Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! лиценз за товарен автомобил

Страница 1 от [2] 12»

 лиценз за товарен автомобил галина (гост) 15.03.2011 11:11

имало промяна на наредбата ...товарните автомобили над 12 тона независимо,че се използват за превозване на товари само на фирмата трябвало да се лицензират,моля някой да даде малко инфо

 RE: лиценз за товарен автомобил галина (гост) 15.03.2011 11:55

никой ли не знае нещо повече ....???

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 15.03.2011 14:29

да има промени в наредбата за автомобилният транспорт,които касаят не само автомобилите над 12 тона а всички над 3.5 т.

 RE: лиценз за товарен автомобил яя (гост) 15.03.2011 15:17

И къде е тази промяна????

 RE: лиценз за товарен автомобил аи (гост) 15.03.2011 16:02

Виж в ДВ от 25.02.11- публикуван е закона за автомобилните превози.

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 15.03.2011 16:14

При превоз за собствена сметка, т.е. с нашите камиони превозваме наша стока от единият до другият ни склад / търговската ни дейност с тези стоки така или иначе подлежи на лицензиране и включва събиране,съхранение и транспортиране/, ще трябва да се лицензираме отделно и за извършване на самото превозване?

 RE: лиценз за товарен автомобил presi Профил 15.03.2011 16:25

освен това ще трябва да доказваме финансова стабилност, да назначаваме механник/може и на 2часа/ и какви ли още тъпотии.....

 RE: лиценз за товарен автомобил Колега (гост) 15.03.2011 16:27

Да не забравите и доктор да назначите

 RE: лиценз за товарен автомобил галина (гост) 15.03.2011 16:33

хъмм...това направо ме застреля .....все си мислех,че нещо не съм разбрала .... направо нямам думи

 RE: лиценз за товарен автомобил Колега (гост) 15.03.2011 16:34

И ръководител транспортна дейност

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 15.03.2011 16:41

Този ръководител трябва да притежава удостоверение за професионална компетентност, след като е изкарал съответния курс и е положил изпит.

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 15.03.2011 16:43

Ако не се лъжа, срокът е 26.04.11 - за изкарване на лиценз

 RE: лиценз за товарен автомобил presi Профил 15.03.2011 16:44

не се лъжеш, до тогава е

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 15.03.2011 16:45

Ужас!!!!!!!

 RE: лиценз за товарен автомобил питанка (гост) 15.03.2011 16:47

Прочетох поста по-горе. Възможно ли е една дейност да подлежи на два лицензионни режима!?

 RE: лиценз за товарен автомобил калина (гост) 15.03.2011 16:50

до април не са ли само над 3.5 тона...??

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 16.03.2011 15:20

Лиценз се изисква за обществен превоз на товари с моторни
превозни средства или състав от пътни превозни средства с
максимално допустима маса над 3,5 тона.
Влизане в сила: 4 декември 2011 г.

Превоз на товари за собствена сметка между два пункта на територията на Република България не може да се извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни
средства с допустима максимална МАСА над 12 тона, освен ако лицето, за чиято сметка се извършва превозът, притежава лиценз за извършване на обществен превоз на товари.
Влизане в сила: 26 април 2011 г.

Лицата, извършващи превози за собствена сметка са длъжни
да уведомят писмено Изпълнителна агенция “Автомобилна
администрация”, че извършват превози за собствена сметка на
пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на
започването на дейността по извършването на превозите.”
Влизане в сила: 1 март 2011 г.

Спиране от движение за срок 6 месеца и определяне мястото за домуване на моторно превозно средство, с което се извършва обществен превоз на пътници или товари, без за
него да има издадено заверено копие от лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари, или не е включено в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. При повторно нарушение срокът е 12 месеца.
Влизане в сила: 1 март 2011 г.

Това последното: хем ще ти свалят номерата на камиона, хем ще ти кажат на кой паркинг да го паркираш, хем ще плащаш на паркинга.

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 16.03.2011 15:29

Айде и малко глоби

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със:

1. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) глоба 1500 лв. - при първо нарушение;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) глоба 3000 лв. - при повторно нарушение;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 20.10.2006 г.) глоба 6000 лв. - при системни нарушения.


Чл. 93г. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) (1) На превозвач или на лице по чл. 12б, ал. 1, извършващо превози за собствена сметка на пътници или товари, които дават на водачите допълнителни възнаграждения под формата на премии или добавки към заплатата, свързани с изминатото разстояние или с количеството превозени товари, и това води до застрашаване безопасността на движението и/или нарушаване изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на AETR, се налага имуществена санкция 3000 лв.

(2) На превозвач или на лице по чл. 12б, ал. 1, извършващо превози за собствена сметка, които не са осигурили извличането на всички данни от тахографа или от картата на водача, се налага имуществена санкция 3000 лв.


Вече за претоварване не отговаря превозвача , а товародателят.

Чл. 98б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Товародателят или лице, което извършва товаренето, които допуснат масата или натоварването на ос на пътно превозно средство да надвиши допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация, се наказва:

1. при надвишаване с до един тон - с глоба или с имуществена санкция 500 лв.;
2. при надвишаване с повече от един тон до пет тона - с глоба или с имуществена санкция 1500 лв.;
3. при надвишаване с повече от пет тона - с глоба или с имуществена санкция 5000 лв.
Влизане в сила: 1 март 2011 г

 RE: лиценз за товарен автомобил wert (гост) 18.03.2011 11:23

А ИМА ЛИ ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ И КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ

 RE: лиценз за товарен автомобил wert (гост) 18.03.2011 11:23

А ИМА ЛИ ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ И КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ

 RE: лиценз за товарен автомобил Гост (гост) 18.03.2011 12:01

Как бихте тълкували това?
Закон за автомобилните превози (ЗАП):
Обществен е превозът, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.
Това означава, че фирмите, които извършват своя дейност (напр. строителни със собствен транспорт) не са длъжни да вадят този лиценз, тъй като това са техни разходи и не получават заплащане както например при автобусен или таксиметров превоз.

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 18.03.2011 13:47

до 3.5тона не правят нищо ,над 12 тона до 26.04.2011 са длъжни да имат лиценз независимо,че извършват транспорт за собствена сметка , а за автомобилите на 3.5 т. или вадиш лиценз или заявка някаква беше ....

 RE: лиценз за товарен автомобил Ves_ela Профил 18.03.2011 14:15

Как бихте тълкували това?
Закон за автомобилните превози (ЗАП):
Обществен е превозът, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане

Тук нещо бъркаш...

Ето ти дефиниция:
легалната дефиниция на превоз на товари за собствена сметка е  дадена в § 1, т. 4, б. "а" от ДР на ЗАвтП, който  е възпроизведен в чл. 9 от Наредба № Н- 8/27.06.2008 г.  Според тази дефиниция, превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 18.03.2011 14:24

и от тази дефиниция какво излиза,че и 100 тонен да е автомобила след като превозва товари за собствена сметка няма нужда от лиценз ...???2

 RE: лиценз за товарен автомобил Ves_ela Профил 18.03.2011 15:58

ти кажи...:)) ..

аз за мен си прецених..

дефиницията указва що е то" превоз за собствена сметка" ,а не указва нужен ли е или не лиценз.

Завърти 1-2 телефончета и ще ти обяснят или или няма нужда от лиценз и ако има от кога е нужен.
Глобите са солени..виж в Закона

Аз така направих

Лек ден,

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 18.03.2011 16:27

браво ,бе колежке .....ти за себе си си наясно ...но предполагам от тук разбра за промените ,както и много от нас,но сега си курназ не искаш да споделяш,защото си завъртяла няколко телефона ....ей това не го разбирам

 RE: лиценз за товарен автомобил Ves_ela Профил 19.03.2011 08:56

Не съм курназ...просто незнам в различните ДАИ дали няма различни изисквания..не за друго, но миналата година имах бая разправии с нашето относно дигитална карта...където се оказа че при нас важат различни правили..и след дирекно нареждане от София...ни въртяха 1 седмица ,докато проумеят нареждането което им беше спуснато.


Та при нас искат 3 броя оригинали( Уведомление-така го написах)...където е описано фирма,данни на фирмата,брои и данни на камиони.
Това е...предполагам ,че след заверката (днес или в понеделник ще отиде човек)1 Уведомление ще е за нас....и ще трябва да се приложи по 1 копие в камион + труд.договори и други документи които са задържителни от преди.

За лиценза го има описано: подава се заявление,трябва да има ръководител транспортна дейност.Лицето трябва да е преминал курс за проф.компетентност...


Затова и написах...да се обадите до ДАИ и да ви кажат...


Лек ден

 RE: лиценз за товарен автомобил Ves_ela Профил 19.03.2011 14:11

Заверих бланката: (естествено променяхме),ако искате мога да я кача

 RE: лиценз за товарен автомобил toddy Профил 19.03.2011 16:01

да знаете изпита какъв е!! Вземал се от 3-ти път, въпросника е страшен

 RE: лиценз за товарен автомобил Колега (гост) 19.03.2011 16:03

Мда, доста е страшен, особено ако разчиташ само на късмета :-)

 RE: лиценз за товарен автомобил Valkin Профил Изпрати email 24.03.2011 11:36

Отговор на Ves_ela(19.03.2011 14:11):
Ves_ela каза:
Заверих бланката: (естествено променяхме),ако искате мога да я кача
Можете ли да ми изпратите бланката и малко повече инфо???????

 RE: лиценз за товарен автомобил nana (гост) 24.03.2011 13:29

Моля ,качете тази бланка!!!!

 RE: лиценз за товарен автомобил Ves_ela Профил 24.03.2011 14:10

Бланката ми е за Уведомление за превоз за собствена сметка...


РегистраторОО"КД-ДАИ" гр........ Рег.№ ............................/.................................

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКАНА ПЪТНИЦИ/ ТОВАРИ

ДАННИ ЗА ПРЕВОЗВАЧА:
Брой превозни средства:
Лице или фирма извършваща превоза:.....
ЕГН/ЕИК
Адрес:..
Вид превоз:(пише се товарен или пътници)

Това е в табличен вид

Подател:....подпис печатЗ оргинала ми искаха,върнаха ми един

 RE: лиценз за товарен автомобил angi1 Профил 24.03.2011 14:24

В нашето ДАИ тази бланка ми я дадоха, попълнихме я, сложиха ми входящ № и раздадох копия на водачите на МПС.

А относно Лиценз за превоз на товари на територията на РБългария, лицето което определихме за Ръководител на тр.дейност вече мина през курса на обучение(420,00 с ДДС) и на 28-29,03,2011 ще се явява на изпит на професионална компетентност. След това трябва да се назначи и чак след това да се подават документите за лиценз, защото (ако сте прочели какви док.трябва да се приложат към лиценза) ще ви стане ясно защо е така. Прилага се тр.договор на лицето, че даже и Уведомл. по чл.62 за регистр. в НОИ. Отделно куп други неща - за фирмата, за автомобилите и т.н.

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 27.03.2011 21:23

"Отделно куп други неща - за фирмата, за автомобилите и т.н."

За лиценз не се изискват ама никакви документи за автомобилите. Фирма без автомобили може да притежава лиценз, ако отговаря на критериите.

По важните неща са:
1. Лице назначено да ръководи транспортната дейност с код "1324 5026". Същото трябва да притежва удостоверение за професионална компетентност и чисто свидетелство за съдимост.

2. Спарвка за финасова стабилност, която се доказва с КАПИТАЛА на дружеството или БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, в размер на 9000 Евро за първия и 5000 Евро за всеки следващ автомобил.
(брой на заявените копия на лиценз)
Капитал К = К1 - К2 + G
Размер на собствения капитал К1
Размер на невнесения капитал К2
Размер на банковата гаранция G

3. Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , което да послужи пред Министерството на транспорта.

декларация за наличието на собствена или наета гаражна площ ; декларация, че не е
открита процедура за обявяване в несъстоятелност; актуално състояние

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 27.03.2011 22:02

Превоз за собствена сметка е превоз на стоки в моторни превозни средства, при условие че са изпълнени следните условия:

а) превозваните стоки трябва да са собственост на предприятието или трябва да са продадени, купени, отдадени под наем или наети, произведени, извлечени, обработени и ремонтирани от предприятието;
б) целта на пътуването трябва да бъде превоз на стоките до или от предприятието или тяхното преместване вътре или извън в предприятието поради негови собствени изисквания;
в) моторните превозни средства, използвани за такъв превоз, трябва да бъдат управлявани от служители на предприятието;
г) превозните средства, превозващи стоките, трябва да са собственост на предприятието или да са купени от него на отложено плащане, или да са наети, при условие че в последния случай те отговарят на условията на Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г.
д) превозът не трябва да бъде повече от спомагателен спрямо основните дейности на предприятието.
e) моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства извършващи превоза са с допустима максимална маса под 12 тона.
( "Максимално допустима маса" е съвкупността от собственото тегло на превозното средство и максимално допустимото му натоварване.) &1 т.29 от ЗАП

Не изпълнението на едно от горните условия се приема, че превозът е обществен, а не за собствена сметка.

 RE: лиценз за товарен автомобил iananik Профил 28.03.2011 11:36

Здравей,
мога ли да те помоля да ми кажеш къде да намеря списък на необходимите документи!
Благодаря :)

Отговор на Таня(27.03.2011 21:23):
Таня каза:
"Отделно куп други неща - за фирмата, за автомобилите и т.н."

За лиценз не се изискват ама никакви документи за автомобилите. Фирма без автомобили може да притежава лиценз, ако отговаря на критериите.

По важните неща са:
1. Лице назначено да ръководи транспортната дейност с код "1324 5026". Същото трябва да притежва удостоверение за професионална компетентност и чисто свидетелство за съдимост.

2. Спарвка за финасова стабилност, която се доказва с КАПИТАЛА на дружеството или БАНКО...

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 28.03.2011 15:20

http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/mprevozi.html

П.С.

Грешка. Сега видях, че за вътрешен лиценз (само за територията на България) искат и документи за МПС.

http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/prevozib.html

 RE: лиценз за товарен автомобил iananik Профил 29.03.2011 10:03

Много благодаря! И още един въпрос-може ли едно и също лице да бъде Ръководител на повече от две фирми?

Отговор на Таня(28.03.2011 15:20):
Таня каза:
http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/mprevozi.html\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/mprevozi.html

П.С.

Грешка. Сега видях, че за вътрешен лиценз (само за територията на България) искат и документи за МПС.

http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/prevozib.html\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/prevozib.html

 RE: лиценз за товарен автомобил Таня (гост) 29.03.2011 14:15

Не.
Имат база данни на ръководителите транспорт за издадените лицензи. Ако го уволниш от една фирма - искат заповедта и уведомлението по чл.62, но така другата остава без компентентно лице и гори.

 RE: лиценз за товарен автомобил iananik Профил 30.03.2011 08:30

Благодаря! :)

Отговор на Таня(29.03.2011 14:15):
Таня каза:
Не.
Имат база данни на ръководителите транспорт за издадените лицензи. Ако го уволниш от една фирма - искат заповедта и уведомлението по чл.62, но така другата остава без компентентно лице и гори.

 RE: лиценз за товарен автомобил гост (гост) 01.04.2011 14:20

Здравейте, хора!

от къде може да се разбере нещо повече за самия изпит - конспект, какъв материал се застъпва, примерни въпроси, примерни казуси?

има ли курсове за подготовка? във Варна?

 RE: лиценз за товарен автомобил 911 (гост) 01.04.2011 14:24

Чета и се чудя - това работа на счетоводителя ли е да правим нещата за тези лицензи? И после ни е тежка работата,недооценена,то така ако я карате и скоро ще стоим зад щанда и ще продаваме или каквото там се прави във фирмите ни...

 RE: лиценз за товарен автомобил Ina1707 Профил 01.04.2011 14:39

Отговор на гост(01.04.2011 14:20):
гост каза:
Здравейте, хора!

от къде може да се разбере нещо повече за самия изпит - конспект, какъв материал се застъпва, примерни въпроси, примерни казуси?

има ли курсове за подготовка? във Варна?


Ако имаш в предвид изпитът за професионална компетентност погледни това:
http://www.rta.government.bg/n_uredba/n33.html
В Приложение 1 е т.нар. конспект. А от страницата на ИА"Автомобилна администрация" - Профисионална компетентност, можеш да откриеш фирмите, които имат право да провеждат такива курсове и съответно датите на изпитите.
Успех!!!

 RE: лиценз за товарен автомобил fifina Профил 01.04.2011 14:44

Искам да попитам може ли лицето което притежава професионална компетентност да бъде назначено по чл.110 от КТ / допълнителен труд при същия работодател / и това достатъчно ли е за пред ДАИ.
Въпросното лице работи на трудов договор на 8 часа във фирмата и е назначено на длъжност, за която отново се изисква лиценз и то притежава такава компетенция. За нещастие само то е изкарало курс за проф. компетентност.

 RE: лиценз за товарен автомобил petar (гост) 04.04.2011 22:37

Искам да попитам лизето притежаващо професионалната компетентност може ли да се назначи във фирмата на граждански договор. Отговор на Таня(27.03.2011 21:23):

 RE: лиценз за товарен автомобил tea70 Профил Изпрати email 04.04.2011 22:55

Не, трябва да е на трудов договор. Един от документите, които се прилагат към заявлението за издаване на лиценз е копие от уведомлението по чл.62.

http://www.rta.government.bg/a_uslugi/dap/prevozib.html

Отговор на petar(04.04.2011 22:37):
petar каза:
Искам да попитам лизето притежаващо професионалната компетентност може ли да се назначи във фирмата на граждански договор.

 RE: лиценз за товарен автомобил kris1 Профил 04.04.2011 22:58

Отговор на petar(04.04.2011 22:37):
petar каза:
Искам да попитам лизето притежаващо професионалната компетентност може ли да се назначи във фирмата на граждански договор.


Не, само, че лицето трябва да е на ТД, ами и този ТД, трябва да е по чл. 67, т.е на постоянен договор...

 RE: лиценз за товарен автомобил bogi (гост) 06.04.2011 21:47

Отговор на angi1(24.03.2011 14:24):
angi1 каза:
В нашето ДАИ тази бланка ми я дадоха, попълнихме я, сложиха ми входящ № и раздадох копия на водачите на МПС.

А относно Лиценз за превоз на товари на територията на РБългария, лицето което определихме за Ръководител на тр.дейност вече мина през курса на обучение(420,00 с ДДС) и на 28-29,03,2011 ще се явява на изпит на професионална компетентност. След това трябва да се назначи и чак след това да се подават документите за лиценз, защото (ако сте прочели какви док.трябва да се приложат към лиценза...
каква заплата ще взима одговор
 

 RE: лиценз за товарен автомобил tera (гост) 06.04.2011 22:41

аз сега вадя лиценз за транспорт
струва 300лв за вътрешноста а международния е 2000лв.
не е толкова сложно просто става много бавно
а с удостоверението може да се кара до 26,04,2011 след това нямаш право да извършваш транспорт докато не ти излезе лиценза
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство