Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Обучение по БЗР

 Обучение по БЗР Лили (гост) 20.05.2010 14:01

Може ли работодателят да провежда ежегодното обучение на представителите на Групата по условия на труд и да си оформи протокол за това извършено от него обучение? Целта е да се спестят разходите за плащане на Служба по трудова медицина.

 RE: Обучение по БЗР zarina7 Профил 20.05.2010 14:15

То ако можеше така - с протокол само
Работодателя организира обучението, но искат удостоверение на всеки член на ГУТ/КУТ от лицензирана фирма.

 RE: Обучение по БЗР emilia_1974 Профил Изпрати email 20.05.2010 14:18

Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от:

1. работодателите при спазване изискванията на наредбата;

2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;

3. висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение;

4. специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

(2) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата.Чл. 9. (1) Обучението по безопасност и здраве при работа се документира по ред и начин, определени от работодателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.) Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години и удостоверява условията по чл. 7 и 8.

 RE: Обучение по БЗР Лили (гост) 20.05.2010 14:42

Аз наредбата съм я чела също имаме и удостоверения за първоначалното обучение на членовене на ГУТ, издадени от Службата по трудова медицина, но сега питам за ежегодните обучения също ли трябват удостоверения и отново да плащаме на СТМ?
 

 RE: Обучение по БЗР tonyko Профил 20.05.2010 14:44

Мисля, че това не се заплаща допълнително. Но защо не си питате в СТМ, с която явно работите? Все пак навсякъде е различно.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни