Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Гореща тема! Курсова работа по Бизнес статистика

 Курсова работа по Бизнес статистика Иван (гост) 19.04.2010 19:49

Здравейте! Моля Ви за помощ за този казус по Бизнес статистика. Благодаря предварително!

Казус 4 - Бизнес статистика

Фирма „М” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на нейната дейност през 2009 година със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целта е сключила договор с известна консултантска фирма, която да направи анализа. В заданието към договора се предвижда по-конкретно:
• Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки;
• Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски;
• Анализ на зависимостта на оборота (стойността на продажбите) от рекламната дейност на фирмата;
• Анализ на рекламациите от страна на клиентите;
• Проучване на мнението на работниците във фирмата относно условията на труда.
Представете си, че вие работите в консултантската фирма като специалист в областта на анализа и в частност по прилагането на статистически методи в тази област. На вас е възложено да изпълните заданията по договора и да изложите в доклад резултатите със съответни препоръки и заключения. Във връзка с това сте събрали необходимите данни и сте си послужили със съответните статистически методи.
1. Във връзка с анализа на динамиката на продажбите:
1.1. Подредили сте данните за продажбите по години от 2005 г. до 2009 г. в ? статистически ред, представен в таблицата:

Години Продадени обувки – хил. чифта Верижни темпове - %
мъжки дамски общо мъжки дамски общо
2005 8 10 18 ? ? ?
2006 12 14 26 ? ? ?
2007 10 12 22 ? ? ?
2008 11 13 24 ? ? ?
2009 14 16 30 ? ? ?
Общо ? ? ? ? ? ?

1.2. От данните в таблицата сте изчислили средния годишен абсолютен прираст на продажбите по формулата ?
Той e:
на мъжки обувки - ? хил. чифта, на дамски обувки - ? хил. чифта и
общо - ? хил. чифта.
1.3. Изчислили сте верижните темпове на нарастване на продажбите, записани в горната таблица. Изчислените въз основа на тях средни геометрични темпове за целия период по формулата ?
са: мъжки обувки - ? %, дамски обувки - ? % и общо - ? %.
Те показват, че ?
*
1.4. По данните от таблицата сте съставили следната линейна диаграма за мъжките и дамските обувки: ?
*
1.5. Въз основа на диаграмите, евентуално и по други съображения, сте приели, че тенденцията през периода се описва добре от линеен тренд, чийто модел се изразява с формулата ? .

Съставен по данните от таблицата, трендовият модел за мъжките обувки е ? , а за дамските - ? . Коефициентът b в модела показва, че: ?
*
1.6. Ако има основание да се предполага, че досегашната тенденция (трендът) ще се запази през следващите години, може да се очаква, че през 2010 г. ще бъдат продадени ? хил. чифта мъжки и ? хил. чифта дамски обувки, а през 2011 г. - ? хил. чифта мъжки и ? хил. чифта дамски обувки.

2. Във връзка с анализа на структурата на продадените обувки по номера и по вид – мъжки и дамски:
2.1. Поискали сте да ви изчислят средния номер на продадените през 2009 г. мъжки и дамски обувки по формулата на претеглената средна аритметична ? , където ? .
2.2. Поискали сте да определят и най-търсения номер мъжки и дамски обувки, т.е. това, което в статистиката се нарича ? и при разпределение по интервална скала се прилага формулата ? .
2.3. Поискали сте и да изчислят по формулата стандартното отклонение по номера на обувките ? , както и коефициента на асиметрията ? , чрез средната аритметична, модата и стандартното отклонение, чиято формула е ? .
2.4. Посочете също формулата, по която искате да ви изчислят интегралния коефициент на измененията в структурата на продадените обувки за периода 2005 2009 година по номера и по вид – мъжки и дамски - ? , където: ? .
3. Във връзка с анализа на зависимостта на оборота от рекламната дейност:
3.1. Поискали сте данни по магазини в 25-те града за продадените обувки (общо мъжки и дамски) и за разходите за реклама през 2009 г. и сте съставили линеен регресионен модел по формулата ? . Параметърът b е ? и показва ?
*
3.2. Теснотата (силата) на зависимостта е измерена чрез корелационния коефициент ? . В случая той е 0,8 и показва ?
*
3.3. Коефициентът на детерминацията в случая е ? и показва, че ?
*
4. Във връзка с нализа на рекламациите:
4.1. Организирали сте извадково изследване, обхващащо 240 мъже и 320 жени, купили обувки от фирмата през 2009 г. Установили сте, че са били рекламирани 0,8 % от продадените мъжки и 1,1 % от продадените дамски обувки. За да се разбере дали разликата е статистически значима или е случайна, сте проверили съответна хипотеза, чиято характеристика на критерия е t = ? , където ? ,а ? са степените на свобода.
4.2. При положение, че в конкретния случай степените на свобода са 120, емпиричната стойност на характеристиката е 2,46, теоретичната е 1,98, и равнище на значимост 0,05, следва заключението: ?
*
5. Във връзка с проучването на мнението на работниците относно условията на труда:
5.1. Направили сте анонимна анкета, обхванала 56 мъже и 44 жени. Установено е, че 17 мъже (30 %) и 18 жени (40 %) не са доволни от съществуващите условия на труда. Останалите са отговорили, че условията ги удовлетворяват. С оглед на анализа по-нататък, сте направили ? групировка по ? скали и сте съставили таблицата: ?
*
5.2. От данните в таблицата сте изчислили по съответните формули коефициентите на контингенцията, измерващи зависимостта на дадените отговори от пола на работниците, като сте приложили съответните формули:
Коефициент на Пирсън: ?
*
Коефициент на асоциацията на Юл: ?
*
Коефициент на колигацията на Юл: ?
*
Получените коефициенти показват, че ?
*

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика jorosf88 Профил 24.04.2010 11:57

И аз съм в същото положение, единствено успях да попълня таблицата и повече нищо ...

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика гост (гост) 24.04.2010 15:39

И чакаш някой от сайта да ти реши задачата,ей така. Ти добре ли си с психиката си!?
... Решението но твоята задача струва много пари.

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Крис (гост) 06.05.2010 22:30

Пичове, наистина помогнете и решете задачата. Тази задача е много шибана, а трябва да е решена до 5-6 дни.

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика zaveqna Профил 06.05.2010 22:52

И аз имам няколко курсови работи за "правене", да ги постна, а?

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика пич (гост) 11.05.2010 12:17

да ви пусна банковата сметка, а после вие на мен мейлите ? кой е съгласен за по 50 лв.

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Stela (гост) 11.05.2010 16:33

80 лв и имаш решението утре :)

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Петко (гост) 11.05.2010 22:38

Реших ти курсовата работа срещу 20 лв. Мога да ти предоставя решението,но не съм сигурен за първа задача.
Ако имаш интерес, обиди се 0896/473841 - Петко

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Петко (гост) 11.05.2010 22:47

Важи и за всички други, които имат интерес. :)

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика pulsator Профил 12.05.2010 08:10

Имам интерес. Свържи се с мен на pulsator@abv.bg. Естествено трябва да е днес... Отговор на Иван(19.04.2010 19:49):

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика pulsator Профил 12.05.2010 08:11

Отговор на Петко(11.05.2010 22:47):
Петко каза:
Важи и за всички други, които имат интерес. :)

Имам интерес. Свържи се с мен на pulsator@abv.bg

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Петко (гост) 12.05.2010 09:44

Желателно е да се свържете с мен днес до 1 или след 7h понеже съм на лекции след това. А също и да имате време да си я пооправите за да не разбере Недка Гатева, че е преписвано. :)
Поздрави, Петко !

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Петко (гост) 12.05.2010 09:53

Скайпът ми е petko_mvbu , който е заинтересован

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика Dani (гост) 20.05.2010 17:11

Мога да реша тази и други задачи и казуси по статистика, пишете ми:

star_1@mail.bg
 

 RE: Курсова работа по Бизнес статистика маргарита (гост) 16.05.2011 20:58

човек дай тел ще ти дам 80 кинта за един друг казус-моя е 0895317134 ако имаш интерес дрънни трячва ми до сряда имам учечника в ел вариант Отговор на Stela(11.05.2010 16:33):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни