Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Помощ при решаване на една задача.

 Помощ при решаване на една задача. abuba Профил 29.08.2010 12:28

Здравейте,

Имам проблем с решаването на една задача по счетоводство. Задачата е доста елементарна, но просто не знам как да я запиша и кои сметки точно да използвам. А ето я и нея.

Вариант 1: Дружество е продало стоки с балансова стойност 20 000лв. за цена от 15 000 лв. Клиентът е внесъл сумата в банковата сметка на дружеството.

Вариант 2: Дружество е продало стоки с балансова стойност 15 000лв. за цена от 20 000 лв.
Клиентът е внесъл сумата в банковата сметка на дружеството.

Това са условията. Не зная как точно и къде да запиша тия 5 000лв. разлика които се получават.

Поздрави

 RE: Помощ при решаване на една задача. ели Профил 29.08.2010 12:32

интересно само за разликата ли не ти е ясно ? ;-)
а да видим кво измисли за останалото ?

 RE: Помощ при решаване на една задача. veli3d Профил 29.08.2010 12:37

Ако двете условия са свързани : Ако има такава разлика - в джоба си сложи разликата :)
А ако не са свързани : Купуваш нещо за 15000, а го продаваш за 20000 - каква е изгодата за теб ?

 RE: Помощ при решаване на една задача. abuba Профил 29.08.2010 16:07

Не са свързани вариант 1 и вариант 2. Просто така са ми дадени задачите с два варианта. На първия стигнах до някакво решение от сорта:

411/702 20 000
702/302 5 000

Ама после като си ги разнеса по сметките и накрая нещо не ми излиза баланса. За инфо задачите са от университет за изпит по счетоводство.

Та така..

 RE: Помощ при решаване на една задача. MariyaP Профил 29.08.2010 16:18А 302 коя сметка в сметкоплана е?

 RE: Помощ при решаване на една задача. Desire07 Профил 29.08.2010 16:22

1.
41/гр.70 - 15000
70/30 - 20000
50/41 15000
прикл.70 сам/а
2.
41/70 20000
70/30 15000
50/41 - 20000
прикл.70

 RE: Помощ при решаване на една задача. abuba Профил 29.08.2010 16:23

да, моя грешка - трябва да е 304. Но все пак решението така ли е, за да знам дали бъркам другаде или не е правилно предположението ми?

 RE: Помощ при решаване на една задача. bobomir2 Профил 29.08.2010 16:23

няма ли да обезцените тези стоки, които продавате на загуба???
преди всичко

Отговор на Desire07(29.08.2010 16:22):
Desire07 каза:
1.
41/гр.70 - 15000
70/30 - 20000
50/41 15000
прикл.70 сам/а
2.
41/70 20000
70/30 15000
50/41 - 20000
прикл.70

 RE: Помощ при решаване на една задача. abuba Профил 29.08.2010 16:25

Мерси много за решението :)

Само един въпрос, тия 5 000 лв., които се явяват като разлика, записват ли се някъде по някакъв начин или?

 RE: Помощ при решаване на една задача. XXXXX Профил 29.08.2010 16:25

Ама и вие ще научите счетоводство :)))
Я пробай Клиетни/продажби 20000, продажби/стоки 15000, продажби/печалба 5000, банка/клиенти 20000
Вторият вариант е аналогичен, само че фин.резултат от продажбата отива по дебита на 123
Добре, че нямате и разчети по ДДС :))
ПП не се сдържах

Отговор на abuba(29.08.2010 16:07):
abuba каза:
Ама после като си ги разнеса по сметките и накрая нещо не ми излиза баланса. За инфо задачите са от университет за изпит по счетоводство.
Та така..

 RE: Помощ при решаване на една задача. Desire07 Профил 29.08.2010 16:31

Отговор на bobomir2(29.08.2010 16:23):
bobomir2 каза:
няма ли да обезцените тези стоки, които продавате на загуба???
преди всичкоОбезценката в края на годината:) има време

 RE: Помощ при решаване на една задача. Desire07 Профил 29.08.2010 16:34

Отговор на abuba(29.08.2010 16:25):
abuba каза:
Мерси много за решението :)

Само един въпрос, тия 5 000 лв., които се явяват като разлика, записват ли се някъде по някакъв начин или?

Записват се, чети.

 RE: Помощ при решаване на една задача. bobomir2 Профил 29.08.2010 16:54

Щом казваш, въпреки, че не съм супер убеден

Отговор на Desire07(29.08.2010 16:31):
Desire07 каза:

Обезценката в края на годината:) има време

 RE: Помощ при решаване на една задача. QWERTYU Профил 30.08.2010 14:14

Интересно ако стоката ни е инвестиционни земи или имоти ако обезценяваме в края на годината само колко би било яко ? :)

 RE: Помощ при решаване на една задача. Desire07 Профил 30.08.2010 14:17

Отговор на QWERTYU(30.08.2010 14:14):
QWERTYU каза:
Интересно ако стоката ни е инвестиционни земи или имоти ако обезценяваме в края на годината само колко би било яко ? :)

но не е уточнено какви са стоките:)

 RE: Помощ при решаване на една задача. QWERTYU Профил 30.08.2010 14:18

Доматите не мога ли да си ги обезценявам когато си искам?

 RE: Помощ при решаване на една задача. Desire07 Профил 30.08.2010 14:22

Отговор на QWERTYU(30.08.2010 14:18):
QWERTYU каза:
Доматите не мога ли да си ги обезценявам когато си искам?

и що да не можеш?:)

 RE: Помощ при решаване на една задача. Пламен61 Профил 30.08.2010 14:22

Отговор на bobomir2(29.08.2010 16:54):
bobomir2 каза:
Щом казваш, въпреки, че не съм супер убеденАбе нека не се усложнява задачата, че да не объркаме съвсем питащата :)

А и нали според СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси :
11.4. Ръководството на предприятието само определя честотата на оценката на стоково-материалните запаси по нетна реализируема стойност през отчетния период.

 RE: Помощ при решаване на една задача. tapiq Профил 14.04.2016 09:15

На 1.I.200..г. ЕООД “Химик”, гр. “Х” има следните активи, пасиви и капитали:
1. Сгради 10 000 000 лв.
2. Амортизация на сградите 2 000 000 лв.
3. Материали 800 000 лв.
4. Парични средства по разплащателната
сметка 1 000 000 лв.
5. Задължения към доставчиците 500 000 лв.
6. Чужди материали на отговорно пазене 100 000 лв.
7. Готова продукция 300 000 лв.
8. Задължения към персонала 200 000 лв.
9. Задължения по социалното осигуряване 70 000 лв.
10. Незавършено производство 400 000 лв.
11. Вземания от клиенти 700 000 лв.
12. Краткосрочни заеми 600 000 лв.
13. Основен капитал 9 000 000 лв.
14. Резерви 200 000 лв.
15. Печалба (неразпределена от миналата година) 630 000 лв.

Наличността от материали в размер на 800 000 лв. е както следва:
 материал “А” 10 000 кг х 30 лв. = 300 000 лв.
 материал “Б” 5 000 кг х 100 лв. = 500 000 лв.
 Всичко: 800 000 лв.
 Задълженията към доставчиците в размер на 500 000 лв. са:
 към доставчик “Х” 200 000 лв.
 към доставчик “У” 300 000 лв.
Всичко: 500 000 лв.
През отчетния период са извършени следните стопански операции:
1. Доставен е материал “Б” - 1000 кг х 100 лв. за 100 000 лв., изплатени от разплащателната сметка.
2. Погасени са дължимите заеми със средства от разплащателната сметка.
3. Доставен е материал “Б” 5000 кг х 100 лв. от доставчик “Х” за 500 000 лв. Сумата се дължи на доставчика.
4. Изплатени са задължения към доставчик “Х” чрез ползван заем в размер 500 000 лв.
5. Вложени са материали в производството, както следва:
6. материал “A” 5000 кг х 30 лв. = 150 000 лв.
7. материал “Б” 1000 кг х100 лв. =100 000 лв.
8. Начислени са амортизации на материални дълготрайни активи, използвани в основната дейност в размер на 200 000 лв.
9. Начислени са заплати на персонала, както следва:
а) на персонала в основната дейност 400 000 лв.
б) на административно управленския персонал 100 000 лв.
10. Върху тези заплати са пресметнати и начислени 30 % за социално осигуряване.
11. От клиентите са постъпили по разплащателната сметка дължимите суми в размер на 700 000 лв.
12. От разплащателната сметка са изтеглени необходимите суми за заплащане на заплатите за предходния месец.
13. От разплащателната сметка са преведени дължимите суми към социалното осигуряване за минали периоди.
14. Изплатени са заплати на персонала за предходния месец.
15. В края на отчетния период извършените през месеца разходи за дейността са отнесени по функционално предназначение.
16. На 31.I.200..г. е извършена инвентаризация на незавършеното производство, което е оценено по степен на готовност за 390 000 лв. След съответните изчисления произведената готова продукция е заприходена по себестойност, формирана на база на основните производствени разходи.
17. Фактурирана е продукция на клиентите за 500 000 лв.
18. Фактурираната продукция е изписана от склада за готова продукция по съкратена себестойност за 300 000 лв.
19. Отчетен е резултатът от продажбата на готовата продукция като преди това разходите за организация и управление са покрити за сметка на постъпленията от продажби.
Иска се:
1. Да се състави счетоводен баланс на предприятието към 1.I.200..г.
2. Да се открият счетоводните сметки въз основа на данни от баланса.
3. Да се разкрият аналитичните сметки към синтетична сметка Материали и сметка Доставчици.
4. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции и сумите от тях да се отразят по счетоводните (синтетични и аналитични) сметки.
5. Да се приключат синтетичните и аналитичните сметки.
6. Да се състави оборотна ведомост на синтетичните сметки.
7. Да се съставят оборотни ведомости за разкритите аналитични сметки.
8. Да се направи анализ на счетоводните статии, съставени въз основа на стопански операции 1, 2, 3 и 4 и да се посочи към коя група стопански операции се отнасят те според характера на измененията, които предизвикват.
9. Да се състави счетоводен баланс на предприятието в края на периода.

 RE: Помощ при решаване на една задача. jasta13 Профил 14.04.2016 09:18

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 1996г., изм. ДВ. бр.56 от 15 Юли 1997г., попр. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.58 от 21 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г., попр. ДВ. бр.66 от 23 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.22 от 9 Март 2001г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.53 от 28 Май 2002г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., доп. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 2. Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 3. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 4. Във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в Правилника за дейността на висшето училище в съответствие с особеностите на обучението и бъдещата професия.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висше образование се придобива във висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от този закон.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 6. (1) Висшето училище е юридическо лице с предмет на дейност:
1. подготовка на специалисти, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност;
2. повишаване квалификацията на специалисти;
3. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) развитие на науката, културата и иновационната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висшето училище може да развива научно-производствена, художествено-творческа, спортна и здравна дейност в съответствие със спецификата си, както и стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Учебната, научната, художествено-творческата и друга дейност, съответстваща на спецификата на висшето училище, се осигурява от висококвалифициран преподавателски, научно-преподавателски, изследователски или художествено-творчески състав, наричан по-нататък "академичен състав".
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Висшето училище осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебна година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Целта на системата по ал. 4 е да контролира, поддържа и управлява качеството на образованието в предлаганите области на висшето образование и професионални направления, както и на академичния състав. Функциите и структурата на системата за поддържане на качеството по ал. 4, както и редът за проучване на студентското мнение и начинът на оповестяване на резултатите от него се уреждат в правилника за дейността на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висшето училище издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация и други основни документи, определени с наредба, приета от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Европейско дипломно приложение по ал. 1 се получава от лицата при заявено искане.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Дипломите се признават от държавата, когато обучението е проведено в съответствие с този закон и с държавните изисквания.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) На издаваните при условията на ал. 3 дипломи се полага печат с държавния герб.

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Държавата създава условия за свободно развитие на висшето образование, както и условия за достъп до висше образование, като:
1. разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето образование и гарантира академичната автономия на висшите училища;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) полага грижи за качеството на подготовката на специалисти и научните изследвания;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) субсидира обучението на студентите в държавните висши училища; при определени условия им осигурява стипендия, общежития и столове;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) създава и поддържа система за отпускане на кредити за заплащане на такси за обучение и за издръжка и при определени условия осигурява социално-битови придобивки на студентите, докторантите и специализантите;
5. предоставя имущество на държавните висши училища и осигурява данъчни и други облекчения за всички висши училища при извършване на дейностите им, предвидени в чл. 6;
6. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) организира дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) определя условията за държавно признаване на издаваните от висшите училища у нас и в чужбина дипломи.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 9. (1) Държавата упражнява функциите си по управлението на висшето образование чрез Народното събрание и Министерския съвет.
(2) Народното събрание:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) с решение открива, преобразува, преименува и закрива висши училища, както и филиали и факултети, в които се извършва обучение по специалности от регулираните професии;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) ежегодно със Закона за държавния бюджет определя трансфера за всяко държавно висше училище;
3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) приема Стратегия за развитие на висшето образование, която съдържа националните приоритети и цели за развитие на висшето образование, както и мерки за тяхното реализиране.
(3) Министерският съвет:
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава основните насоки на националната политика в областта на висшето образование и предлага за приемане от Народното събрание на стратегията по ал. 2, т. 3;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) предлага на Народното събрание откриването, преобразуването, преименуването или закриването на висши училища, както и размера на трансфера от държавния бюджет за всяко държавно висше училище;
3. (изм - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) открива, преобразува и закрива факултети, институти, поделения на висшите училища в чужбина, филиали и колежи в държавните висши училища, извън случаите по ал. 2, т. 1 въз основа на искане на съответното висше училище и/или по предложение на министъра на образованието и науката, като за филиалите и колежите се посочват професионалните направления, в които ще се извършва обучението;
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) утвърждава Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;
5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и по специалностите от регулираните професии, както и държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение;
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава ежегодно до 30 април:
а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) по предложение на министъра на образованието и науката броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, в съответствие с ал. 4;
б) (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища броя на приеманите за обучение срещу заплащане студенти в тях, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 2 и 3, в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;
в) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на частните висши училища броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, съответен на капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;
г) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) броя на докторантите в организациите по чл. 47, ал. 1, въз основа на който се определят средствата за издръжка на обучението, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 5;
7. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти в тях, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 2, 3 и 5;
8. утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища;
9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) утвърждава държавните изисквания за признаване на придобито в чуждестранни висши училища висше образование с професионална квалификация и за признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор";
10. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) утвърждава държавни изисквания за приемане на студентите;
11. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) утвърждава държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшето училище;
12. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) утвърждава Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация по предложение на Акредитационния съвет;
13. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) приема с решение Списък на регулираните професии в Република България, в който се посочват наименованието на регулираната професия, нормативният акт, който определя изискванията за упражняване на професията съгласно българското законодателство, и органът, компетентен за признаване на право за упражняване на съответната регулирана професия. Решението се обнародва в "Държавен вестник";
14. (нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) определя условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България;
15. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) представлява интересите на българското висше образование и наука пред други държави и международни организации и сключва международни договори и спогодби;
16. (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) приема Списък на приоритетните професионални направления и Списък на защитените специалности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква "а" се утвърждава по държавни висши училища, по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от:
1. оценката на учебната и научната дейност;
2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
4. заявената готовност от държавните висши училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Конкретните условия и редът за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 4, както и редът за формиране на оценката по ал. 4, т. 1 се определят с акт на Министерския съвет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Броят на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква "б" по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище се утвърждава като разликата между броя на студентите по § 4й, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби и утвърдения брой на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква "а" по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище за съответната учебна година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Определени професионални направления от класификатора по ал. 3, т. 4 се определят за приоритетни, а отделни специалности от професионални направления се определят за защитени в съответствие с изискванията по § 4д, т. 9 и 10 от допълнителните разпоредби.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Списъкът на приоритетните професионални направления и списъкът на защитените специалности се приемат с акта на Министерския съвет по ал. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) За приоритетните професионални направления и за защитените специалности може да бъде утвърден по-висок брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква "а" от заявения по ал. 4, т. 4 от съответното държавно висше училище в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
(10) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) За новооткрити за висшето училище професионални направления и специалности от регулираните професии, за които няма данни за реализацията на завършилите студенти и докторанти, може да бъде утвърден брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква "а" въз основа на оценка на потребностите на пазара на труда, изготвена от Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на образованието и науката и съответните отраслови министерства.

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Държавен орган за осъществяване на националната политика във висшето образование е министърът на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) прави предложения пред Министерския съвет по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 11, като предложенията по т. 2 и 3 за откриване и преобразуване на висши училища, техните основни звена и филиалите, с изключение на откриването на институт и на поделение на висше училище в чужбина, се правят след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация;
2. осъществява функции по координацията на взаимоотношенията между автономните висши училища и държавата;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) организира поддържането на информационна система, която съдържа:
а) (доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности, както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол;
б) регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор;
в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и докторанти;
д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) организира признаването и легализацията на дипломите на лицата, завършили висше образование в чужбина, включително и на дипломите за придобита степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор";
5. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор на новооткрити държавни висши училища до провеждането на изборите, но за не повече от 6 месеца;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца:
а) след изтичане на срока по чл. 24, ал. 4;
б) при допуснато нарушение по чл. 31, ал. 2, установено с констативен протокол;
в) при предсрочно прекратяване на мандата по чл. 31, ал. 3;
7. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) упражнява контрол върху висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 по спазването на този закон, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения; при неизпълнение на препоръките в посочения срок министърът на образованието и науката прави предложение пред Националната агенция за оценяване и акредитация за отнемане на акредитацията; информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на Министерството на образованието и науката и на висшето училище.
8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.)


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Специализиран държавен орган за оценяване, акредитация и контрол на качеството на дейностите по чл. 6 е Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет.
(2) Националната агенция за оценяване и акредитация е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.
(3) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява дейността си в съответствие с този закон и по правилник, утвърден от Министерския съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Националната агенция за оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол върху:
1. способността на институцията и на нейните основни звена и филиали да осигуряват високо качество на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
2. изпълнението на дадените при оценяването и акредитацията препоръки;
3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) спазването на капацитета на висшето училище, на капацитета на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) При констатирани в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол по ал. 4, неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет или на съответните постоянни комисии по области на висшето образование, неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението или при констатирани нарушения на закона Националната агенция за оценяване и акредитация:
1. намалява акредитационната оценка, съответно срока на акредитация на висшето училище или на неговите професионални направления;
2. намалява образователния капацитет на висшето училище или на професионалното направление;
3. отнема институционалната и/или програмната акредитация за определен срок.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Националната агенция по оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол планово, по ред, определен в правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация или по предложение на министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията по чл. 10, ал. 2, т. 7.

Глава трета.
ВИДОВЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОТКРИВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 12. Висшите училища са държавни и частни.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Държавните висши училища се създават и осъществяват дейността си въз основа на предоставена държавна собственост и трансфери от държавния бюджет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Държавните висши училища могат да придобиват право на собственост върху недвижими имоти, както и да получават приходи от тях за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1 и 2.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) (1) Частните висши училища се създават по искане на физически и/или юридически лица, наричани по-нататък "учредители".
(2) Учредителите трябва да имат право на собственост върху недвижимите имоти, движимите вещи и сградния фонд, необходими за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1 и 2, както и проект за финансовото осигуряване на дейностите на висшето училище.
(3) Учредителите по ал. 1 учредяват право на ползване върху недвижимите имоти по ал. 2 за срока на съществуване на висшето училище или могат да прехвърлят правото на собственост върху вещите и имотите по ал. 2 след обнародване на решението на Народното събрание за неговото създаване в "Държавен вестник".
(4) Учредителите носят отговорност за цялостната дейност, управлението и финансовото състояние на откритото по тяхно искане висше училище в случаите, когато участват в управлението му.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 15. (1) Висше училище се открива и преобразува въз основа на проект, в който:
1. са поставени обществено приемливи цели пред предлаганото висше училище;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) се съдържа описание на основните звена и/или на филиалите на висшето училище, необходимата учебна документация и данни за научно-преподавателски състав, материалната база и начините на финансиране;
3. се осигурява начин на управление, гарантиращ спазването на основните академични свободи;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) има съответствие с държавните изисквания.
(2) Проектът по ал. 1 трябва да е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.
(3) Към проекта за създаване на частни висши училища се представя и учредителен акт, който включва:
1. вид, наименование и седалище;
2. предмет на дейност;
3. име (фирма) на учредителя;
4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) имущество, предоставено от учредителите, за осигуряване на дейностите по чл. 6, ал. 1 и 2 и начин на финансиране;
5. управление и начин на представителство;
6. права и задължения на учредителите;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) отговорност на учредителите в случаите, когато участват в управлението на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 16. (1) С решението Народното събрание определя:
1. вид, наименование и седалище на висшето училище;
2. предмет на дейност;
3. имущество и начин на финансиране.
(2) Висшето училище възниква като юридическо лице след обнародването на решението на Народното събрание за неговото създаване в "Държавен вестник".


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висшите училища са университети, изследователски университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Университетът е висше училище, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) обучава по широк кръг специалности от професионални направления в поне три от четирите основни области на науката - хуманитарни, природни, обществени и технически;
2. разполага с академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност води не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия, като хабилитираните лица в него четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове;
3. разполага с материална база, която осигурява и практическото обучение в съответствие с държавните изисквания;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) обучава в степените "бакалавър", "магистър" и "доктор" в съответните основни области на науката;
5. има научен и художествено-творчески потенциал и с дейността си развива основни области на науката и културата;
6. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) осигурява на академичния състав, на студентите и на докторантите условия за отпечатване на научни трудове, учебници, монографии, както и за реализация на присъщи творчески изяви;
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) притежава библиотека и други средства за информационно обслужване на обучението и научните изследвания;
8. поддържа международни контакти при обучението и творческата си дейност;
9. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) разполага с университетски информационен център за административно обслужване на студентите и докторантите;
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) има система за защита на интелектуалната собственост, която включва правилник и структура за реализация на резултатите от научните изследвания и на други обекти на интелектуалната собственост, както и за обучение по защита на интелектуалната собственост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висше училище, което провежда подготовка в една или две основни области на науката или културата и отговаря на изискванията на ал. 2, т. 2 - 10, може да е университет с наименование, отразяващо спецификата му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Изследователският университет е висше училище, което:
1. отговаря на изискванията на ал. 2 или 3;
2. дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и има високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, определени в акт, приет от Министерския съвет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Специализираното висше училище осъществява научноизследователска или художествено-творческа дейност и провежда обучение в една от основните области на науката, изкуствата, физическата култура и военното дело и отговаря на изискванията на ал. 2, т. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Наименованието му отразява специфичната област, в която то подготвя специалисти.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висшето училище по ал. 5 може да обучава и в образователно-квалификационна степен "магистър" и образователна и научна степен "доктор".
(7) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Самостоятелният колеж обучава за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" и отговаря на изискванията на ал. 2, т. 3, 5, 6, 7, 8 и 9. Колежът разполага с академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност провежда не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия. Хабилитираните лица на основен трудов договор в него четат за всяка специалност не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Колеж може да се създава и в структурата на университет и специализирано висше училище получили акредитация по професионалните направления или специалности от регулираните професии, по които ще се провежда обучение. Колежът обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а".


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 18. (1) Висшите училища се закриват от Народното събрание:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) когато висшето училище нарушава изискванията на този закон или други нормативни актове, регулиращи висшето образование, и нарушенията са констатирани по реда на чл. 10, ал. 2, т. 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) когато висшето училище получи два последователни отказа за институционална акредитация или не е поискало такава в предвидените от този закон срокове;
3. по искане на учредителите на частното висше училище;
4. по предложение на Министерския съвет за държавното висше училище.
(2) Предложенията за закриване на висши училища по ал. 1, т. 1 и 2 се внасят от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) С акта за закриване на висшето училище в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се определят условията и редът, при които студентите, докторантите и специализантите продължават обучението си.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) С акта за закриване на държавно висше училище се уреждат и въпросите за имуществото му.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) В случаите на ал. 1, т. 3 учредителите са длъжни да уредят предварително въпросите, свързани с имуществото и с правата на студентите, докторантите и специализантите.

Глава четвърта.
АКАДЕМИЧНА АВТОНОМИЯ

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Висшите училища се ползват с академична автономия. В нея намира израз интелектуалната свобода на академичната общност и творческата природа на образователния, изследователския и художествено-творческия процес като върховни ценности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Академичната общност обхваща членовете на академичния състав, студентите, докторантите и специализантите.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Академичната автономия включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Висшето училище осъществява цялостната си дейност върху принципа на академичната автономия в съответствие със законите на страната.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Академичната свобода се изразява в свобода на преподаването, свобода на провеждането на научни изследвания, свобода на творческите изяви, свобода на обучението, свобода на сътрудничество за извършване на съвместна учебна дейност с други висши училища и научни организации и на образователен франчайз с други висши училища, както и на съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност с други висши училища и организации в страната и чужбина.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборност и мандатност на всички органи за управление;
2. право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствени правилници в съответствие с този закон;
3. самостоятелно определяне на научно-преподавателския състав, на условията за приемане и формите на обучение на студентите, докторантите и специализантите;
4. самостоятелно разработване и изпълнение на учебни планове и научноизследователски проекти;
5. избор на специалностите, по които се осъществява обучение;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) право за обявяване на конкурси и избор на преподаватели при условия и по ред, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България;
7. право за формиране на собствени фондове и самостоятелно определяне на условията и реда за тяхното изразходване;
8. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) право на самостоятелно сключване с държавата и с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания за художественотворческа, проектна и иновационна дейност, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование и/или за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър";
9. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) право на сдружаване с български и/или чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот, на предоставяне или придобиване на образователен франчайз, както и право на откриване на свои поделения в чужбина в съответствие със законодателството на съответната държава, право на сдружаване с висши училища и други организации в страната и чужбина при изпълнение на дейностите по т. 8;
10. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) право на сключване на договори с организациите по чл. 47, ал. 1 за:
а) подготовка на специалисти в образователно-квалификационна степен "магистър" по чл. 42, ал. 1, т. 2, букви "б" и "в" в рамките на капацитета на професионалните направления, за които висшето училище е получило акредитация, като обучението в организациите по чл. 47, ал. 1 може да включва само практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа в лаборатории, библиотеки и други обслужващи звена на научните организации;
б) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) подготовка на специалисти в образователна и научна степен "доктор" по докторски програми, за които висшето училище, както и организацията по чл. 47, ал. 1 са получили акредитация;
в) научноизследователска, художествено-творческа, спортна и здравна дейност в съответствие със спецификата на висшето училище.
11. (доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) право на изграждане, притежаване или ползване на материална база, нужна за образователната и научноизследователската дейност и за социално-битовото обслужване на студенти и преподаватели, докторанти и служители;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) право на организиране на международно сътрудничество, на членуване в международни организации, на сключване на договори за съвместна учебна дейност и на договори за образователен франчайз с чуждестранни висши училища, при спазване на изискванията на § 4, ал. 6 от допълнителните разпоредби, както и на договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по законодателството на съответната държава;
13. (нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) право на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, с цел продължаване на обучението във висшето училище, което извършва признаването;
14. (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) право на извършване на стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и обекти на интелектуална собственост;
15. (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) право на сдружаване с други лица, както и на създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 6 при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2010 г., прилага се за учебните 2010/2011 г., 2011/2012 г. и 2012/2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., прилага се и за учебната 2013/2014 г. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г., прилага се и за учебната 2014/2015 г. - ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г., прилага се и за учебната 2015/2016 г. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) (*) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 8,00 до 10,00. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" и буква "б", и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 8,00 до 8,99, и съответно не повече от 10 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 9,00 до 10,00. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и/или юридическото лице - потребител по ал. 1, т. 8 и висшето училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалности, които са получили при програмната акредитация оценка от 8,00 до 10,00, при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и/или юридическото лице - потребител по ал. 1, т. 8 и висшето училище.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Правото по ал. 3 ползват лицата, които имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, и организациите по чл. 47 имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователна и научна степен "доктор" по докторски програми, които са получили при акредитацията оценка от 8,00 до 10,00, при условия, определени в правилниците за дейността им и с договор между тях и докторантите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Правото по ал. 5 ползват лицата, които имат успех не по-малко от "много добър (4,50)" от конкурсните изпити за докторанти.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Право да откриват свои поделения в чужбина имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9,00 до 10,00, като обучението в тях може да се извършва само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9,00 до 10,00.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Право за предоставяне в чужбина на образователен франчайз имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9,00 до 10,00 само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9,00 до 10,00. Образователният франчайз се предоставя само на акредитирани по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80 на сто от обучението в чужбина се извършва изцяло по учебните планове, учебните програми и методическите указания за обучение, приети от българското висше училище, което осигурява не по-малко от 50 на сто от преподавателския състав, водещ учебния процес по предоставения образователен франчайз, и издава дипломата за придобитото висше образование.
(9) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., предшна ал. 7 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Висшите училища могат да извършват обучение срещу заплащане и в случаите на насочване на студенти, докторанти и специализанти по реда на чл. 18, ал. 3 и 5 в резултат на закриване на частно висше училище, когато насочването към държавно висше училище е единствена възможност за продължаване на обучението им.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 22. Автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез:
1. намеса в дейността на висшето училище, освен в случаите, изрично посочени в закон;
2. влизане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без съгласието на академичните власти, освен за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на природни бедствия и аварии;
3. създаване и дейност на политически и религиозни организации във висшето училище;
4. осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, убеждение, политическа принадлежност.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) Орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи е Съветът на ректорите на висшите училища.
(2) Съветът на ректорите:
1. дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката;
2. изразява мнение по проекта на държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) изразява мнение по проекта на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
4. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
(3) Съветът на ректорите се представлява от избран от него председател.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 24. (1) Органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът.
(2) Органите за управление на висшите училища се избират с четиригодишен мандат.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Мандатът на органите за управление на висшето училище не се прекъсва с провеждането на частични избори, както и при преобразуване на висшето училище. Мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на органа.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Правомощията на ректора на висшето училище се прекратяват с мандата на Общото събрание, което го е избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов ректор, но за не повече от два месеца.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) (1) Висшето училище включва в структурата си основни звена, обслужващи звена и филиали.
(2) Основни звена на висшето училище са факултетите, департаментите, институтите и колежите.
(3) Обслужващи звена са секторите, центровете, библиотеките, лабораториите, опитните станции, издателските комплекси, производствените бази и други относително обособени структури. Структурата и функциите на органите за управление на обслужващите звена се определят с правилника за дейността на висшето училище.
(4) Филиалите са териториално изнесени структури на висшето училище.
(5) Мандатът на органите за управление на основните звена и на филиалите не се прекъсва с провеждането на частични избори. Мандатът на допълнително избраните членове се прекратява с изтичане на мандата на органа.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение. Факултетът има 40-членен академичен състав на основен трудов договор, от който хабилитираните лица четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове. При необходимост и след решение на академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат и не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(2) Органи за управление на факултета са общото събрание, факултетният съвет и деканът. Те имат мандат 4 години. Мандатът им не се прекъсва при провеждане на частични избори.
(3) Общото събрание на факултета се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70 на сто, а на студентите и докторантите - най-малко 15 на сто от състава на общото събрание.
(4) Структурният състав на общото събрание се определя от факултетния съвет в съответствие с ал. 3.
(5) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател и негов заместник от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на факултета;
3. определя числения състав на факултетния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) се представлява от неговия председател.
(6) Общото събрание на факултета се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на факултетния съвет, по искане на декана или на една четвърт от списъчния му състав.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Факултетният съвет се състои не по-малко от 25 членове и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица.
(8) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместник-декани по предложение на декана;
2. предлага на академичния съвет:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри, обслужващи звена и на поделения на висшето училище в чужбина, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на факултета;
б) проекти на учебни планове и квалификационни характеристики по степени и специалности;
в) обявяване на конкурси по чл. 50;
3. избира и повишава в длъжност нехабилитираните членове на академичния състав;
4. предлага на ректора на висшето училище освобождаване от длъжност по чл. 58, ал. 2;
5. прави предложения пред общото събрание на факултета и/или органите за управление на висшето училище по въпроси, свързани с дейността и състоянието на факултета;
6. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря факултетът, и индивидуалните планове за обучение на студенти, докторанти и специализанти;
7. ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав;
8. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески постижения в издателската база на висшето училище и следи за навременното им излизане от печат;
9. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав на факултета и в случаите по чл. 58, ал. 1, т. 6 ги предлага на ректора за решение;
10. обсъжда, дава препоръки и взема решение по дейността на факултетните звена;
11. наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване;
12. взема решение по финансовите въпроси на факултета;
13. приема годишния отчет за преподавателската, научната и художествено-творческата дейност във факултета;
14. взема и други решения, свързани с дейността на факултета.
(9) Деканът:
1. ръководи факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет и негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместник-декани;
4. изпълнява функции, произтичащи от закона и от правилниците на висшето училище.
(10) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Изискването по ал. 1 за броя на членовете на академичния състав не се прилага за факултетите, които провеждат обучение в областта на висшето образование "Изкуства".
(11) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) В стоматологичните факултети на висшите медицински училища, освен дейността по ал. 1, може да се извършва лечебна дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по стоматология, следдипломно обучение на стоматолози, както и при извършване на научна дейност.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) (1) Департаментът е основно звено на висшето училище за осигуряване на обучение по една или повече дисциплини, които не съставляват специалност. Департаментът има най-малко 14-членен академичен състав на основен трудов договор.
(2) Структурата на департамента, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от правилника за дейността на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) (1) Институтът е основно звено на висшето училище, което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Лицата, заемащи академични длъжности на основен трудов договор в институтите, съобразно тяхното направление на научноизследователска работа могат да осъществяват и учебна дейност по този договор до 50 на сто от норматива за учебна заетост по съответните специалности, определен за преподавателския състав на висшето училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Академичният съвет на висшето училище може да възложи на института провеждането на обучение по специалности, съответстващи на неговия научноизследователски профил, което се осигурява от не по-малко от 7-членен академичен състав на основен трудов договор в института.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от академичния съвет на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26в. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Филиалът е териториално изнесена структура на висшето училище, която се създава в райони, където липсва съответна университетска структура, за да се удовлетворят потребности от обучение в определени професионални направления. Обучението се извършва само в направления, за които висшето училище е акредитирано.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Филиалът има най-малко 10-членен академичен състав на основен трудов договор, като хабилитираните лица към висшето училище четат за всяка специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Съставът, структурата и органите за управление на филиала се определят от академичния съвет на висшето училище.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Филиалът се ръководи от директор, който е хабилитирано лице и се избира от академичния съвет с мандат четири години.
(Ал. 4 отм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.)


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26г. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Колежът е основно звено на висшето училище, което има академичен състав на основен трудов договор, който по всяка специалност провежда не по-малко от половината от аудиторните и практическите занятия. Хабилитираните лица на основен трудов договор четат за всяка специалност не по-малко от 50 на сто от лекционните курсове.
(2) Органи за управление на колежа са общото събрание, съветът на колежа и неговият директор. Те се избират с мандат четири години.
(3) Директорът е хабилитирано в съответната научна област лице.
(4) Структурата на колежа, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят в правилника за дейността на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 26д. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) Катедрата е звено на факултет, департамент, филиал или колеж, което осъществява учебна и научноизследователска (художествено-творческа) дейност по една или група сродни дисциплини. Катедрата включва най-малко 7-членен академичен състав на основен трудов договор във висшето училище.
(2) Органи за управление на катедрата са катедреният съвет и ръководителят на катедрата. Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Ръководителят на катедра е лице, хабилитирано в съответното научно направление на катедрата, което се избира с тайно гласуване за срок четири години от катедрения съвет, като изборът се утвърждава от съвета на основното звено на филиала или на самостоятелния колеж. Длъжността се заема по основен трудов договор, сключен с ректора на висшето училище.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г., нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Ръководителят на катедра по клинична дисциплина във висшите медицински училища ръководи и контролира учебната, научноизследователската дейност и координира лечебно-диагностичната дейност на съответната клиника в университетската болница.
(6) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Изискването по ал. 1 за броя на членовете на академичния състав не се прилага за катедрите, които провеждат обучение в областта на висшето образование "Изкуства". Това изискване не се прилага и при създаването на катедри по нови учебно-научни направления за срок до 5 години от тяхното създаване.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Общото събрание на висшето училище се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на студентите и докторантите от всички негови звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а представителите на студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание.
(3) Общият брой на членовете на Общото събрание и процедурата за избирането им се определят в Правилника за дейността на висшето училище.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.)


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Общото събрание на висшето училище се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на академичния съвет, по искане на ректора или на една четвърт от списъчния състав на общото събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Общото събрание на новооткрито висше училище се свиква от временно изпълняващия длъжността ректор.
(3) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на приемането на Правилника за дейността на висшето училище и промените в него, за което се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29, доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Общото събрание на висшето училище:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните членове;
2. приема или изменя Правилника за дейността на висшето училище;
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членовете на контролния съвет;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) избира с тайно гласуване ректор;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) определя числеността на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето училище, както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) се представлява от неговия председател.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Председателят на общото събрание сключва с избрания ректор допълнително споразумение към основния трудов договор по чл. 119 и чл. 107 от Кодекса на труда.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 30. (1) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на висшето училище, който:
1. определя образователната политика на висшето училище, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение;
2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) приема ежегоден отчет за резултатите от дейността и годишен доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) прави предложения в случаите по чл. 9, ал. 3, т. 3;
3а. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) взема решения за създаване, преобразуване или закриване на департаменти, катедри и обслужващи звена на висшето училище;
4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение, и ежегодно заявява, съответно предлага на министъра на образованието и науката броя на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви "а", "б" и "в";
5. утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени или в колежите на висшето училище;
6. определя научната политика на висшето училище и решава основни въпроси на организацията и съдържанието на научноизследователската дейност;
7. определя структурния състав на общото събрание и организацията за избор на неговите членове;
8. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) определя кадровата политика на висшето училище, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема правилник за атестирането му;
9. избира заместник-ректори по предложение на ректора;
10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) взема решение за:
а) сдружаване с български и/или чуждестранни висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен франчайз, както и за сдружаване с висши училища и други организации в страната и чужбина при изпълнение на дейностите по чл. 21, ал. 1, т. 8;
б) (доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) сключване на договори за съвместна учебна дейност и за осъществяване на съвместни образователни програми с чуждестранни висши училища, за откриване на звена в чужбина, включително на поделения на висши училища в чужбина, както и на договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по законодателството на съответната държава;
в) членуване в международни организации;
г) признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на образованието във висшето училище;
11. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) ежегодно приема бюджета на висшето училище и контролира неговото изпълнение;
12. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти. За някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определи такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет;
13. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) присъжда почетното звание "доктор хонорис кауза";
14. приема правилници за определени учебни, научни, творчески или научно-производствени дейности на висшето училище;
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) утвърждава система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище в съответствие с чл. 6, ал. 4 и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
16. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) избира членове на съвета на настоятелите;
17. (нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) взема решение за сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда, определени с акта по чл. 21, ал. 1, т. 15.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор с висшето училище, студенти, докторанти и служители.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Хабилитираните лица в академичния съвет са не по-малко от 70 на сто от наличния състав, а представителите на студентите и докторантите - 15 на сто от състава на академичния съвет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Само ректорът е по право член на академичния съвет.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор се сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2, а с избрания декан и директор на филиал или колеж се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(3) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) Мандатът на лицата по ал. 2 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 35. Органът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до 2 месеца.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2000 г.) При предсрочно освобождаване за един мандат се смята времето, в което лицето е заемало съответната ръководна длъжност повече от две години.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Ректорът:
1. представлява висшето училище;
2. по право е член на академичния съвет и негов председател;
3. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) сключва и прекратява трудови договори, а с избрания декан и директор на филиал или колеж сключва съответно допълнително споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда;
4. (доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти;
5. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) подготвя и предлага за приемане от академичния съвет годишния отчет на висшето училище, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище, както и резултатите от функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението; отчетите и годишният доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище се публикуват, включително и на интернет страницата на висшето училище в тримесечен срок от приемането им;
6. предлага на академичния съвет кандидатурите на хабилитирани преподаватели за избор на един или повече заместник-ректори;
7. (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) назначава и освобождава помощник-ректор, който може да не е член на академичния състав на висшето училище;
8. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) при необходимост може да свиква органите за управление на основните звена и филиалите на висшето училище;
9. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) изпълнява други функции, произтичащи от законите и от решенията на академичния съвет или Общото събрание.
(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) След изтичане на срока по чл. 24, ал. 4 и в случаите по чл. 31, ал. 2 и 3 ректорът не представлява висшето училище и не може да упражнява правомощията по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) В началото на своя мандат ректорът представя мандатна програма, която се приема от академичния съвет, а в края на мандата представя на Общото събрание отчет за целия период на управление.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 33. (1) Заместник-ректорът:
1. подпомага дейността на ректора и има право да го представлява в случаите, когато е упълномощен от него;
2. организира и носи отговорност за работата на определено направление в дейността на висшето училище;
3. участва в заседанията на академичния съвет с право на съвещателен глас, ако не е избран за негов член от Общото събрание.
(2) Мандатът на заместник-ректора приключва заедно с мандата на ректора, който го е предложил за избор от академичния съвет.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Помощник-ректорът подпомага ректора по въпроси, свързани с административното и финансовото управление, както и с управлението на имуществото на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 34. Висшите училища създават по своя преценка помощни консултативни органи. Условията и редът за тяхното създаване се регламентират в правилниците на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) Орган за вътрешен контрол върху дейността на висшето училище е контролният съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове, от които един е представител на студентския съвет, а останалите са хабилитирани лица. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат:
1. членове на академичния съвет на висшето училище;
2. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) заместник-ректори, помощник-ректор, декани или директори на основни звена и филиали.
(3) Контролният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали в едномесечен срок от провеждането им и докладва на академичния съвет за резултатите от проверката;
2. изготвя становище по проекта на бюджет на висшето училище и изпълнението му и ги докладва пред академичния съвет и общото събрание;
3. участва в проверките по чл. 58а;
4. докладва за своята дейност пред общото събрание най-малко веднъж годишно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от общото събрание на висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 35. Ректорът, заместник-ректорите, деканите и ръководителите на звена, както и членове на академичния съвет и на факултетния съвет във висше училище се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избирал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Към всяко държавно висше училище се създава съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на студентския съвет и на министъра на образованието и науката.
(4) Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на висшето училище, с изключение на лицата, заемали длъжността ректор на висшето училище.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от студентския съвет.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на висшето училище;
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на висшето училище;
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) проектите на заявките и предложенията по чл. 30, ал. 1, т. 4 и 12 за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;
6. годишния доклад за състоянието на висшето училище, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии от висшето училище.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) (1) Съветът на настоятелите заседава не по-малко от веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква на заседание от председателя на съвета по негова инициатива, по искане на всеки от членовете или на ректора на висшето училище.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 36. Частните висши училища могат да имат и друга структура, начин на управление и определяне на ръководните органи, при условие че с това не се нарушават академичните свободи.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Заседанията на колективните органи за управление на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете им.
(2) При определяне на кворума по ал. 1 от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(3) Решенията на колективните органи за управление се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закона е уредено друго.
(4) При промени в броя на членовете на колективния орган, водещи до нарушаване на определените в закона и в правилниците квоти, преди следващото заседание се провеждат частични избори.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Всички въпроси на устройството и дейността на висшето училище, неуредени в закона, се регламентират с Правилника за дейността на висшето училище и други негови правилници.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актовете на органите за управление на висшето училище могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава пета.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 39. (1) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Учебният процес в българските висши училища се провежда само в техни основни звена и филиали, разкрити по реда на чл. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 3, или в съответните организационни структури, признати по законодателството на държавата, където се провежда обучението, когато учебният процес се извършва в чужбина от чуждестранно висше училище по договор за съвместна учебна дейност или за образователен франчайз. Учебен процес може да се провежда и в поделения на висшите училища в чужбина, открити по реда на този закон, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на съответния факултет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Учебният процес във висшите училища се провежда по учебна документация за всяка специалност, която обхваща квалификационни характеристики по степени, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и ежегоден график на учебния процес.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 40. (1) Учебното съдържание по всяка дисциплина се организира в относително обособени части.
(2) Всяка част следва да включва минимум 15 академични часа аудиторна заетост. Академичният час е с продължителност 45 минути.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 41. (1) Във висшите училища обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
(2) Висшите училища осигуряват за всеки студент възможности за избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно образование и се състои от следните степени:
1. образователно-квалификационна степен "бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват:
а) не по-малко от 180 кредита със срок на обучение не по-малък от три години - "професионален бакалавър по ...";
б) не по-малко от 240 кредита със срок на обучение не по-малък от 4 години - "бакалавър";
2. образователно-квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се изискват:
а) не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план със срок на обучение не по-малък от 5 години;
б) не по-малко от 120 кредита след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по т. 1, буква "а";
в) не по-малко от 60 кредита след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по т. 1, буква "б".
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Обучението в степента "бакалавър" по ал. 1, т. 1 в съответствие с учебния план осигурява широкопрофилна подготовка или специализирана професионална подготовка по професионални направления и специалности.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Обучението в степента "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., попр. - ДВ, бр. 66 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Обучението в образователната и научна степен "доктор" се осъществява по докторски програми.
(5) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Колежите по чл. 17, ал. 7 и 8 провеждат обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по ал. 1, т. 1, буква "а", което осигурява специализирана професионална подготовка по съответните професионални направления и специалности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по реда на ал. 5, могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" само в същото професионално направление при условия и по ред, определени в правилника на висшето училище или в държавните изисквания.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В съответствие с образователната традиция и особеностите на обучението отделните образователни степени за различни специалности могат да имат и специфични названия. Названията се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Диплома за завършена степен съгласно чл. 7 се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Висшите училища създават възможности и определят условията за:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен при спазване на изискванията на ал. 7;
2. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) придобиване на по-висока образователна степен;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) придобиване на нова специалност при спазване на изискванията на ал. 7;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) частично обучение на български и чуждестранни студенти в избрано от тях висше училище, факултет или специалност;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) прекъсване на обучението от страна на студентите, докторантите и специализантите, както и продължаването му след това;
9. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.
(10) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Формите на обучение във висшето училище са редовни, задочни, вечерни и дистанционни.
(11) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Дистанционно обучение се осъществява само от висши училища, получили акредитация и създадени при условия и по ред, определени от този закон.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 43. (1) Висшите училища могат да провеждат обучение за повишаване на квалификацията.
(2) Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна документация, изискванията към която се определят в правилниците на висшето училище.
(3) Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 44. (1) Висшите училища чрез свои правилници определят начина на провеждане на изпитните процедури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Формите за проверка и за оценка на знанията и уменията на студентите се определят в учебните планове и програми. Основна форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането й.
(3) Знанията и уменията на студентите се оценяват по шестобална система, която включва: отличен (6,00), много добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).
(4) За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със среден (3,00).
(5) Висшето училище може да въведе чрез своите правилници и друга система за оценяване, като се осигури сравнимост на оценките с тези, посочени в ал. 3.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2004 г., в сила от учебната 2004 - 2005 г.) (1) За оценка на придобитите по време на обучението знания и умения на студентите висшите училища осигуряват система за натрупване и трансфер на кредити.
(2) Целта на системата е да осигури на студентите възможност за изборност на дисциплини, самостоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които отговарят на част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен.
(3) Кредитите са оценка на задълженията, които студентите трябва да изпълнят по дадена дисциплина или модул като част от общите задължения, необходими за успешно завършване на една учебна година или семестър.
(4) По всяка дисциплина кредитите се формират от хорариум от лекции и от практически и семинарни упражнения, самостоятелна работа (в лаборатории, библиотеки, курсови, домашни работи и други), положени изпити и други форми на оценяване, определени от висшето училище. Кредити могат да се присъждат и за участие в практика и за защитена курсова или дипломна работа, когато тези дейности са част от учебния план.
(5) Кредитите по ал. 3 се присъждат на студенти, които са завършили успешно съответната учебна дисциплина и/или модул чрез полагане на изпит или друг начин на оценяване, определен по реда на чл. 44, ал. 5.
(6) Системата по ал. 1 се основава на 60 кредита за учебна година или 30 кредита за семестър, разпределени по учебни дисциплини и/или модули съгласно учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен, или на друг съвместим с тази система брой кредити.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Обучението по всяка специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията могат да участват и преподаватели с образователна и научна степен "доктор". В комисията се включват и външни за висшето училище лица.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Висшето училище има право да провежда обучение в образователната и научна степен "доктор" само по акредитирани специалности при условията на чл. 80, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Факултетният съвет на висшето училище, което обучава докторанта, избира научния ръководител, утвърждава учебния план и ежегодно го атестира.
(4) Ръководител на докторант може да бъде хабилитирано лице или доктор на науките.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) Докторантурата може да се осъществява и чрез самостоятелна подготовка, за която се осигурява обучение в съответствие с другите форми на докторантура.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Образователната и научна степен "доктор" се дава на докторант, който е положил изпитите, предвидени в учебния план, и е защитил дисертационен труд при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.


[Препратки от статии] [Препратки от практики] [Препратки от процедури] [Бележки]
Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) В Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации може да се провежда обучение по образователната и научна степен "доктор" по докторски програми, които са получили акредитация, и при условията на чл. 46, ал. 2, 4 и 6.
(2) Научният съвет на звеното, което обучава докторанта, избира научния ръководител и утвърждава учебния план.
(3) Докторантите в научните организации се ползват със статута и правата по чл. 67 и 70.
...

 RE: Помощ при решаване на една задача. jasta13 Профил 14.04.2016 09:29

1
НАРЕДБА № 27 от 09.01.2012 г. за придобиване на квалификация по
професията „Оперативен счетоводител"
Обн. - ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието, мадежта и науката
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 344030 „Оперативен счетоводител" от
област на образование „Стопанско управление и администрация" и професионално
направление 344 „Счетоводство и данъчно облагане" съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 344030 „Оперативен счетоводител" съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална
квалификация за специалността 3440301 „Оперативно счетоводство".
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 от
Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и
учебни програми за обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират на обучаемия възможност за
упражняване на професията 344030 „Оперативен счетоводител".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Оперативен счетоводител" определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната
чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-
личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните
предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно
равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето,
изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми за обучение по професията,
действащи към влизане в сила на тази наредба, се прилагат до разработване и
утвърждаване на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от
Закона за народната просвета и отменя Наредба № 25 от 2003 г. за придобиване на
квалификация по професия „Счетоводител" (ДВ, бр. 11 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник".
Министър: Сергей Игнатов
2
Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация
по професията „Оперативен счетоводител"
Професионално направление:
344 Счетоводство и данъчно облагане
Наименование на професията:
344030 Оперативен счетоводител
Специалност: Степен на професионална квалификация:
3440301 Оперативно счетоводство Трета
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за
лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Оперативен счетоводител" от Списъка на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието, младежта и
науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-04
от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
29.10.2009 г., Заповед № РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г. и РД-09-1805 от 9.12.2011 г.)
входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или
завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Оперативен счетоводител" входящото минимално образователно равнище за лица,
навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит
За обучение по професията „Оперативен счетоводител" с придобиване на трета
степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална
квалификация или професионален опит по други сродни професии.
Ако за обучение по професията „Оперативен счетоводител" с придобиване на
трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили
обучение за придобиване на професионална квалификация по професиите: „Финансов
отчетник", „Митническо и данъчно обслужване" с придобиване на втора степен на
професионална квалификация, както и „Касиер" и „Калкулант" с придобиване на първа
степен на професионална квалификация, обучението им се организира като
надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на
условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на
професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Оперативният счетоводител обслужва текущата счетоводна дейност в
предприятието, като съставя първични счетоводни документи, класифицира и сортира,
подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове.
3
Оперативният счетоводител може да получава и предава счетоводни документи на
обслужващите банки, да получава и предава парични средства в левове и валута от и
по банкови сметки, да закупува и продава валутни парични средства.
Оперативният счетоводител извършва анализ на синтетичните сметки и
аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС, съставя
разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя
справки и отчети за тях на главния счетоводител или на друго лице, отговарящо за
финансово-счетоводната дейност в предприятието. Той участва в комисии при
провеждане на вътрешен контрол чрез инвентаризации на материални обекти,
парични средства и финансови активи в предприятието; съставя сравнителни
ведомости за установяване на резултатите и изготвя становища във връзка с
отговорността на материалноотговорните лица.
Оперативният счетоводител получава, събира и обработва статистическа,
финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието, и
при необходимост консултира потребителите на тази информация.
Оперативният счетоводител носи отговорност за съставените от него първични
счетоводни документи и счетоводни записвания както върху тях, така и в регистрите
на предприятието, за спазване на нормативно определените срокове за приключване и
представяне на документи и отчети в различни институции.
В зависимост от отрасъла и големината на стопанската единица оперативният
счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от
общата финансова отчетност в предприятието. Той е подчинен на главния
счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни
счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери,
доставчици, клиенти, контролни органи и др.
Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър,
принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.).
Работното време на оперативния счетоводител е с нормална продължителност в
съответствие с Кодекса на труда.
Оперативният счетоводител трябва да притежава прецизност, логическо мислене,
математически способности, да проявява отговорност, дисциплинираност и умение за
работа в екип. Той трябва да бъде лоялен към предприятието и да пази фирмени тайни.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията
„Оперативен счетоводител" могат да се обучават за придобиване на квалификация по
професии от област „Стопанско управление и администрация", като обучението по
общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални
направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка по
професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане" се зачита.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Оперативен
счетоводител", имат възможности за повишаване на квалификацията си в курсове и
семинари, организирани от професионални гимназии, центрове за професионално
обучение, браншови или професионални организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната
класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), утвърдена със Заповед №
РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, изм. и доп.
със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426 от 30.05.2011 г. и РД-01-529 от
30.06.2011 г.
Придобилите трета степен на квалификация по професията „Оперативен
счетоводител" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните
единични групи 3313 „Оперативни счетоводители" и 2411 „Одитори и счетоводители",
както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
4
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна
работа и не замърсява околната среда;
· познава основните икономически категории;
· познава стопанското устройство на страната;
· разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
· разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и
отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;
· различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
· умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби
към работодателя във връзка с трудовото законодателство;
· познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния
счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;
· работи в екип, спазва етични норми на поведение;
· съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и
уменията, като се старае да повишава квалификацията си;
· работи с изчислителна и офис техника: калкулатор, телефон, факс, скенер,
копирно оборудване, машина за унищожаване на документи;
· използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира
информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез
електронна поща;
· разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по
повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка
за професионалното направление „Счетоводство и данъчно облагане"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните
актове, регламентиращи тяхната дейност;
· опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
· разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на
стопанските единици;
· характеризира отчетните обекти в предприятията;
· познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното
отчитане;
· познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство,
социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на
промените в тях;
· познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и
правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
· подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна
обработка и за анализ на финансовото състояние;
· планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
· умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и
контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности
в срок.
3.3. Цели на обучението по специфичната задължителна професионална
подготовка за професията „Оперативен счетоводител"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
5
· знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната
класификация;
· спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване,
оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;
· познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на
стопанството;
· знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и
може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;
· познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото
счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;
· познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на
предприятията;
· планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са
нормативно определени или поставени от прекия ръководител;
· съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на
конкретно работно място в предприятието;
· работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация - НАП,
НОИ и др.;
· проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и
отчетност.
4. Резултати от ученето
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Оперативен счетоводител“
Участие в дейността на предприятието при спазване на правилата за безопасни условия
на труд и трудовоправните норми
1. Спазва правилата за
здравословни и
безопасни условия на
труд и опазва околната
среда при изпълнение на
служебните си
задължения
1.1. Прилага инструкциите за здравословни и безопасни
условия на труд
1.2. Прилага нормативните актове, свързани с провеждане на
първоначален и периодичен инструктаж на персонала
1.3. Обслужва правилно и безопасно офис техниката
1.4. Поддържа лична хигиена и хигиена на работното място
1.5. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.6. Не замърсява с работата си околната среда
1.7. Оказва долекарска помощ
2. Прилага икономически
знания и трудовоправни
норми в областта на
професията
2.1. Характеризира основните икономически понятия
2.2. Обяснява стопанското управление на страната
2.3. Описва структурата и организацията на работата в
предприятията от различните сфери на дейност – индустрия,
търговия и услуги, земеделско стопанство, застрахователни и
осигурителни предприятия, бюджетни звена и финансови
институции
2.4. Изброява документите, свързани с трудовото законода-
телство – трудов договор, допълнително споразумение и др.
2.5. Прилага изискванията на Кодекса на труда, свързани с
работното време, почивките, отпуските, формите на заплащане
6
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
и други права и задължения на работещите в предприятието
2.6. Съставя документи, свързани с постъпване и напускане на
работа, ползване на отпуски, писма, становища, предложения и
др.
2.7. Описва длъжностните характеристики и изискванията към
персонала
2.8. Оценява значението и ролята на информацията, създавана
в счетоводните отдели, за ефективното управление на
стопанските процеси в предприятието
3. Изпълнява дейности,
свързани с писмени
комуникации, работа с
компютър, офис техника,
и използва интернет
3.1. Прилага инструкциите за използване, поддържане и
опазване на офис техниката, с която работи
3.2. Използва: калкулатор, телефон, факс, скенер, копирно
оборудване
3.3. Прилага правилата за работа с компютър, знае и може да
използва: текстообработваща програма, електронна таблица,
база данни
3.4. Прилага правилата за използване на електронен подпис и
умее да ги прилага при изпращане на данни, справки, отчети и
други към ползвателите на конкретната информация
3.5. Използва комуникацията чрез интернет – получава и
изпраща писма от и по електронна поща, намира информация
от различни уебстраници
3.6. Въвежда, обработва и архивира информация в програмни
продукти, разпространявани от структури на държавната
администрация – НАП, НОИ и др.
Специфични за специалност 3440301 „Оперативно счетоводство“
Текуща счетоводна обработка на отчетната документация
4. Познава и използва
принципите, методите,
отчетните измерители
4.1. Дефинира принципите на счетоводната отчетност
4.2. Описва специфичните методи на счетоводната отчетност
и основните нормативни
актове, които се
използват при
счетоводната отчетност
4.3. Изброява съставните части на счетоводната политика в
предприятието
4.4. Характеризира отчетните измерители: натурални, трудови
и стойностни
4.5. Прилага изискванията в нормативните актове, свързани с
отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДПК, ЗДДФЛ, ЗА,
ЗМДТ и други
5. Познава имуществото
на предприятието като
обект на счетоводно
отчитане
5.1. Прилага нормативните актове, свързани с дейността на
предприятията: създаване, преобразуване и закриване
5.2. Характеризира отчетните обекти в предприятието
5.3. Използва постановките в счетоводните стандарти и
регламентите на ЕС при признаване и оценка на отчетните
обекти
5.4. Обяснява характеристиките на търговските сделки в
7
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
страната и с чужбина, произтичащите права и задължения
между страните и тяхното счетоводно отчитане
5.5. Описва стопанските операции, свързани с материалните
активи (дълготрайни и краткотрайни) и паричните средства в
левове и валута, както и тяхното счетоводно отчитане
5.6. Описва стопанските операции, свързани с разчетните
взаимоотношения и тяхното счетоводно отчитане
5.7. Изброява нормативните актове за отчитане на паричните
приходи в левове и валута – форми на разплащане,
регистриране на касова бележка и др.
5.8. Описва стопанските операции за приходи и разходи,
тяхното счетоводно отчитане и приключване
6. Документира, сортира
и класира документите
във връзка с
извършените стопански
операции и процеси в
предприятията и
институциите
6.1. Прилага правилата на документооборота (съставяне,
сортиране, класиране, обработка, архивиране и съхранение на
счетоводната документация)
6.2. Описва класификацията, формата и съдържанието на
счетоводните документи в предприятието
6.3. Съставя (попълва) вярно и точно стандартизираните
първични счетоводни документи
6.4. Съставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с
търговски сделки в ЕС
6.5. Съставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с
разплащанията в страната и с чужбина
6.6. Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при
съставяне (попълване) на счетоводни документи
6.7. Прилага правилата за сортиране, класиране и архивиране
на счетоводните документи
7. Използва счетоводни
сметки при обработка на
счетоводната
документация
7.1. Класифицира счетоводните сметки
7.2. Характеризира счетоводните сметки
7.3. Характеризира структурата на индивидуалния сметкоплан
и счетоводните сметки
7.4. Посочва информационната връзка между синтетичните и
аналитичните счетоводни сметки
7.5. Води синтетични и аналитични счетоводни сметки –
откриване, завеждане и приключване
7.6. Анализира състоянието на отчетните обекти
8. Съставя счетоводни
записвания въз основа на
стопанските операции и
първичните счетоводни
документи
8.1. Прилага правилата за съставяне на счетоводни записвания
върху счетоводните документи
8.2. Съставя вярно и точно счетоводни записвания съгласно
счетоводната теория и практика
8.3. Използва специализиран счетоводен програмен продукт за
обработка на финансово-счетоводната информация
8.4. Извежда (изготвя) хронологични, синтетични и аналитични
справки за въведените счетоводни записвания
8
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
8.5. Прилага изискванията, свързани с архивирането на
счетоводната документация и архивните копия на магнитни
носители
8.6. Спазва сроковете и правилата за съхранение на
счетоводната документация
8.7. Прилага правилата за коригиране на грешки при
счетоводни записвания
8.8. Посочва отговорностите за ежедневното (текущо)
осчетоводяване на стопанските операции и процеси и
санкциите при нарушаването им
Периодични приключвания, отчети и контролна дейност на счетоводната обработка
9. Подпомага
счетоводното
приключване – месечно,
тримесечно, годишно,
съгласно правилата на
приложимата счетоводна
политика
9.1. Прилага правилата за приключване на счетоводните
сметки за приходи и разходи при приключване на отчетен
период
9.2. Изготвя дневници и декларации за приключване на
разчетите по ЗДДС, като спазва нормативните срокове
9.3. Прилага изискванията в нормативните актове, свързани с
отчитане на труда и работната заплата
9.4. Съставя разчетно-платежни ведомости за начисляване на
възнаграждения на персонала
9.5. Изготвя справки и декларации, като спазва нормативните
срокове при отчитане на възнаграждения на персонала и наети
външни лица
9.6. Анализира състоянието на синтетичните и аналитичните
сметки към периода на приключване
9.7. Изготвя писма до контрагентите за потвърждаване на
салдата по счетоводните сметки
10. Използва
инвентаризацията като
метод за установяване на
фактическото състояние
на активите и пасивите в
предприятието
10.1. Прилага изискванията в нормативните актове, свързани с
провеждане на инвентаризацията
10.2. Прилага правилата за провеждане на инвентаризация
10.3. Съставя документите, свързани с провеждане на
инвентаризация
10.4. Съставя счетоводни записвания, свързани с проведена
инвентаризация
10.5. Изброява изискванията към материалноотговорните лица
10.6. Съставя становища и мнения по материалната
отговорност на лицата
11. Познава същността на
калкулирането като
способ за оценка, който
се използва в
предприятието
11.1. Обяснява процеса и примерните схеми за съставяне на
калкулация на отчетни обекти в предприятието
11.2. Остойностява отчетни обекти въз основа на изготвени
калкулации
12. Използва
статистическите методи в
12.1. Подбира статистически методи при съставяне на
9
Компетенции Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
текущата счетоводна
обработка и за целите на
стопанския анализ и
контрол на
информацията
амортизационен план, оценка и др.
12.2. Подбира статистически методи при отписване на стоково-
материални запаси
12.3. Подбира статистически методи при определяне на
себестойност, цена, приходи, разходи и др.
12.4. Подбира статистически показатели за анализ на
финансовото състояние на предприятието
13. Прилага изискванията
на финансовия и
данъчния контрол при
изпълнение на
служебните задължения
13.1. Изброява контролните органи върху дейността на
предприятията в страната
13.2. Посочва правата и задълженията на органите за
финансов и данъчен контрол
13.3. Прилага основните изисквания на нормативните актове,
свързани с провеждане на проверки от финансовия и данъчния
контрол в страната
13.4. Обяснява последствията от неспазване или нарушения на
нормативните актове, свързани с професията
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по теория: работно място на
всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и
стол), компютър, интернет, учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване
на табла, платно за прожектиране, други средства за обучение и дидактическа техника.
Основно оборудване на учебния кабинет за обучение по практика: работно място
на всеки обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за
текстообработка, електронни таблици, база данни, интернет, учебна дъска, шкафове,
гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс, работно място на обучаващия (работна маса и стол).
Учебни пособия за обучение по теория и практика: демонстрационни макети и
модели; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти,
демонстрационни модели, първични счетоводни документи, регистри и отчетни форми,
които се използват в стопанската практика, и др.
5.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет, който е оборудван с необходимите
офис обзавеждане и офис техника. В него трябва да има принтер, скенер, мултимедия,
телефон, факс и за всеки обучаван - работно място с компютър, интернет,
изчислителна техника, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни
таблици, база данни, програмни продукти за счетоводна обработка на отчетната
информация, програмни продукти, разпространявани от държавната администрация, и
подходящи видеофилми. Трябва да бъдат осигурени необходимите количества образци
от първични счетоводни документи, регистри и отчетни форми, които се използват в
счетоводната практика.
6. Изисквания към обучаващите
Обучаващите по теория и практика на професията трябва да притежават обра-
зователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по специалност от об-
ласт „Социални, стопански и правни науки", професионално направление „Икономика".
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за
усъвършенстване на професионалната квалификация.

 RE: Помощ при решаване на една задача. скука Профил 14.04.2016 09:44

Леле - съвсем я/го отказА~))))
 

 RE: Помощ при решаване на една задача. tapiq Профил 14.04.2016 09:46

мене само решение ми трябва
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи