Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. длъжностна характеристика за

 длъжностна характеристика за djodji Профил 26.05.2010 09:37

моля помагайте!!! трябва ми дл.характеристика за началник склад ГСМ или отговорник склад ГСМ! ако може и ако има някои да пусне

 RE: длъжностна характеристика за djodji Профил 26.05.2010 09:46

моля ви!!!!

 RE: длъжностна характеристика за tonyko Профил 26.05.2010 09:54

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД

Клас по НКПД: 4. Административен персонал
Код по НКПД: 41312025

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
2. Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.
3. Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ¬ния ред складови разписки.
4. Оформя документи и води картотека за постъпилите и от¬пуснатите стоки и материали.
5. Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.
6. Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
7. Участва при извършването на инвентаризации в склада.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за правилното обработване и съхраняване на сто¬ките и материалите в склада.
2. Носи отговорност за установени липси на стоки и матери¬али в склада.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.
2. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставките на стоки и материали.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаване и отпускане на стоки и материали;
б) реда и изискванията за транспортирането и съхраняването на стоки и материали;
в) нормативните изисквания за извършване на рекламации;
г) компютърните и други автоматизирани системи за орга¬низация на складовата дейност.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно икономическо.
2. Друга квалификация: работа с компютър.
3. Професионален опит : над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – тродов договор със срок на изпитване.


Това е нещо примерно. Сега се обаждаш на СТМ да ти кажат повече за тази длъжност.
 

 RE: длъжностна характеристика за schetysf Профил 26.05.2010 09:58

Отговор на djodji(26.05.2010 09:46):
djodji каза:
моля ви!!!!

Код длъжност Наименование Код НКП 96
4131-2001 Вагоноописвач 4131
4131-2002 Експедитор, стоки и товари 4131
4131-2003 Етикеровач 4131
4131-2004 Железопътен посредник 4131
4131-2005 Завеждащ морска регистрация 4131
4131-2006 Измерител, горивни и строителни материали 4131
4131-2007 Кантарджия 4131
4131-2008 Контрольор, запаси 4131
4131-2009 Магазинер 4131
4131-3010 Нотам 4131
4131-2011 Оператор, определяне на маршрута на товарите 4131
4131-2012 Организатор, експедиция, товaро-разтоварна и спедиторска дейност 4131
4131-2013 Отчетник, изготвяне на наряди в гараж 4131
4131-2014 Отчетник, насочване на товари 4131
4131-2015 Получател, товари 4131
4131-2016 Помощник - управител на склад 4131
4131-2017 Ръководител, търговска експлоатация 4131
4131-2018 Склададжия 4131
4131-2019 Снабдител, доставчик 4131
4131-2020 Спедиционен посредник 4131
4131-2021 Стифадор 4131
4131-2022 Стоковед 4131
4131-2023 Талиман 4131
4131-2024 Тарифьор 4131
4131-2025 Управител, склад 4131

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

УПРАВИТЕЛ НА СКЛАД

Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП: 4131

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали.
2.Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.
3.Отпуска стоки и материали срещу оформени по съответ¬ния ред складови разписки.
4.Оформя документи и води картотека за постъпилите и от¬пуснатите стоки и материали.
5.Контролира качеството, количеството и комплектността на постъпващите в склада стоки и материали и съответствието им с придружителните документи.
6.Следи за състоянието на съхраняваните стоки и материали и прави предложения при възникнали проблеми.
7.Участва при извършването на инвентаризации в склада.
8.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за правилното обработване и съхраняване на сто¬ките и материалите в склада.
2.Носи отговорност за установени липси на стоки и матери¬али в склада.
III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.
2.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставките на стоки и материали.
IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
а)нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаване и отпускане на стоки и материали;
б)реда и изискванията за транспортирането и съхраняването на стоки и материали;
в)нормативните изисквания за извършване на рекламации;
г)компютърните и други автоматизирани системи за орга¬низация на складовата дейност.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: средно икономическо.
2.Друга квалификация: работа с компютър.
3.Професионален опит : над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – тродов договор със срок на изпитване.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения