Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се

 Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се stefan2 Профил 11.01.2011 15:27

Къде мога да намеря праговете на нови диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се за 2011 г.?

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се buziness Профил 11.01.2011 15:27

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.


В сила от 01.01.2011 г.Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.
Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се gavra Профил 11.01.2011 15:27

В Закона за бюджета на ДОО

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се stefan2 Профил 11.01.2011 15:35

Благодаря.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се Поли (гост) 14.01.2011 17:12

Имам следния казус - СОЛ регистрирано като такова м.май 2009година, но не получава доход, защото работи на друго място по трудов договор. През 2010 година същото лице отново е било на трудов договор, СОЛ без да получава доход като такова, има доход про граждански договор и разпределение на дивиденти. Как да му определя минималния осигурителен доход за 2011 година? Дано не ви се стори глупав въпроса:)

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се bosata Профил 14.01.2011 17:16

Прочете ли цитата от ЗБДОО? Отговор на Поли(14.01.2011 17:12):

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се Love07 Профил 14.01.2011 20:09

А какъв е мин. осигурителен праг за продавач-консултант?

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се тониК Профил Изпрати email 14.01.2011 20:12

ДВ бр.98, знаеш НКИД-а и групата по НКПД и..скиваш: ))

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се M.Mihailov Профил 14.01.2011 20:53

buziness,
Кво правим по 8/1/2 при ЕООД -СОЛ и ООД с 5 съдружника-СОЛ
при равен ФР преди ДП 2009 ?

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се M.Mihailov Профил 14.01.2011 20:53

buziness,
Кво правим по 8/1/2 при ЕООД -СОЛ и ООД с 5 съдружника-СОЛ
при равен ФР преди начислен ДП 2009 ?

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се satanasowa Профил Изпрати email 14.01.2011 20:55

Михайлов не ти разбрах тези цифри какво означават

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се тониК Профил Изпрати email 14.01.2011 21:02

И аз, преди да го приравни към облагаем доход на СОЛ: ) /въпреки че говори за чл.8, ал.1, т.2

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се M.Mihailov Профил 14.01.2011 21:05

satanasowa,
Цифрите са от ЗБДОО както ги цитира Бизнеса.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се migla Профил Изпрати email 14.01.2011 21:41

сайта на НОИ в новости :

Националният осигурителен институт съобщава на самоосигуряващите се лица - упражняващи дейност като свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, че от 1 януари 2011 г. за тях се въвежда диференциран минимален месечен осигурителен доход. На основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. минималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемия доход на самоосигуряващите се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г., както следва:

1. при декларирани доходи до 5400 лв. - 420 лв.;

2. при декларирани доходи от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

3.при декларирани доходи от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

4. при декларирани доходи над 7500 лв. - 550 лв.

За лицата, които не са упражнявали дейност като самоосигуряващи се през 2009 г., както и за тези, които са започнали дейност през 2010 и 2011 г., минималният месечен осигурителен доход за 2011 г. е в размер на 420 лв.

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители не е променен и остава в размер 240 лв.

Самоосигуряващите се лица сами трябва да определят минималния размер на осигурителния си доход в зависимост от облагаемите доходи, декларирани от тях през 2009 г. по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. През 2011 г. самоосигуряващите се се считат за осигурени само ако са внесли осигурителни вноски върху определения за годината за тях минимален месечен осигурителен доход.

Напомняме на самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчинство, че когато са внесли осигурителните си вноски след 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят, за избран осигурителен доход се счита минималният доход, определен за тях за 2011 г.

Върху доход в размер не по-малък от 420 лв. през 2011 г. трябва да се осигуряват лицата, които по свое желание и за своя сметка внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за времето, през което:

- работят чрез български посредник в чужбина;

- работят в международни органи и организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- участват в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи;

Върху доход в размер от 420 лв. по свое желание се осигуряват за пенсия:

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;

- докторантите.

През 2011 г. върху месечен осигурителен доход в размер не по-малък от 420 лв. трябва да се осигуряват и морските лица по чл.4а, ал.1 от КСО.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се M.Mihailov Профил 14.01.2011 21:47

migla,
благодаря ти за безполезното ти включване в темата-все пак каза нещо.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се тониК Профил Изпрати email 14.01.2011 21:51

Колега, не разбирам какво те смущава 8,1,2 и защо намесваш ФР и преди облагане па макар за 2009г. Остави ги резултатите на фирмите по ЗКПО, а връзката на МОД е със ЗДДФЛ.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се Abby12 Профил 14.01.2011 21:56

Аз май разбирам. На Михайлов не му е ясно ей това какво значи :))

"...съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица"

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се chudesen Профил Изпрати email 14.01.2011 21:56

Печалбата на дружествата не принадлежи на физическото лице и няма нищо общо, докато не се гласува дивидент. Дори и да се гласува дивидент, той се облага еднократно и внася от страна на фирмата.
Включването на migla не е безполезно, защото в НОИ са поставили едно много важно изречение:
инималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемия доход на самоосигуряващите се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г.,

Нека помислим, кой подава такава данъчна декларация и чий доход ще диференцираме в крайна сметка - едноличните търговци и свободните професии навярно.

СОЛ в дружество би следвало да се самоосигуряват на 420.00 лв.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се migla Профил Изпрати email 14.01.2011 22:05

Г-н Михайлов, моето включване ако е безполезно-то пък Вашето е дваж по-безполезно. Не разбирам, защо се стремите да обърквате хората с не дотам компетентните Ви разсъждения.
Лека нощ Ви пожелавам !!!!
Отговор на M.Mihailov(14.01.2011 21:47):
M.Mihailov каза:
migla,
благодаря ти за безполезното ти включване в темата-все пак каза нещо.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се M.Mihailov Профил 14.01.2011 22:21

migla,
Благодаря ти за забележката.Лека нощ и на теб.Все пак е странно закон да се тълкува и прилага според съобщение.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се satanasowa Профил Изпрати email 14.01.2011 22:26

Може и да съм изморена, но това, девиденти ли разпределяте, защото те не се включват в данъчната декл. на самоос. се лице и не оказват влияние върху определянето на прага за осиг. за 2010 г.

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се chudesen Профил Изпрати email 14.01.2011 22:28

Точно това имах предвид и аз. Отговор на satanasowa(14.01.2011 22:26):
 

 RE: Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се migla Профил Изпрати email 14.01.2011 22:32

Лека и нали знаете , че сутринта е по-мъдра от вечерта, та дано като се събудите да разберете, че в закона иде реч за доходи на физически лица, а не за ФР на юридически.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване