Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Гореща тема! земеделска земя - данък внася ли се?

 земеделска земя - данък внася ли се? гост (гост) 12.04.2010 15:22

Имаме физическо лице което отдава земеделска земя под наем на юридическо лице.
Според ЗДДФЛ доходите от рента, аренда и друго възмездно предоставяне на земеделска земя / тук според мен влиза и наема/ са необлагаеми. Става въпрос за суми между 1200 и 2000 лв на година. Трябва ли да се интересува физич. лице наемодател за какво се използва земята от ЮЛ или не. Според мен тези лица не трябва да внасят данък, а според вас?

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? абе (гост) 12.04.2010 15:35

в договора НАЕМ ли пише?

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? гост (гост) 12.04.2010 15:38

Да, пише договор за наем. А в самия договор се упоменава че става въпрос за земеделска земя.

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? абе (гост) 12.04.2010 15:41

според НАС е по-добре да пише рента или аренда :))))

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? гост (гост) 12.04.2010 15:44

А какво дпоред ВАС е друго възмездно предоставяне на зем. земя?

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? абе (гост) 12.04.2010 15:50

споко де :)))

24. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? гост (гост) 12.04.2010 15:54

Абе аз съм спокойна ама баба ми, която отдава земите под наем - НЕ Е. И аз съм счетоводител, но в практиката си не съм се занимавала точно с това. Сигурна съм в това, че не трябва да плаща данък, ама при многократно запитване от нейна страна и при размера на глобата за неподадена декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от 500 лв започвам да запецвам в разсъжденията.

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? абе (гост) 12.04.2010 15:56

20-21-109


ОТНОСНО: Деклариране на доход от регистриран земеделски производител
при възмездно предоставяне за ползване на земеделска земяВ отговор на направеното от Вас запитване до органите при ТД на НАП гр……, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ ….. от 22.04.2009г. при Дирекция „ОУИ” ….., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си пишете, че сте регистриран земеделски производител и получавате доходи от преотдаване под наем на земеделска земя. Интересувате се облагаеми ли са доходите от тази дейност и следва ли да се декларират с годишна данъчна декларация.
Нашето становище:
Съгласно чл.2,т.1 от Търговския закон не са търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност.
На основание чл.13,ал.1,т.24 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ доходите, получени от рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя не са облагаеми с данък.
В изпълнение на чл.50,т.2 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи, с изключение на посочените в чл.13,ал.3 на закона, т.е. от производство на непреработена растителна и животинска продукция.
В предвид на горното получения доход от възмездно предоставяне на земеделска земя е необлагаем и не следва да се декларира с годишна данъчна декларация.

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? гост (гост) 12.04.2010 16:10

БЛАГОДАРЯ!

 RE: земеделска земя - данък внася ли се? Пан (гост) 20.04.2011 10:11

Има ли някакви промени за 2011 по този въпрос. Казуса конкретно е следния: Физ. лице отдава под наем земеделска земя за строеж на ветрогенератори. Следва ли наемателя да удържа авансово данък от наема? Нали доходи от ренти, аренди и други възмездни плащания за зем. земи са необлагаеми? И ако наемателят е удържал вече неправомерно сумите какво трябва да се направи?

 Нужда от помощ ..... friends Профил 19.03.2012 01:44

Казус: Наш близък приятел има нужда от паричен заем в размер от 50 хил.лв. Ние искаме да му помогнем като разполагаме с необходимата сума пари,но те не са с доказан произход. Какъв е възможният механизъм, така че да успеем да помогнем, без да противоречим на действащото законодателство и едновременно с това да гарантираме сигурност на парите.
 

 Юридическо лице - облага ли се получения доход???? plamenr Профил 10.07.2012 15:01

Здравейте,

Накратко...сформирахме дружество, чиято предмет на дейност ще бъде изкупуване на земеделска земя и отдаването и под наем, за което ще получаваме годишна рента. Облага ли се с данък този доход и ако се облага приспадат ли се от него направените от фирмата разходи.

Благодаря предварително
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи