Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Заповед за длъжност по заместване

 Заповед за длъжност по заместване erter Профил Изпрати email 23.08.2010 14:56

Нужна ли е заповед или споразумение за съвместяване на основно трудово правоотношение и длъжност по заместване на част от работата на служителя в отпуск?

 RE: Заповед за длъжност по заместване ilistoicheva Профил 23.08.2010 14:59

аз пускам заповед по чл.259 от кт

 RE: Заповед за длъжност по заместване erter Профил Изпрати email 23.08.2010 15:05

можеш ли да ми пуснеш образец Отговор на ilistoicheva(23.08.2010 14:59):

 RE: Заповед за длъжност по заместване ilistoicheva Профил 23.08.2010 15:11

ЗАПОВЕД № ......
от ..................


На основание чл. 259 от КТ

Във връзка с ползването на платения годишен отпуск на .......................... в размер на ..... (...............) работни дни считано от ................ до .................. включително:


ОПРЕДЕЛЯМ:


За заместник на .......................по време на ползването на платения годишен отпуск за периода от .................. до .............. на длъжност ..................... с код по НКПД .............., ........................ на длъжност ............. с код по НКПД .................

Задължавам лицето да: изпълнява заедно със своите задължения и задълженията на ...................... съгласно длъжностната характеристика за тази длъжност, като за времето на заместване на отсъстващият служител ще получи брутно трудово възнаграждение в размер на ................. лв.

Препис от заповедта да се връчи на лицето за сведение и изпълнение.
.................. Управител: ..........................
гр. София (..................)


Служител: ..........................
(.....................)

 RE: Заповед за длъжност по заместване erter Профил Изпрати email 23.08.2010 15:17

задължително ли е да има доплащане

Отговор на ilistoicheva(23.08.2010 15:11):
ilistoicheva каза:
ЗАПОВЕД № ......
от ..................


На основание чл. 259 от КТ

Във връзка с ползването на платения годишен отпуск на .......................... в размер на ..... (...............) работни дни считано от ................ до .................. включително:


ОПРЕДЕЛЯМ:


За заместник на .......................по време на ползването на платения годишен отпуск за периода от .................. до .............. на длъжност ..................... с код по НКПД .............

 RE: Заповед за длъжност по заместване ilistoicheva Профил 23.08.2010 15:21

Трудово възнаграждение при вътрешно заместване
Чл. 259. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
 

 RE: Заповед за длъжност по заместване neli7304 Профил Изпрати email 23.08.2010 15:29

Задължително е доплащането и трябва да е уговорено писмено.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения