Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. чл.355, ал.3 от КСО-тълкуване

 чл.355, ал.3 от КСО-тълкуване Samanta Профил 20.04.2010 11:43

В чл.355 ал.3 от КСО пише, че който начисли заплати без да са внесени дължимите за тях осиогуровки се наказва с глоба в размер на невнесените осигуровки.Досега текста беше:който изплати възнаграждения без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски.........и т.н. А сега с новата промяна изллиза, че ако изпратим Д6 с код 2 ще ни пратят фиш с глоба. Правилно ли разбирам
 

 RE: чл.355, ал.3 от КСО-тълкуване Маграт Профил 20.04.2010 11:51

"(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв."

Странен текст. Някой буквалист от НАП като нищо ще плесне глоба без да се съобрази с чл.7(3).

"(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът."
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване