Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Пълномощно за електронен подпис !

 Пълномощно за електронен подпис ! Petre (гост) 17.03.2006 17:09

Колеги много ще сме Ви благодарни ако някой, ни изпрати примерно пълномощно за електронен подпис на адрес rosidi_s@abv.bg. Благодарим, предварително на всички !

 Re: Пълномощно за електронен подпис ! Сиси (гост) 30.05.2006 12:08

Моля ви,ако някои има примерен образец на ПЪЛНОМОЩНО за електронен подпис би ли го публикуевал тук?

 Re: Пълномощно за електронен подпис ! galya_7 Профил 30.05.2006 12:15

Не се прави пълномощно, а в сайта на НАП има заявление, в което се пише кой ще подава, какво ще подава, от името на кой и др. Това заявление се подава в НАП. После в сайта на НОИ правиш регистрация и след 2-3 може вече да се подават данните.

 Re: Пълномощно за електронен подпис ! Там (гост) 30.05.2006 13:16

ПРИМЕРНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният:……………….., с ЕГН ………………., ЛК № ………., изд. на ……….. от МВР – ………….. в качеството си на Управител на ………………….-………., регистрирано в търговския регистър на …………… окръжен съд по ф.д№………/……………….. год., БУЛСТАТ …………., номер от НДР №…………….

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

…………………………, ЕГН ……………, ЛК №…………….., изд. на ………….год. от МВР – …………………., живущ в гр…………………..,

От мое име и за моя сметка да ме представлява пред:

1. “Информационно обслужване”АД, като подпише договор за издаване на сертификат за универсален електронен подпис.

2. Органите на Национална агенция по приходите, като подписва и подава Декларации, справки и дневници по Закона за данък добавена стойност, Декларации и справки по: Закона за облагане дохода на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, закон за местните данъци и такси и Данъчно-процесуалния кодекс.

3. Органите на Национална агенция по приходите и/или Национален осигурителен институт като подписва и подава декларации, уведомления и документи, свързани с подаване на данни към Национална агенция по приходите, в това число: Данни за осигурените лица и Данни за регистъра на трудовите договори.

4. Агенция митници, като подписва и подава декларации и справки, свързани с вноса и износа на материали и продукция.

Клаузите на това пълномощно да се тълкуват в полза на упълномощеното лице.УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:...........................………..


 

 Re: Пълномощно за електронен подпис ! Там (гост) 30.05.2006 13:26

Petre,
провери си пощата :)))
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство