Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие"

 Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" Мила74 Профил Изпрати email 24.09.2010 10:39

Колеги, моля да споделите мнения относно отчитането на средства от училищата по схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие". По конкретно питането ми е, необходимо ли е разкриване на отделна извънбюджетна сметка, по която да се получават и изразходват тези средства или е допустимо плащанията да се осъществяват по съществуваща вече извънбюджетна сметка за проекти?

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" rahnev Профил 24.09.2010 16:29

СПОРЕД МЕН ТРЯБВА ДРУГА СМЕТКА ЗАЩОТО СЕ ПОЛУЧАВА ТАКА КАКТО ГО ГОВОРИХМЕ, ТОЕСТ КАК ЩЕ ОТДЕЛЯШ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ И ДРИГИЯ ПРОЕКТ КАТО СА В ЕДНА СМЕТКА.

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" rahnev Профил 24.09.2010 17:10

КАКТО ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ОТДЕЛНО ЕГН ТАКА ТРЯБВА ВСЕКИ ПРОЕКТ ДА ИМА ОТДЕЛНА СМЕТКА. ЗАТОВА ОТ ЕВРОПА СЕ ЧУДЯТ КАК ДА НИ ПРОВЕРЯВАТ, ЗАРАДИ НЯКОЙ ЛЕВ СПЕСТЕН ЗА ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКА ТО СТАНАЛО КАКВОТО СТАНАЛО. ИМА ПРОЕКТ ИМА СМЕТКА НЯМА ПРОЕК НЯМА СМЕТКА.

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" NNNN (гост) 01.04.2011 10:59

Уважеми колеги, по указания на МФ за финансирането на програми се допуска разкриването само на две отделни сметки! Едната е за програми финансирани със съдействието на Националния фонд и другата сметка е за финансиране със съдействието на Държавен фонд земеделие!

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" NNNN (гост) 01.04.2011 11:03

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" Мила74 Профил Изпрати email 02.04.2011 15:30

МФ вече реагираха по въпроса, ето последното указание, което е от 30.03.2011г.
"15. При прилагането на схема „Училищен плод”, общините и техните структурни звена – общинските училища и детски градини (участници в схемата по смисъла на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне плодове и зеленчуци в учебни заведения - схема „Училищен плод”) - разпоредители с бюджетни кредити, следва да имат предвид следното: 15.1. В случаите, когато одобрени заявители по схема „Училищен плод” са учебни заведения и общини (по чл. 10 , т. 1 и 3 от Наредбата), до получаване на заявените за плащане одобрени средства от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция (РА), първоначално извършените разходи за закупуване на плодове и зеленчуци се отчитат като касов разход по техния бюджет (по §§ 10-11 Храна) в отчетна група „Бюджет”.
- 4 -
15.1.1. След получаване на средствата в открита извънбюджетна банкова сметка 7443 за средства от РА по реда на т. т. 47 и 48 от ДДС № 07/2008 г., се прилагат изискванията на т. 22 от ДДС № 07/2008 г. за сторниране на извършения от бюджета разход и прекласифицирането му като безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни сметки в отчетна група „Бюджет” и последващото му отразяване в отчетна група „ИБСФ” като разход, извършен от заемни бюджетни средства. При възстановяване на средствата от банкова сметка 7443 по банкова сметка 7304 (на учебното заведение – ВРБК или на общината), в отчетна група „ИБСФ” се отразява погашение на получения от бюджета заем, а в отчетна група „Бюджет” – връщане на предоставения заем. 15.1.2. В случай, че одобрените от РА средства са постъпили по бюджетната сметка 7304, вместо по извънбюджетната сметка 7443, за отчитането на операциите се прилагат разпоредбите на т. 21.1. (за отразяване на постъпването на средствата) и т. 23 (за сторниране на разхода от бюджета в отчетна група „Бюджет” и прехвърлянето му в отчетна група „ИБСФ”) от ДДС № 06/2008 г. По този начин приходите, разходите и трансфера по §§ 63-01 се отразяват като извънбюджетни операции в кореспонденция с §§ 88-03, а ефективните касови постъпления и плащания, извършени чрез бюджетната сметка 7304, се отразяват по §§ 88-03. 15.2. В случаите, когато одобрените заявители по схема „Училищен плод” – доставчици (еднолични търговци или юридически лица по чл. 10 , т. 2 от Наредбата) доставят плодове и зеленчуци на учебни заведения – получатели на доставките, въз основа на издадената им от доставчика фактура общинските училища и детски градини осчетоводяват доставените плодове и зеленчуци, като отразяват стойността на фактурата по дебита на сметка 6012 Разходи за храна и по кредита на сметка 7413 Текущи трансфери и дарения в натура от страната."
 

 RE: Отчитане на схема "Училищен плод" към ДФ "Земеделие" Reni456 Профил 19.09.2011 18:05

В сайта на МФ къде мога да намеря това указание?И да разбирам ли,че когато заявител е едно ЕТ,то фактурира на училището?Благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет