Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Преобразуване по ЗКПО

 Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 15:18

Колеги бихте ли ми казали как се отразяват в дан.декларация по чл.92 ЗКПО ДМА, които през 2010г. са амортизирани напълно. Те автоматично се отписват от ДАП, на в САП продължават дасе водят, защото се ползват /не са бракувани/. Трябва ли дасе посочат в част VІ-Б т.2 и какво става с преобразуването в лявата част - А т.2. Благодаря.

 RE: Преобразуване по ЗКПО altercate Профил 15.02.2011 15:23

Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VІ. В случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VІ.На редове от 1 до 7 в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2010г., определени по реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите към 31.12.2010г. В случай, че през 2010г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на чл.58, ал.3 през 2010г., за този актив се попълва само колона 3. ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.

 RE: Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 15:43

това не ми помага

 RE: Преобразуване по ЗКПО също (гост) 15.02.2011 15:46

и аз нищо не разбрах.............

 RE: Преобразуване по ЗКПО podredko Профил 15.02.2011 15:50

Абе, абстрахирайте се от постнатото от Заядливеца.... ,а помислете какви стойности бихте попълнили в А2 и Б2?

 RE: Преобразуване по ЗКПО altercate Профил 15.02.2011 15:51

№ А. УВЕЛИЧЕНИЯ ШИФЪР СУМА № Б. НАМАЛЕНИЯ ШИФЪР СУМА
1 Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2) 7010 1 (Преди да попълните този ред, попълнете Справка 2)Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1) 8010


тука?

 RE: Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 15:51

Въпросът ми беше за ред 2 от Таблицата за преобразуване

 RE: Преобразуване по ЗКПО altercate Профил 15.02.2011 15:52

Отговор на podredko(15.02.2011 15:50):
podredko каза:
Абе, абстрахирайте се от постнатото от Заядливеца.... ,а помислете какви стойности бихте попълнили в А2 и Б2?


тъй де -))) Б2 квото в справка 2 -))))

 RE: Преобразуване по ЗКПО altercate Профил 15.02.2011 15:53

2 Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1) 7020 2 Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2) 8020

значи тука -)))
а ал 3?

 RE: Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 15:54

В справка 2 мисля, че не се включва данъчна стойност на отписани активи...

 RE: Преобразуване по ЗКПО podredko Профил 15.02.2011 15:55

Горещо, даже много топло... :))))

Отговор на altercate(15.02.2011 15:53):
altercate каза:
2 Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1) 7020 2 Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2) 8020

значи тука -)))

 RE: Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 15:56

Но те не са отписани от счетоводния амортизационен план, нали...след като се ползват

 RE: Преобразуване по ЗКПО neli7304 Профил Изпрати email 15.02.2011 15:58

САП ги имаш в ДАП-не, значи ДАС- без тях.

 RE: Преобразуване по ЗКПО podredko Профил 15.02.2011 16:01

Отписани, неотписани - каква им е счетоводната балансова стойност?
А данъчната стойност?

Отговор на нова(15.02.2011 15:56):
нова каза:
Но те не са отписани от счетоводния амортизационен план, нали...след като се ползват
 

 RE: Преобразуване по ЗКПО нова (гост) 15.02.2011 16:13

ДАС ?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци