Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! приход от стоки на консигнация

 приход от стоки на консигнация ina85 Профил 15.01.2011 16:58

ЕТ има сключен договор за продажба на стоки на консигнация. Съответно стоките са получени с приемо-предавателен протокол, в който е записана цената на стоките. За продажбите ЕТ-то пуска касов бон на клиентите. Как ЕТ-то да отчете прихода от получения комисион и кога, след като в договора е записано, че ЕТ-то ще се отчита до 10-то число на следващия месец.
ФЛ трябва ли да има документ за притежаваната стока? Как той ще си декларира прихода?

 RE: приход от стоки на консигнация mitko888 Профил Изпрати email 15.01.2011 22:50

а договор няма ли и какво пише в него
как продава ат свое име и за чужда сметка , а и касовия апарат ще трябва накак си да знаете оборото от продадените стоки на консигн

 RE: приход от стоки на консигнация ina85 Профил 15.01.2011 22:55

В договора пише, че ЕТ-то ще продава стоките, като затова получава 30% комисион. Правилно ли е да пуска касов бон на клиентите от своята фирма и след това в края на месеца на база продадените стоки ФЛ да му даде документ като се приспадне процента комисион?

 RE: приход от стоки на консигнация mitko888 Профил Изпрати email 15.01.2011 23:05

мисля, че трябва да си настроите касовия апарат ,защото оборота от продадените стоки на косигн не е ваш при ход и той трябва да е различен от оборота на ЕТ, вие ще фактурирате само комис. и него ще отчитате като приход на ЕТ
но все пак аз нямам практика с такъв вид търговия, но ми се струва логично това което написах

 RE: приход от стоки на консигнация zaveqna Профил 15.01.2011 23:13

http://www.odit.info/?s=6&i=56378&f=1

 RE: приход от стоки на консигнация mitko888 Профил Изпрати email 15.01.2011 23:13

"Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3 .
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) В случаите по ал. 3 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители."
за това те попитах какво точно сте се договори ли

 RE: приход от стоки на консигнация Natalia2 Профил 15.01.2011 23:16

mitko888,кое му е логичното на твоя отговор????
Клиента ще си получава касов бон за комисионната от ЕТ-то,а за останалата част от цената на стоката да вземе да отиде при консигнатора и да си получи касово бонче и за остатъка ли?

 RE: приход от стоки на консигнация Natalia2 Профил 15.01.2011 23:21

Независимо как продавача ще си организира отчитането на стоките,е длъжен да издаде на клиента касов бон за цялата сума,която получава от клиента

 RE: приход от стоки на консигнация altercate Профил 15.01.2011 23:23

Отговор на Natalia2(15.01.2011 23:21):
Natalia2 каза:
Независимо как продавача ще си организира отчитането на стоките,е длъжен да издаде на клиента касов бон за цялата сума,която получава от клиента


E Митко, кво каза?

И продавача, какво я прави тая " цялата сума,която получава от клиента"?

 RE: приход от стоки на консигнация mitko888 Профил Изпрати email 15.01.2011 23:24

Natalia2
а според теб логично ли ти звучи ЕТ да издава касов бон за продажба на чужда стока с неговия Булстат
все пак той продава от чуждо им и получава сомидион за това и не следва според мен да отчита това за свой приход защотото това не са негови активи
но такажат по-знаещите

 RE: приход от стоки на консигнация тониК Профил Изпрати email 15.01.2011 23:28

Знаещият.... чл.29 вече го каза: ))

 RE: приход от стоки на консигнация mitko888 Профил Изпрати email 15.01.2011 23:35

Имах предвид, че касовия апарат на ЕТ се програмира така, че продажбите на консигн. да се регистрират като продажби в отделен департамент като департаментът посочва името и Булстата на консигнатора предоставил своя стока в магазина на ЕТ и касовия бон е за цената на продажбата
10 число на месеца -Комисиона пак на същия КА но касов бон само за сумата на комис.
всеки ден - два касови отчета по различните булстати , ЕТ си отчита само неговия си отчет на прод , а другия е за консигн-ра

 RE: приход от стоки на консигнация ina85 Профил 16.01.2011 10:57

Добре, според Вас трябва ЕТ-то да издава касови бонове на клиентите, но те ще са със завишената стойност на стоките. Как тогава на същия касов апарат до 10-то число на месеца трябва пак да се чука касов бон за комисионната. Не трябва ли ЕТ-то да издава касов бон на стойност, на която продава стоката. До 10-то чисто ФЛ да му издава документ на стойност на която е предоставил стоките и от разликата ЕТ-то да си отчита прихода? Много ми е объркано и незнам как да го направя, че да е правилно.
 

 RE: приход от стоки на консигнация neli7304 Профил Изпрати email 16.01.2011 17:27

Естествено, че чукаш цялата стойност на клиента.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство