Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Мнооого гореща тема! обезщетение за безработица и договор за управление

 обезщетение за безработица и договор за управление bella1 Профил 29.09.2010 01:07

моля за помощ - има ли право на обезщетение за безработица, лице работило само на договор за управление? Няма предишен трудов стаж, в последните 15 месеца е работило 10 мес. като изпълнителен директор. През този период е осигурявано за всички осигурителни рискове в т.ч. фонд безработица.

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление bella1 Профил 29.09.2010 01:21

За да поясня въпроса, искам да добавя следното: смятам че щом като е било осигурявано за този риск, съответно има право да получава обезщетение. Това което не ми е ясно е как се определя периодът на изплащане на обезщетението при положение че прекратяването на този вид договори не се извършва на основание на чл. от Кодекса на труда? И после, това обезщетение в какъв размер ще бъде?

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление XXXXX Профил 29.09.2010 10:10

бут
любопитен ми е законообоснования отговор на този въпрос аз лично имам доводи и "за" и "против"

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление ЛС Профил 29.09.2010 10:11

Като нямате освобождаване по КТ , де сте тръгнали за обезщетение тогиз?

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление XXXXX Профил 29.09.2010 10:13

Тъй де
Ама защо му внасяме осигуровки за безработица ???

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление МК Профил Изпрати email 29.09.2010 10:35

Не разбирам,що да няма право.
Едно много старо писъмце-Изх. № 91-01-205/06.08.2004 г. - на страницата на НОИ-Обезщетения за безработица - под името: Уеднакняване практиката по отпускане и изпл. обезщетения за безработица.

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление Mike Power Профил Изпрати email 29.09.2010 10:57

Лицата, които имат право на парично обезщетение за безработица, трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 54а КСО. За безработица лицата се осигуряват във фонд "Безработица" (чл. 2, ал. 2, т. 4 КСО).

Задължително осигурени за безработица по КСО са:
- изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Последните 15 месеца по смисъла на чл. 54а, ал. 1 КСО обхващат 15 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е прекратено правоотношението.

Лицата трябва да отговарят и на следните условия:
- да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
- да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
- да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4 КСО (чл. 54а, ал. 1 КСО).

Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО, се отпускат въз основа на:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ съгласно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 НОИПОБ;
2. приложения към заявлението:
а) ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО БЕЗРАБОТЕН ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА;
б) АКТ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЕТО; (не трудовото правоотношение)
в) документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;
г) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА/ДЪЛГОТРАЙНА БЕЗРАБОТИЦА по образец съгласно Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 НОИПОБ;
д) копие от документ, издаден от съответната банка

За да бъде изплащано паричното обезщетение за безработица от датата на прекратяване на осигуряването, заявлението следва да се подаде в 3-месечен срок от тази дата (чл. 54а, ал. 4 КСО).

Размер на паричното обезщетение за безработица
Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица.

Определяне на правото и изчисляване на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва вече въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в подадените от лицето документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица.

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж

Преценката дали едно лице отговаря на условията за придобиване право на парично обезщетение за безработица, както и определянето на неговия размер и срок за изплащане, се извършва от териториалното поделение на НОИ, което издава разпореждането за отпускане на обезщетението или отказ. Разпореждането подлежи на обжалване пред ръководителя на съответното ТП на НОИ в 14-дневен срок от получаването.

Тук Кодекса на труда няма нищо общо, така както няма нищо общо и с изплащане на паричните обезщетения на така разискваните майки - самоосигурителки.

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление bella1 Профил 29.09.2010 11:19

радвам се че отговорихте и благодаря! Но пак да попитам - как се определя периода за който ще се получава обезщетението? Защото знаем че ако си освободен по чл. 325 е едно, а ако си по чл 328 е друго и т.н.? Тук обаче тези членове не важат.... Освен това горната граница на обезщетенията за безработица временно беше премахната /до 31.12.2010/, това важи ли в този случай? Благодаря!

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление bella1 Профил 29.09.2010 19:11

Само да добавя - направих консултация по телефона с много любезна служителка от НОИ, която потвърди всичко написано от Mike Power в 10:57 ч. така че без съмнение изпълнителите по ДУК имат право на обезщетение за безработица, което всъщност е логично.

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление milkototevski Профил 13.03.2017 12:11

Привет,

моля за информация дали подлежи на ПОБ лице, което е било на трудов договор и е собственик на фирми.

Дали лицето може да получава обезщетение за безработица ако:
- е (съ) собственик във фирма, която извършва дейност и има печалба
- е (съ) собственик във фирма, която не извършва дейност и няма парични потоци

Във всички случаи трудовият договор е прекратен.

Благодаря много!

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление elisaveta_p Профил Изпрати email 13.03.2017 12:15

Дали изчете темата отначало? И всяка друга информация от безброен списък, който Гугъл ще ти ппредложи?
Защо трябва да се повтарят едни същи неща отново и отново?
Иначе на база на тази информация, която даваш, отговорът е "Може и да може, може и да не може".

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление тониК Профил Изпрати email 13.03.2017 12:17

Има разбира се./приемам, че прекратяването на ТПО не е по негова инициатива./Впрочем, сори, не се говори за размера, а той е от значение: ))

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление elisaveta_p Профил Изпрати email 13.03.2017 12:18

Кво има, бе ТониК?

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление тониК Профил Изпрати email 13.03.2017 12:22

Отговор на elisaveta_p(13.03.2017 12:18):
elisaveta_p каза:
Кво има, бе ТониК?

Нищо Бе: ))
Просто си има право чилякът като се изказвам САМО по изброените условия.Другите считам за
изпълнени.
Доп.И аз съм получавал точно при тези дадености ПОБ.Дори..../почти сам/ си прекратих ТПО.
Важното е да не полага труд и т.н. със задължителното осигуряване за Безработица.Кво от това че е /съ/собственик нейде си.

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление elisaveta_p Профил Изпрати email 13.03.2017 12:25

Аха, считаш.
Викам да не си поел някакво вещество, от което придобиваш пълна увереност :)

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление тониК Профил Изпрати email 13.03.2017 12:26

Отговор на elisaveta_p(13.03.2017 12:25):
elisaveta_p каза:
Аха, считаш.
Викам да не си поел някакво вещество, от което придобиваш пълна увереност :)

Не съм, освен един Фервекс, че нещо ме сърби носът и ....уж съм имунизиран!!
Доп.:Чакай да видя за странични влияния на Фервекса.....Неее, няма спомената "пълна увереност": )

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление XXXXX Профил 13.03.2017 12:34

Защо Фервекс? Доколкото знам имаш хубава домашна.

Отговор на тониК(13.03.2017 12:26):
тониК каза:

Не съм, освен един Фервекс, че нещо ме сърби носът и ....уж съм имунизиран!!
Доп.:Чакай да видя за странични влияния на Фервекса.....Неее, няма спомената "пълна увереност": )

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление jasta13 Профил 13.03.2017 12:51

Отговор на XXXXX(13.03.2017 12:34):
XXXXX каза:
Защо Фервекс? Доколкото знам имаш хубава домашна.Ама тя му е за раздаване:))))))))

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление XXXXX Профил 13.03.2017 13:00

Абе не я искам :)
Ама да се лекува с нея, вместо с разни неефективни химии :)

Отговор на jasta13(13.03.2017 12:51):
jasta13 каза:

Ама тя му е за раздаване:))))))))

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление didah Профил 13.03.2017 13:05

Отговор на XXXXX(13.03.2017 13:00):
XXXXX каза:
Абе не я искам :)
Ама да се лекува с нея, вместо с разни неефективни химии :)
Щото ние пък с Джас като искахме, та ни даде😀
Стипца централнобългарска😂
 

 RE: обезщетение за безработица и договор за управление jasta13 Профил 13.03.2017 13:44

Отговор на didah(13.03.2017 13:05):
didah каза:


Щото ние пък с Джас като искахме, та ни даде😀
Стипца централнобългарска😂

Ан така :))))))
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи