Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Сдружение с нестопанска цел

 Сдружение с нестопанска цел Маграт Профил 24.03.2010 15:07

...без приходи от стопанска дейност (и въобще без дейност) през 2009 г. какво подава? Образец 1010а (за НАП) и декларация за липса на дейност (за НСИ)?

 RE: Сдружение с нестопанска цел Маграт Профил 24.03.2010 15:53

Някой да знае?

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 15:57

Ако няма стопанска дейност, но има нестопанска дейност си подава ГОД формуляри от статистика и нулева декларация по чл.92 от ЗКПО/поне в нашата НАП е така/

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 15:58

А ако няма изобщо дейност се подава декларация в НСИ, че не е осъществявало дейност.

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 16:00

Може ли и аз да попитам нещо на свой ред. Имам открита фундаментална грешка от 2008г. която отстранявам през 2009г. Става въпрос за НПО. Неправилно съм отнесла в 2008 салдото от финансирането в допълнителните резерви. Сега го коригирам, трябва ли да посоча сумата в ОПР като приход?

 RE: Сдружение с нестопанска цел Сашко Профил 24.03.2010 16:11

Маграааат!
Някой да не ти е откраднал ника?

В НАП - нищо, в НСИ трябва да подаде статистика за ЮЛНЦ ... ако има въобще дейност. Ако не - не.

 RE: Сдружение с нестопанска цел Лили (гост) 24.03.2010 16:13

И аз имам такова сдружение - без никаква дейност през 2009г., това значи ли, че в НАП нищо не се подава? За статистиката намерих, че трябвало да се подаде писмо свободен текст, че сдружението не е извършвало дейност през 2009г в териториалното статистическо бюро, което според мен значи , че не може да се подаде с електронен подпис.

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 16:15

Някой не може ли да ми помогне....наистина много моля. Според мен трябва да се включи като приход в ОПР? Как мислите?

 RE: Сдружение с нестопанска цел Маграт Профил 24.03.2010 16:19

Сашко, с риск съвсем да те възмутя, ще ми кажеш ли кой текст го освобождава от подаване на 1010а? :)

 RE: Сдружение с нестопанска цел rozovo Профил Изпрати email 24.03.2010 16:22

Аз имам две СНЦ без дейност и подавам 1010а и задължително в статистика отчета,защото все пак преди години са имали дейност,макар и не стопанска и баланса им не е нулев.

Отговор на Маграт(24.03.2010 15:53):
Маграт каза:
Някой да знае?

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 16:29

Ехооо моля някой да обърне внимание и на мен....моля

 RE: Сдружение с нестопанска цел тониК Профил Изпрати email 24.03.2010 16:32

Маграт /от 16.19ч/, я виж №Д-24-28-5 /18.11.2001г на МФ и ГДД
Там се казва, че тези с нестоп.цел не са задължени по ЗКПО, а от там и за декларация
Пак там пише, че подават год.декл. САМО ако са имали стоп.дейност или отдавали под наем...

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 16:35

Явно никой не иска да помогне

 RE: Сдружение с нестопанска цел Маграт Профил 24.03.2010 16:42

тониК, мерси. Обаче писмото е малко старо. Щях да съм сигурна ако в образец 1010а в раздела за идент.данни нямаше клетка "ЮЛ с нестопанска цел".

 RE: Сдружение с нестопанска цел rozovo Профил Изпрати email 24.03.2010 16:46

Какво те бърка да си пуснеш нулева.

 RE: Сдружение с нестопанска цел тониК Профил Изпрати email 24.03.2010 16:48

Старичко е.Имам едно и му подавам 1010а за да....вържа попа.Вземат го и си трая: )))
Обаче писъмцето е категорично - не трябва да се подава: (((((((

 RE: Сдружение с нестопанска цел ransy Профил Изпрати email 24.03.2010 16:48

всъщност какъв е проблема във всичко изписано дали да се пуска или не декларация ли

 RE: Сдружение с нестопанска цел тониК Профил Изпрати email 24.03.2010 16:51

Да, точно туй е проблема защото по писмото не следва, а в 1010а има клетка за ЮЛНЦ, демек
проблема е....като всичките ни проблеми: )))))

 RE: Сдружение с нестопанска цел оса (гост) 24.03.2010 16:52

за Елза

върти ми се в ума, че това трябва да се оправи в декларацията, но трябва да поровя малко повечко

 RE: Сдружение с нестопанска цел ransy Профил Изпрати email 24.03.2010 16:52

мисля че не трябва само в нси се подават

 RE: Сдружение с нестопанска цел Елза (гост) 24.03.2010 16:59

Да, но това е финансиране за нестопанска дейност, няма място в декларацията.

 RE: Сдружение с нестопанска цел тониК Профил Изпрати email 24.03.2010 17:02

И аз тъй мисля ама....давам /чи тая пуста клетка, пък и защото с малки прасенца не ми се надбягва: )))

Отговор на ransy(24.03.2010 16:52):
ransy каза:
мисля че не трябва само в нси се подават

 RE: Сдружение с нестопанска цел Лили (гост) 24.03.2010 17:50

Ето този текст е поставен в началната страница на НСИ - при подаване на ГОД с ел. подпис:


"Ако Вие сте икономически неактивно лице през отчетната 2009 г., не се изисква да предоставите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да представите в съответното ТСБ декларация (свободен текст), от името на управителя (президента), в която изрично заявите, че не сте осъществявали стопанска дейност през 2009 година.

В декларацията трябва да запишете име на фирмата, код по БУЛСТАТ/ ТР, адрес на регистрация и код по НКИД 2003 и/или КИД 2008 (ако има определен). Необходимо е декларацията да бъде подписана от управителя (президента) и подпечатана с печата на фирмата."

Това според мен значи, че ЮЛНЦ, които нямат стопанска или каквато и да е дейност през 2009г. трябва само да напишат едно писмо - с подпис и печат и да го пуснат по пощата до териториалното статистическо бюро.

 RE: Сдружение с нестопанска цел тониК Профил Изпрати email 24.03.2010 17:55

Туй ясно.Ти кажи за 1010а :)))))))))))

 RE: Сдружение с нестопанска цел Лили (гост) 24.03.2010 18:04

Това е друг текст публикуван на страницата на НСИ. Имайке предвид повдигнатия текст, значи, че сдруженията , които нямат стопанска дейност не подават нищо в НАП - съответно и декларация 1010а:


"Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др. за 2009 годинаУважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание Закона за статистиката и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО).

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2010 г. е задължително съгласно ЗКПО, Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2010 година. Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет само в териториалното статистическо бюро.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност."

 RE: Сдружение с нестопанска цел bobo (гост) 24.03.2010 19:14

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО

Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.

Обърнете внимание, че и 1010 и 1010а са данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, тоест отнася се и за двете разновидности.

 RE: Сдружение с нестопанска цел Ивел (гост) 30.03.2011 22:24

А знаете ли дали може да се изпрати на по мейл до ТСБ тази декларация.

Всъщност при положение, че сдружението е с нестопанска цел има ли смисъл от тази декларация поясняваща, че не е извършвана стопанска дейност. Отговор на Лили(24.03.2010 17:50):
 

 RE: Сдружение с нестопанска цел max0701 Профил Изпрати email 31.03.2011 12:35

Ако сдружението с нестопанска цел няма дейност в НСИ се подава писмо свободен текст, че не е осъществявало дейност по предназначение.Пише се булстата на сдружението, както и КИД.Ако е създадено за общественополезна дейност такова писмо се отнася и в М-во на правосъдието. Аз пускам декларация по обр. 1010а в НАП.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство