Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. болничен след напускане

 болничен след напускане irgi_gabi Профил Изпрати email 17.09.2010 16:38

Здравейте, искам да попитам-дължи ли работодателя обезщетение за първите 3 дни от болничен, представен след като трудовия договор с работника е прекратен?

 RE: болничен след напускане OPI Профил 17.09.2010 16:42

И кой е работодателя при вече прекратено трудово правоотношение?

 RE: болничен след напускане Mila73 Профил 17.09.2010 16:54

И на мен ми е интересно, това с "болничен до 75 дни след напускане" дали не отпадна с измененията в наредбата.

 RE: болничен след напускане Mike Power Профил Изпрати email 17.09.2010 17:09

Осигурителят не изплаща за първия ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение в случаите, когато временната неработоспособност продължава без прекъсване; когато няма прекъсване във временната неработоспособност, независимо че може да е констатирана с първични болнични листове; в случаите по чл. 42, ал. 2 КСО, както и в случаите при бременност и раждане

ПИСМО ИЗХ. № 91-01-23 ОТ 18.01.2007 Г. НА НОИ ОТНОСНО: ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ ПО ПРАВОТО НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И МАЙЧИНСТВО ОТ 01.01.2007 Г.


 RE: болничен след напускане bonou2 Профил 17.09.2010 17:14

Отговор на Mila73(17.09.2010 16:54):
Mila73 каза:
И на мен ми е интересно, това с "болничен до 75 дни след напускане" дали не отпадна с измененията в наредбата.

е чак пък да отпадне....ама кое е интересното?
КСО:
" Също така до 31 декември 2010 г.:

* паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 от КСО за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, ще се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до 1 месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни. (Виж § 22о, т. 2 от ПЗР на КСО).


* паричното обезщетение по чл. 42, ал. 3 от КСО за временна неработоспособност, настъпила преди прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения, ще се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност (Виж § 22о, т. 3 от ПЗР на КСО)."
 

 RE: болничен след напускане Mike Power Профил Изпрати email 17.09.2010 17:20

Отговор на Mila73(17.09.2010 16:54):
Mila73 каза:
И на мен ми е интересно, това с "болничен до 75 дни след напускане" дали не отпадна с измененията в наредбата.


КСО
§ 22о. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) За периода до 31 декември 2010 г.:

1. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;

2. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 2 се изплаща, когато временната неработоспособност е настъпила до един месец от прекратяване на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни;
3. паричното обезщетение по чл. 42, ал. 3 се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения