Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Заповед съкращение

 Заповед съкращение Krasi12331 Профил 03.08.2010 12:42

Подготвям заповеди за съкращение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ и се чудя необходимо ли е в тях да впиша, че е проведен подбор или е достатъчно само да впиша заповедите за съкращение на щата и утвърждаването на ново щатно разписание?

 RE: Заповед съкращение Mike Power Профил Изпрати email 03.08.2010 12:55

На основание чл.328, ал.1, т.2, предложение второ от Кодекса на труда, поради съкращаване в щата съгласно утвърдено щатно разписание на .........в сила от ............. (съкращаване на една щатна бройка за длъжността – ............) и във връзка с връчено от работодателя предизвестие №........ на дата .......................2010 г.

подбори и заповеди после в съда, ако се стигне до там

 RE: Заповед съкращение Podkrepa Профил 03.08.2010 13:01

Отговор на Mike Power(03.08.2010 12:55):
Mike Power каза:
подбори и заповеди после в съда, ако се стигне до там

с две думи да направи подбора по някое време.. след уволнението ли?

 RE: Заповед съкращение Mike Power Профил Изпрати email 03.08.2010 13:04

Пак ли ме вкарвате в играта. Къде видя да коментирам подбора?

Отговор на Podkrepa(03.08.2010 13:01):
Podkrepa каза:

с две думи да направи подбора по някое време.. след уволнението ли?

 RE: Заповед съкращение Krasi12331 Профил 03.08.2010 13:28

Става въпрос за масови уволнения. Процедурата е спазена - уведомени са всички инстанции, направени са инструкции за подбор, има назначена комисия и протокол от подбора. Но спорим с моята шефка необходимо ли е да се впише в заповедта, че е извършен подбор. Имам още един въпрос - при съкращението няма да се спази предизвестието и веднага ще мъдат освободени хората. При този случай необходимо ли е да се връчва предизвестие или направо заповед с вписано обезщетение по чл. 220 от КТ - 1 БТВ.

 RE: Заповед съкращение OrlinAtanasov Профил Изпрати email 03.08.2010 13:33

Според мен, най-малкото така е наложила практиката, може да не се връчва предизвестие, а направо заповед за уволнение, посочвайки дължимо обезщетение по чл. 220 КТ.

 RE: Заповед съкращение Kerina Профил 03.08.2010 13:35

пише се подбора
и обезщетението

Отговор на Krasi12331(03.08.2010 13:28):
Krasi12331 каза:
Става въпрос за масови уволнения. Процедурата е спазена - уведомени са всички инстанции, направени са инструкции за подбор, има назначена комисия и протокол от подбора. Но спорим с моята шефка необходимо ли е да се впише в заповедта, че е извършен подбор. Имам още един въпрос - при съкращението няма да се спази предизвестието и веднага ще мъдат освободени хората. При този случай необходимо ли е да се връчва предизвестие или направо заповед с вписано обезщетение по чл. 220 от КТ - 1 БТВ.

 RE: Заповед съкращение Mike Power Профил Изпрати email 03.08.2010 13:37

1. Не е необходимо да се вписва подбора в основанието на заповедта, но не е и забранено. Въпрос на избор.
2. Предизвестие с текст ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ:
Че след изтичане на законоустановения срок – 30 календарни дни, трудовото Ви правоотношение ще бъде прекратено на посоченото основание, като Ви бъде връчена заповед за прекратяване.
При неспазен срок на предизвестието ще Ви бъде изплатено обезщетение по чл.220, ал.1 от Кодекса на труда.
Задължително връчено на дата ............... и подпис
Последвано от Заповед за прекратяване издадена в същия ден, но считано от следващия (за да влезе в сила предизвестието).
Може да ги раздавате една след друга при спазване на последователността.

 RE: Заповед съкращение neli7304 Профил Изпрати email 03.08.2010 13:45

1. Не необходимо предизвестие, а направо заповед за уволнение, в която е посоченообезщетението за неспазено предизвестие
2. Няма нужда да се пише подбора в заповедта. Като искате да пишете безмислени неща, никой не Ви спира.

 RE: Заповед съкращение Mike Power Профил Изпрати email 03.08.2010 13:48

Р Е Ш Е Н И Е
№ 27.06.2008 г. гр.Белоградчик
В ИМЕТО НА НАРОДА
Белоградчишкият районен съд втори състав
На двадесет и пети юни две хиляди и осма година
В публичното заседание в следния състав:
Районен съдия : Антон Антов
Секретаря Жанета Еленкова,
като разгледа докладваното от съдия Антов
гр.дело № 84 по описа за 2008 година,
и за да се произнесе съдът взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал.1 т. 1, 2 и 3 КТ.
Ищеца И. Ц. Н. излага в исковата молба :
Със заповед на Кмета на Община Б.е освободен от заеманата длъжност - „кметски наместник” на с. О. на осн. чл. 328 ал. 1 т.10 КТ, считано от 02.04.2008 г. Едновременно с това на 02.04.2008 г му е връчено и предизвествие.
Прекратяването на ТПО на ищеца е незаконно, защото :
Работодателя може да прекрати трудов договор на цитираното основание само след като отправи писмено предизвестие в сроковете по чл. 326 ал. 2 КТ. В чл. 326 ал. 4 КТ сочи момента , от който на сетне започне да тече срока на предизвестието – това еденя следващ деня на получаването му. В конкретният случай ищеца е получил предизвестие на 02.04.08 г и срока му започва да тече от 03.04.08 г., а ТПО е прекратено на 02.04.2008 г – т.е. преди да започне да тече срока на предизвестието. Винаги при прекратяване на тр. догововр на някое от основанията п очл. 328 ал. 1 КТ предизвестието предхожда издаването на заповедта за прекратяване на ТПО. Де факто тр. договр на ищеца е прекратен без предизвестие, което е в нарушение на императивните разпоредби на КТ.

Lex.bg
Та толкова е лесно да се проумее, че обезщетението по чл. 220 КТ е за НЕСПАЗЕН срок на предизвестие, а не за НЕДАДЕНО изобщо такова.
(Чл. 220. ал.1: "Страната, която има ПРАВО да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и ПРЕДИ ДА ИЗТЕЧЕ СРОКЪТ на предизвестието, ПРИ КОЕТО дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за НЕСПАЗЕНИЯ СРОК на предизвестието").
Предизвестието е актът с който се прекратява трудовото правоотношение. Обезщетението по чл. 220 КТ е възможна последица от поведението на работадетеля след отправянето на предизвестието. Но за да можи да се приложи чл. 220, трябва да има първо дадено предизвестие, чийто срок да не се спази.
----------
Цялата тая каша се дължи и може би на превратното тълкуване в съдебната практика на акта с който се прекратява трудовото правоотношение. Навсякъде се приема че то се прекратява със ЗАПОВЕД на работодателя, а не с ПРЕДИЗВЕСТИЕ. (Предизвестието било само "писмо за намеренията" на работодателя). А пък закона си е ясен:
Чл. 335. (1) Трудовият договор се прекратява писмено.
(2) Трудовият договор се прекратява:
1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието;
2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието

Все пак - заповедта на работодателя е само негов вътрешно-служебен акт. Вода в мелницата за подобно тълкуване налива и единствената разпоредба в КТ в която е употребен термина "заповед за уволнение" - чл. 333 ал.7 КТ

 RE: Заповед съкращение neli7304 Профил Изпрати email 03.08.2010 14:03

Какво разбирате под това, че заповедта е само вътрешен акт на работодателя. Да неискате да кажете, че не поражда правни последици.
Няма абсолютно никакво значение как ще наречете акта на работодателя- заповед, предизвестие и т.н.
Акта обаче в слечая трябва да е един и да съдържа в себе си изричното волеизявление на работодателя за прекратяване на ТД, считано от конкретна дата, след връчването (естествено)
 

 RE: Заповед съкращение Mike Power Профил Изпрати email 03.08.2010 14:04

РЕШЕНИЕ ОТ 18.12.2009 Г. ПО ГР. Д. № 4017/2009 Г. НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОНИЯ И. ТОНЕВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯ А. Т. гр. дело № 4017 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - 3 КТ, чл. 225 КТ.

Ищецът А.Н.Б. твърди в исковата си молба, че със заповед № 464 от 06.07.2009 г. на Началника на РИО Ст. Загора било прекратено трудовото му правоотношение, в качеството му на директор ..............................

Моли съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразна заповед № 464/06.07.2009 г. на началника на РИО Ст. Загора; да го възстанови на заеманата преди прекратяването длъжност; да осъди ответната страна да му заплати сумата от 4680,00 лв. - обезщетение за времето, през което е останал без работа. Претендира направените разноски.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена следната фактическа обстановка:

По отношение на първият обективно съединен иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, съдът намира за установено следното:
По делото не се спори и се установява от представеното по делото лично трудово досие на ищеца, че същия бил в трудово правоотношение с ответника Второ ОУ П.Р. Славейков Ст. Загора, като е изпълнявал длъжността "директор" на В.О.У.П.Р.С." Ст. Загора.
Със заповед № 464/06.07.2009 г. на Началника на Р.И.О. Ст. Загора /изпълняващ функцията на по-горестоящ спрямо работодателя орган по смисъла на чл. 61, ал. 2 КТ/, връчена на ищеца на 06.07.2009 г., трудовото правоотношение на А.Б. е било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, поради това, че: т. 1 - същия е извършил нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 187, т. 10 от КТ в периода м. 09.2008 г. - м. 12.2008 г., описани подробно в пет пункта на заповедта; т. 2 - извършил нарушения на трудовата дисциплина по смисъла на чл. 187, т. 10 от КТ във вр. с чл. 44, изр. І от ППЗНП, чл. 147, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 9 и т. 12 от ППЗНП, подробно описани в единадесет пункта на заповедта; т. 3 - неявяване на работа на 01.04.2009 г., установено с протокол № 2485/01.04.2009 г. на РИО Ст. Загора; т. 4 - извършил нарушения на трудовата дисциплина в периода 01.02.2009 г. - 24.04.2009 г., констатирани при извършена проверка на 24.04.2009 г. в училището и съставена контролна карта № 228/24.04.2009 г., подробно описани в три пункта на заповедта. В същата заповед е посочено, че като потвърждения на изложеното в мотивите на заповедта са наложените със заповеди № 58/21.01.2009 г. и № 260/17.03.2009 г. дисциплинарни наказания "предупреждение за уволнение" и "забележка". В заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е посочено на ищеца да се изплатят обезщетение по чл. 220 КТ за неспазен срок на предизвестие и обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ за неползван платен годишен отпуск.

Макар че в настоящия случай няма оплаквания от страна на ищеца за нарушаване на процедурните правила, съдът счита, че е необходимо да се провери спазена ли е процедурата по издаването на обжалваната заповед и едва след това да се пристъпи към разглеждането й по същество.

Като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е посочен чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, който текст предвижда отправяне на писмено предизвестие от страна на работодателя до работника в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ. В настоящия случай при извършена от съда проверка на многобройните представени доказателства, съдът констатира, че по делото липсва предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 326, ал. 2 КТ.

Предизвестието означава предварително известяване на работника за решението на работодателя да упражни правото си на едностранно прекратяване на трудовия договор, като същото трябва да съдържа волеизявление, с което работодателят упражнява правото си на едностранно прекратяване на трудовия договор и известяване на работника, че след изтичане на определен срок трудовия договор се прекратява. В настоящия такова предизвестие не е представено по делото.

Предвид горното съдът намира, че изискването за отправяне на писмено предизвестие не е спазено, поради което счита, че работодателят не е упражнил надлежно правото си на едностранно прекратяване на трудовия договор с ищеца. Обстоятелството, че в заповед № 464/06.07.2009 г. е предвидено на ищеца да се изплати обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за неспазен срок на предизвестие не може да санира посочения по-горе недостатък, тъй като законът дава възможност на страната отправила предизвестие да не го спази, като заплати на другата страна сума, равняваща се на трудовото възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието, т.е. това плащане е предвидено като алтернативна възможност за спазването на предизвестието.

Ищецът счита, че заповедта за прекратяване е незаконосъобразна, тъй като е налице разминаване между мотивите и диспозитива на заповедта, както и между посоченото фактическо и правно основание за прекратяване на трудовото правоотношение.


ОТМЕНЯВА като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 464/06.07.2009 г. на Началника на Р.И.О. Ст. Загора /изпълняващ функцията на по-горестоящ спрямо работодателя орган по смисъла на чл. 61, ал. 2 КТ/, с която е прекратено трудово правоотношение на А.Н.Б., ЕГН **********,***, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

ВЪЗСТАНОВЯВА А.Н.Б., с п. а. на преди заеманата длъжност "директор" на Второ ОУ П.Р. Славейков Ст. Загора.

ОСЪЖДА Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от 18.12.2009 г., пред Старозагорски Окръжен съд.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения