497 и при намаление в ГДД 2010 с изплатените суми по ДУК да взема 497/123!!! Относно данъчните загуби не трябва да признавам актив по отсрочени данъци защото незнам скоро кога ще изляза на печалба нали?

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци Abby12 Профил 15.03.2010 19:07

Пасив се признава задължително, актив - само ако има вероятност да се реализират данъчните ползи в бъдеще време. Т.е. ако предполагаш, че пак ще си на загуба не начислявай актив за тази. Освен това неначислените активи си длъжна да преразглеждаш всяка година, т.е. ако имаш печалба въпреки очакванията можеш да начислиш и по-късно.

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци Милена (гост) 15.03.2010 19:17

добре значи пасив си начислявам от този неизплатен ДУК! а с каква дата се начислява! Относно актива ако хипотетично в 2010 изляза на печалба и имам да признавам дан загуби от 5 години в големи размери и не са начислявани активи по отсрочени данъци какво се прави начисляваш толкова колкото ти е дан. печалба за приспадане от данъчните загуби така ли?

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци лили (гост) 15.03.2010 20:58

Аз бих си направила първо табличката за регулиране на лихвите и след това другото.

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци Bubu17 Профил 15.03.2010 21:57

Миленче

Мешиш видовете временни разлики (намаляема и облагаема) и съответстващият им данъчен ефект от тях.

Ако имаш предвид непризнатият разход за възнаграждение по ДУ, неизплатено към 31.12.2009 по чл.42 - ЗКПО, то това си е типична намаляема ВР, за която по принцип следва да се начисли Актив по отсрочен данък (497 / 123), а не Пасив.
Аби12 ти е отговорила защо "по принцип".

Намаляема врем. разлика (НВР) е, защото в бъдеще време ще намалиш СФР с тази сума, когато настъпят определените в ЗКПО условия за това, а именно - изплащане на възнаграждението.
През нея година се признава счетоводния разход, начислен през предходна година, т.е. обръща се НВР.
И тогава, ако е начислен АОД, се взема обратната статия - 123 / 497.

АОД е корпоративният данък върху намаляемата ВР, който ще си възстановиш през годината на обръщане на временната разлика - реално това е вземане за данък и в Баланса се показва като такова.

Самото наименование на ВР показва какво ще правим със съответната сума по отношение на СФР, но в бъдеще време (когато се обръща ВР), а не сега (в годината на непризнаване на разхода).

А Пасив по отсрочени данъци (ПОД) се начислява задължително при наличие на облагаема врем. разлика (ОВР), при която първо намаляваш СФР и след това, в годината на настъпване на определени обстоятелства, водещи до обръщане на тази ОВР, увеличаваш ФР.
Т.е. логиката при ОВР е обратната на тази при НВР.

ПОД е корпоративният данък върху ОВР, която ще трябва да се плати в годината на обръщане на ОВР - т.е. тук имаме задължение за КД за в бъдеще време и се показва в Пасива на Баланса.

Ако обаче имаш и АОД, и ПОД, то те се представят компенсирано в Баланса.

Т.е. при намаляема ВР не може да има Пасив по отсрочени данъци.

За АОД при данъчна загуба:
www.odit.info/?s=6&i=75209&f=2

Като не си начислявала АОД върху ДЗ, просто ще си я пренасяш по реда на Глава 11 - ЗКПО и това е :)

И наблегни на прочита на СС 12 :)

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци Mилена (гост) 15.03.2010 23:47

Благодаря за разяснението! Значи ако временната разлика се появява първоначално като увеличение на резултата е актив, а ако се появява като намаление е пасив! Аз тук нещо се заблюдих! Добре тогава значи актив да не начислявам тъй като не вярвам скоро да изляза на данъчна печалба!
 

 RE: дан. временни разлики и активи и пасиви по отсрочени данъци niki67 Профил Изпрати email 15.03.2010 23:53

Браво на Бубу 17!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство