Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Бюджено счетоводство -СБКО

 Бюджено счетоводство -СБКО Петя (гост) 26.04.2006 21:41

Някой може ли да ми отговори на следния въпрос: когато средствата по фонд СБКО се начисляват към работната заплата осигуровката за сметка на работодателя от къде се удържа - от самото СБКО или ако не - от къде? За да съм по-ясна ще дам пример: 400 лв заплата, СБКО(3%) - 12 лв. На тези пари има 15% данък по ЗКПО и осигуровки за фонд Пенсии. Личната осигуровка се удържа от тези 12 лв, а тази за сметка на работодателя от същите 12 лв ли е?Т.е. от тях остава около 6 лв?

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО LamberNikola Профил 27.04.2006 07:47

Петя, тези 3% СБКО са върху ФРЗ , и в тази сума се включва 15% данък + осигуровките от работодател т.е. 14.95 % и 3.9% ЗОВ т.е. Отчетеният ФОнд работна заплата / по параграф 01-00 / примерно към м. 03.2006 г. за 100 човека персонал е 100 000 лева, то сумата на СБКО ще е 100 000 х 3% = 3000 лв. В тези 3000 лв влизат 15% данък + осигуровките от работодател т.е. 3000 делено на 133.85 х 100 = 2241 лв. Това е сумата която ще се раздава на персонала. 2241 разделяме на 100 човека персонал , получаваме 22.41 лв. . Това е сумата, която ще се раздаде като СБКО на човек от персонала. Тези суми се отчитат по параграф 02-05 . Данъка по 10-40 .

Това са социални разходи . Те са 3 % от ФРЗ , но общо за цялото заведение / предприятие / . Не са 3% от отделните заплати. Разделят се по равно на всечки човек от персонала. Може да бъдат дадени в натура , в зависимост от решението на общото събрание на персонала.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО ПЕПА48 (гост) 27.10.2006 15:19

Как се разпределя сумата за СБКО -на човек от персонала поравно или на база отработени дни / без отпуски/?
Кое е вярно- на човек , или на действително отроботени дни?

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО гост (гост) 02.11.2006 16:56

Аз мисля, че изобщо не е вярно, че средствата от фонд СБКО се разпределят по равно на целия персонал. Тези средства се дават на база отработени дни. По този начин служителите и работниците, които са присъствали редовно на работа ще бъдат възнаградени - макар и съвсем символично. Ако фонд СБКО се раздели по равно ще е изключително неправилно, тъй като служителите с по-ниски заплати и тези с големи отсъствия от работа, поради болнични ще бъдат точно толкова възнаградени, колкото останалите, които съвестно са присъствали на работа. Освен това след като се изчислят 3% от ФРЗ и от тях се извадят 15% алтернативен данък, това е нетната сума СБКО, която ще получат служителите. но не мисля, че в нея са включени осигуровките.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Анетка (гост) 02.11.2006 19:43

В сумата от 3% от ФРЗ са включени 15% данък , както и осигуровките - лични и тези за сметка на работодателя /ДОО, ЗОВ, ДЗПО/. Начина на разпределение на сумата между персонала се решава на общо събрание. Вземат се предвид отработените дни. Ако лицето е работило има СБКО, ако е ползвало болнични, такова не се полага. Обикновено сумата се определя процентно според заплатите на лицата. Не виждам нищо лошо, в това да бъдат поравно, т.е. на човек, в края на краищата това не е възнаграждение , зависещо от постигането на конкретни резултати, а за социални нужди /колкото и да е символично/, а такива имат всички, независимо на каква длъжност са.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО мими (гост) 05.11.2006 14:00

мисля, че здравни осигуровки върху СБКО не се начисляват само ДОО и ДЗПО

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Божо (гост) 06.11.2006 08:21

Не мислиш правилно!

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО minius (гост) 06.11.2006 18:06

За да не отварям нова тема - ако с решение на събранието от фонд СБКО се закупят лекарства за служител (с фактура на името на фирмата, ЕИК на фирмата, а не на името и ЕГН на служителя) следва ли да се начисляват ДОО, или само данъка?

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО мими (гост) 10.11.2006 15:01

200% съм сигурна, че върху изплатените средства за СБКО не се начисляват здравни осигуровки. Прочети закона!

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Божо (гост) 10.11.2006 15:24

Много е дълго Мими, но ще свърши работа. Виж тук:

http://www.karieri.bg/show/?storyid=1850&m=3&sm=lib

Последния абзац ще ти е от полза. Пействам ти го тук , а цялата тема може да я видиш на линка , който ти дадох.


Важно е да се знае, че върху сумите, изплатени за сметка на социалните разходи, се дължат здравноосигурителни вноски от 1 януари 2003 г., тъй като от тази дата върху доходите, върху които се внасят вноски за държавно обществено осигуряване, се внасят и вноски за здравно осигуряване.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Ели (гост) 10.11.2006 18:08

Що се отнася до разпределянето на СБКО то се решава на общо събрание на колектива в началото на годината.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО анонимен (гост) 11.11.2006 15:55

При условие, че фонд СБКО е 3% от ФРЗ не мислите ли, че на тази заплата вече са начислени осигуровки и данъци? Чак след това начисление изваждаме 3% и после 15% за алтернативен данък. Полученото е чистата сума СБКО за получаване.Аз дори го изчислявам така: ФРЗх3% = брутната сума от фонд СБКО; полученото / 115% = нетната сума от фонд СБКО, която се дава на служителите.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Бюджет (гост) 11.11.2006 16:13

Абе какви са тези изпълнения в раздел счетоводство ? Влезте си в раздел бюджет и не задръствайте тук ! Ама че нахално !

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Божо (гост) 13.11.2006 08:38

Анонимен , нещо не си в час , май!

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО гост (гост) 15.11.2006 08:00

На фонд СБКО не се начисляват осигуровки и данъци. Действителното изработено време на всеки служител + % клас = на ФРЗ или още брутната заплата без болничните. Тази заплата се умножава по 3%, за да видим колко е брутната сума от фонда. След това тази сума се облага с 15% алтернативен данък.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Божо (гост) 15.11.2006 08:18

Анонимен и гост !
Предполагам , че сте едно и също лице!
Стига вече , когато не сте сигурни в нещо не настоявайте , а потърсете в нормативните актове дали сте прави .
В този случай НЕ СТЕ!
Основанието е в НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане

Чл. 2. (1) Осигурителни вноски СЕ изчисляват и внасят върху сумите, изплащани за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите в пари или в натура.


 Re: Бюджено счетоводство -СБКО гост (гост) 15.11.2006 11:47

Да поясня: Аз съм "гост", а "анонимен" не знам кой е. Виж в ПМС №14/31.01.2006 г. какво пише за фонд СБКО:
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
ЗАБЕЛЕЖИ:СУМАТА ВКЛЮЧВА само ОСИГ.ВНОСКИ И ДАНЪЦИ ЗА СМ-КА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, т.е. на работодателя, а не за см-ка на служителите

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО Божо (гост) 15.11.2006 12:51

Гост , малко си объркан .
Да , в тази сума 3% ат ФРЗ влизат осигуровките и данъка. Изчислението се прави както е описано по - горе.
Прочети цялата тема.

Значи ФРЗ ми е 100000лв. / за по - лесно смятане
3% от ФРЗ са ми 3000 лв. Сумата за СБКО ми е 3000 лв. , но това не е сумата за разпределяне , защото в нея влизат данъка и осигуровките от работодател.
т.е 3000 :133.85 х 100 = 2241 лв. Това ти е сумата , която ще раздадеш на персонала . Имаме 10 човек персонал получава се 224 лв. СБКО .
Това е казано в Постановлението което цитираш.
Че в отпуснатият кредит по параграф 10-98 СБКО - 3000 не ти е чистата сума за разпределяне .

Осигурвки се дължат и лични и от работодател Re: Бюджено счетоводство -СБКО гост (гост) 15.11.2006 15:36

Божо, благдаря ти за информацията. Аз си мислех, че в тази сума влиза само данъка и че трябва да приспадна само него. Щях да направя грешка и да не приспадна осигуровките. Изчислих го така:ФРЗх115% и готово. Благодаря ти отново. Сега вече ми е ясно.

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО анонимен (гост) 17.11.2006 09:16

Аз мисля, че не се удържат осигуровки ако сумата от фонд СБКО не се превежда към работната заплата, а се даде във вид на хранителни продукти например

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО мими (гост) 17.11.2006 19:46

осигурителни вноски се дължат само,когато сумите са с характер на възнаграждение ежемесечно към работните заплати.Отчитат се по параграф 0205 , а данъкът 15%по параграф 1040.Осигурителните вноски, драги ми Божо, съгл.чл.6 ал.11 от КСО са само за фонд "Пенсия" без Ф.Общо заболяване" без Ф.Тр.злополука, безработица и здравни осигуровки

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО noana (гост) 19.11.2006 23:09

Колеги

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО noana (гост) 19.11.2006 23:12

Колеги, за пръв път през 2006 бюджетна година средствата за СБКО се разпраделят съгласно решенията на Общото събрание на работниците и служителите и са в размер до 3% върху фактически начислените средства за РЗ. Това означава, че тези 3% са сборни от сумата начислена във ведомостта, от начисленията за Ф.пенсии, Здравни осигуровки и ДЗПО за родените след 1960г., така че не веждам какво неясно има

 Re: Бюджено счетоводство -СБКО noana (гост) 19.11.2006 23:14

Пропуснах да отбележа, че ако в решението на Общото събрание няма критерии за разпраделяне на средствата за СБКО, те се полагат всекиму поравно

 RE: Бюджено счетоводство -СБКО роси (гост) 13.06.2007 10:09

Престои пенсиониране на служител през м.декември и на учител през м.октомврил.През м.юли даваме пари за закупуване на работно облекло,имат ли право на работно облекло и ако имат то каква сума.

 RE: Бюджено счетоводство -СБКО Даскал (гост) 24.01.2011 21:34

Здравейте, пенсионираха ме на 14 декември с прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Една седмица по-късно изплатиха коледни добавка от 100 лв. на колегите. На мен не ми ли се полагат, при положение, че до 13 декември работех наравно с тях?

 RE: Бюджено счетоводство -СБКО neli7304 Профил Изпрати email 24.01.2011 21:41

Ще ви платят 2 или 6 заплати при пенсиониранетообезщетение+ 1 заплата за неспазеното предизвестие.
Седнали сте за 100 лв .а плачете.
 

 RE: Бюджено счетоводство -СБКО neshi Профил 04.10.2011 20:45

как се разпределя сбко на всеки служител според заплатата
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство