Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Мнооого гореща тема! отново за наем 2011

Страница 1 от [3] 123»

 отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 14:23

Колеги, съвсем се обърках с тези наеми. Правилно ли разсъждавам: фирмата плаща наем за помещение на физическо лице - признавам 10% и удържам данък; на друго физическо лице съгласно договор - наем за ползване на МПС, като то подписва декларация че е самосигуряващо се. На него трябва ли да му удържам също данък, моля за съвет

 RE: отново за наем 2011 Маграт Профил 04.01.2011 14:26

Да, по същия начин. МПС-то е движимо имущество, нали.

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 14:29

да, но в сметката за изплатени суми нали пише, ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

 RE: отново за наем 2011 jasmin_pz Профил 04.01.2011 14:35

на него не му удържаш данък,само му издаваш бележка,че върху платената сума не е удържан ДДФЛ

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 14:38

сигурно ли е, защото и досега беше така

 RE: отново за наем 2011 Маграт Профил 04.01.2011 14:39

"Чл. 44...
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто."

"Чл. 45...
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода."

 RE: отново за наем 2011 Mon4e Профил 04.01.2011 14:57

Ами ако собственик в ООД ( самоосигуряващо се лице) има договор за отдаване под наем на автомобил и всеки месец взима някаква сума за пътуване в командировки....трябва да му се издава Сметка за изплатени суми всеки месец и да му се удържа данък 10%?
Така ли?

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 15:17

(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал.1 се умножи по
данъчна ставка 10 на сто.
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо
се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при
изплащането му.
(5) Алинея4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се
лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена
декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или
самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е
декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и
данъкът се внася от лицето, придобило дохода.

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 15:19

къде е истината все пак, съвсем изтрещях

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 15:41

никой ли няма друго мнение

 RE: отново за наем 2011 тониК Профил Изпрати email 04.01.2011 15:48

Истината е в чл.31 ЗДДФЛ - Доходи от наем... за ползване на....... чети /другото си го знаеш от 15,17ч.

 RE: отново за наем 2011 Nelyy Профил 04.01.2011 16:18

Т.е. дори лицето /наемодателя/да е осигурено на друго основание- ДУК или ТД и декларира това пред наемателя пак му се удържа данък и се издава СИС?Правилно ли съм разпрала?
До Desizl- тя цитира чл.43 а за наемите се отнася чл.44

 RE: отново за наем 2011 desizl Профил 04.01.2011 16:48

да, убедих се вече

 RE: отново за наем 2011 rosil Профил 04.01.2011 16:53

Отговор на desizl(04.01.2011 16:48):
desizl каза:
да, убедих се вече

и как се убеди, аз не мога и мисля, че СОЛ получател на доход от наем, декларирал това пред наемателя не мусе внася данък от наемателя

 RE: отново за наем 2011 delphine Профил 04.01.2011 16:54

Освен , ако не е СОЛ и е декларирало това пред наемателя.

Отговор на desizl(04.01.2011 16:48):
desizl каза:
да, убедих се вече

 RE: отново за наем 2011 delphine Профил 04.01.2011 16:55

единомислие :)))))))))))

Отговор на rosil(04.01.2011 16:53):
rosil каза:

и как се убеди, аз не мога и мисля, че СОЛ получател на доход от наем, декларирал това пред наемателя не мусе внася данък от наемателя

 RE: отново за наем 2011 Маграт Профил 04.01.2011 16:56

Това единомислие ще го аргументирате ли? :)

 RE: отново за наем 2011 lusia Профил 04.01.2011 17:02

по сметка на НАП където е регистрирано физическото лице-наемодател, ли се плаща авансовия данък

 RE: отново за наем 2011 ANA48 Профил 04.01.2011 17:06

5) Алинея4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се
лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена
декларация пред платеца на дохода.
Според мен извода е следният: ако наемодателят е СОЛ и декларира това, наемателят/ако е предприятие/ му изплаща цялата сума на наема, респ. не му издава СИС.

 RE: отново за наем 2011 rosil Профил 04.01.2011 17:09

СОЛ си подава ГД по чл.50 и прил.-доходи от наем и си внася данъка/на тримесечие

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 17:10

На СОЛ с доход от наем, се удържа и се внася данък и се издава СИС.
Изключението по чл.43, ал.5 се отнася за доходи на СОЛ от стопанска дейност, а не от наеми.
Вижте в сайта на НАП новия образец на СИС за 2011 г. , в него с големи букви пише:
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

 RE: отново за наем 2011 ANA48 Профил 04.01.2011 17:10

Точно!

 RE: отново за наем 2011 marmalade Профил 04.01.2011 17:11

Ама гледайте и алинеите от кой член са. Аз в чл.44 не виждам такова нещо.

Доб. В чл.44 Ал. 5 там е съвсем друга

(5) (Нова- ДВ, бр.94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите по ал.2 лицето,
придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към
датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което
се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася
данъка

 RE: отново за наем 2011 Маграт Профил 04.01.2011 17:11

Доход от наем и доход от стопанска дейност са две различни неща.

Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто."

Обстоятелството, че наемодателят е СОЛ не освобождава наемателя от удържане на данък нито го спасява от глоба.

 RE: отново за наем 2011 rosil Профил 04.01.2011 17:13

извинявам се , дано не съм подвела някой, това е защото чета на парче
НЕКТОН Е ПРАВ

 RE: отново за наем 2011 magia Профил Изпрати email 04.01.2011 17:15

На коя банкова сметка ще се превежда удържания дънък за изплатен наем- на сметка НАП - получател на наема, или -НАП на платеца.

 RE: отново за наем 2011 lusia Профил 04.01.2011 17:17

според мен трябва да е по с-ка на НАП където е получателя на дохода- наемодателя, но не съм на 100% сигурна

 RE: отново за наем 2011 neli7304 Профил Изпрати email 04.01.2011 17:23

Друго исках да напиша
Трябвало е да уточнят, че става дума за СОЛ по смисъла на КСО, а не ЗЗО.

 RE: отново за наем 2011 marmalade Профил 04.01.2011 17:26

Чл.66. (1) (Предишен текст на чл.66 - ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 17:28

А как се спазва тази постановка при удържане на данъка от платеца:

Чл. 44. (1) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Или ще има надвнесен данък.

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 17:31

Е, това се отнася само за ЗО на лицата, неподлежащи на здр.осигуряване на друго основание по ЗЗО

 RE: отново за наем 2011 neli7304 Профил Изпрати email 04.01.2011 17:32

Затова т.3 и т.5 се попълват от ФЛ.

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 17:34

Да, така е. ще им връщат след година? Отговор на Нектон(04.01.2011 17:31):

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 17:42

Защо да не им го върнат, то и в предишни години имаше случаи , в които ако си СОЛ и и спазваш ЗДДФЛ, неизбежно надвнасяш ав.данък.
Съвсем ясно е , че това е реакцията на държавата срещу масовото неплащане на трим.ав.вноски за доходи от наем, че и въобще на укриването на доходи от наеми.

 RE: отново за наем 2011 delphine Профил 04.01.2011 17:43

Е ли отдаването под наем СТОПАНСКА дейност? Защото , ако е , на СОЛ - наемодател не трябва да му се удържат суми за ДДФЛ. Е ли или не отдаването под наем стопанска дейност?

"ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА "

 RE: отново за наем 2011 lusia Профил 04.01.2011 17:43

дайте мнение по коя сметка на НАП се плаща този данък- по с-на на НАП- на наемодателя или по с-ка на Нап- наемателя

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 17:50

По смисъла на ЗДДФЛ явно доходът на физ.лице от наем не е стопанска дейност
Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

1. доходи от трудови правоотношения;

2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;

3. доходи от друга стопанска дейност;

4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

5. доходи от прехвърляне на права или имущество;

6. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 17:51

Стопанската е в чл. 29 зддфл; наеми - чл. 31

Отговор на delphine(04.01.2011 17:43):
delphine каза:
Е ли отдаването под наем СТОПАНСКА дейност? Защото , ако е , на СОЛ - наемодател не трябва да му се удържат суми за ДДФЛ. Е ли или не отдаването под наем стопанска дейност?

"ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА "

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 17:52

Да, целта както винаги е пределно ясна :)))
Объркването при прилагането на мерките за постигането на ЦЕЛТА - СЪЩО е налице както винаги:((( Отговор на Нектон(04.01.2011 17:42):

 RE: отново за наем 2011 тониК Профил Изпрати email 04.01.2011 17:55

Отговор на тониК(04.01.2011 15:48):
тониК каза:
Истината е в чл.31 ЗДДФЛ - Доходи от наем... за ползване на....... чети /другото си го знаеш от 15,17ч.

Четат, мислят, четат и....айде отначало: (((

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 17:57

За сметката мисля да приложа това - наемите са по чл.44
Чл. 68. (1) Данъкът по чл. 43, 44, 46 и 48 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец.

 RE: отново за наем 2011 lusia Профил 04.01.2011 18:02

Какво ще кажете за:
Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът по чл. 65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 18:03

По-скоро чл. 65 и 66 - удържани от платеца на дохода.

Отговор на Нектон(04.01.2011 17:57):
Нектон каза:
За сметката мисля да приложа това - наемите са по чл.44
Чл. 68. (1) Данъкът по чл. 43, 44, 46 и 48 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец.

 RE: отново за наем 2011 delphine Профил 04.01.2011 18:04

Да,очевидно и на СОЛ ще удържаме ДДФЛ.Просто не проумявам каква е логиката да не удържаме ДДФЛ,ако доходът на СОЛ е от стопанска дейност, а да удържаме,когато е от наем.Знам,че не трябва да търсим логика,а да прилагаме закона,но фактът,че тълкуваме нещата в доста случаи четейки между редовете и така стигаме до истината е повече от печален за нашето законодателство.

Лека вечер на всички !

 RE: отново за наем 2011 Нектон Профил 04.01.2011 18:14

bosata е права - по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Основанието е чл.66, ал.1 , във връзка с чл.65, ал.11

 RE: отново за наем 2011 delphine Профил 04.01.2011 18:26

Бих искала да коментирам и още нещо по въпроса за наемите.
Теоретичен пример:
Фирма наема имот на физическо лице.В договора е фиксиран месечен наем и е определено,че наемът се плаща не по-късно от 31.12. на текущата година.Т.е. не се плаща ритмично.При всяко плащане на наема / за един или няколко месеца наведнаж / издаваме СИС,удържаме ДДФЛ и даваме служебна бележка на ФЛ.
В същото време ФЛ би трябвало да издава документ/фактура с реквизитите по чл.7 от ЗСч..Фактурата от ФЛ - наемодател помесечно ли би трябвало да бъде издавана от самото ФЛ или при плащане според това за колко месеца му плащаме наема?
Кое е правилното според вас?
Наемодателят ни издава фактура всеки месец,независимо дали му плащаме в момента или не,а когато му плащаме подписваме РКО , а сега вече и СИС от 01.01.2011 г...
Благодаря на включилите се.

 RE: отново за наем 2011 bosata Профил 04.01.2011 19:05

Когато му плащате. Отговор на delphine(04.01.2011 18:26):

 RE: отново за наем 2011 refoN Профил 05.01.2011 09:17

А за наемите, които плащаме през м.01/2011, които се отнасят за 12/2010 важат ли новите правила за уддържане на данъка от платеца на дохода?

 RE: отново за наем 2011 PlamenI Профил 05.01.2011 09:18

Когато двете страни до договор за наем(наемател и наемодел) са юридически лица, например ООД - та, плащането на авансов данък върху наема отпада като задължение на юридическото лице наемател, нали така?
 

 RE: отново за наем 2011 lusia Профил 05.01.2011 09:25

последно по коя сметка на Нап се плаща
реклама
Нагоре
Страница 1 от [3] 123»

ODIT.info > Дискусия > Данъци