Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. изчисляване на некомп.отпуски и осигуровки върху тях

 изчисляване на некомп.отпуски и осигуровки върху тях tanya54 Профил Изпрати email 04.01.2011 19:03

изчислявам неизп. отпуски за 2010 на база раб.заплата м.ноември, но трябва ли да преизчисля старите неизп. отпуски от 2009 на база запл. м. 11 2010
и другия ми въпрос е вие какви осиг. начислявате - % за 2010 или за 2011.

 RE: изчисляване на некомп.отпуски и осигуровки върху тях b0b0 Профил 04.01.2011 20:55

Това е от едно писмо към бюджетните предприятия (ДДС 20/2004 г.), но може да ти помогне:

19.7. Разходите за провизии за персонал (компенсируеми отпуски и други подобни) се начисляват и отчитат, като се има предвид следното:

19.7.1. начисляване - разходите за провизии за персонал се начисляват само в края на отчетната година, като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на сметка 4230;

19.7.2. обхват на отпуските – анализът, оценката и начисляването на тези суми следва да се приложи по отношение на неизползваните към края на годината отпуски, за които персоналът има право на ползване през следващата година;

19.7.3. равнище на заплати и период на ползване на отпуските – оценява се очакваното равнище на заплатите за следващата година, през която ще се ползват отпуските. При оценката може да се вземе за база равнището за месец декември на отчетната година, което да се коригира с предвидените увеличения на заплатите в бюджетната сфера за следващата година От значение е и периода на годината, когато ще се ползват тези отпуски, тъй като това оказва влияние върху равнището на заплатите и начисляването на тези провизии за персонала (Например, ако се предвиждат няколко увеличения на заплатите в бюджетната сфера, оценката на разходите ще бъде повлияна от очакванията за периода, през който ще бъде упражнено правото на отпуск);

19.7.4. структура на персонала – необходимо е да се вземе предвид структурата на длъжностите. В тази връзка, определянето и начисляването на разходите може да се извърши спрямо отделните категории и длъжности на персонала;

19.7.5. очакван брой дни и персонал – оценка на очаквания брой дни (а не пълния брой дни!) на натрупващите се отпуски (независимо за коя година се отнасят) и брой на лицата, които ще ги ползват през следващата година (виж т. 3.3.3 от НСС 19);

19.7.6. размер и структура на провизиите за персонал – подлежащата на начисляване сума включва два компонента: очаквани разходи за отпуските и припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя (бюджетното предприятие) на база на размерите и съотношенията, приложими през следващата година, съгласно годишния закон за бюджета на ДОО или друг закон. За сумата на припадащите се осигурителни вноски се съставя същата счетоводна статия (Дт с-ка 6047 / Кт с-ка 4230).

19.7.7. други – вземат се предвид и други фактори и условия, които имат съществено значение при определянето на размера на тези разходи, доколкото практически е възможно да се оцени техния ефект (например, ако се начисляват за сметка на работодателя доброволни осигурителни и здравни осигуровки или вноски за чуждестранни пенсионни схеми);
 

 RE: изчисляване на некомп.отпуски и осигуровки върху тях tanya54 Профил Изпрати email 04.01.2011 20:59

много благодаря Отговор на b0b0(04.01.2011 20:55):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения