Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! приложение 6 - чл. 68 ал.4

 приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 11.04.2011 09:38

1 Описание на периода - месец, година 01.2011 02.2011 03.2011
2 Деклариран ДДС за внасяне кл. 50 1000
3 Прихванат -
4 Допълнителна информация за прихващането: акт №/дата -
5 Приспаднат кл. 70
6 Ефективно внесен кл. 71
7 Допълнителна информация за внасянето: дата на
платежно нареждане -
8 Деклариран ДДС за възстановяване кл. 60 2000
9 Прихванат -
10 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата -
11 Приспаднат -
12 Ефективно възстановен или подлежащ на въз-
становяване по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС -
13 Допълнителна информация за възстановяването:
дата -
14 Остатък за възстановяване - 2000 700


През февруари от кл. 50 по реда на чл. 92 ал. 1 имам да приспадам 300 лв. от декември . Къде да ги отразя

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 MarPan Профил Изпрати email 11.04.2011 09:43

Запиши за всеки месец отделно резултата.

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 11.04.2011 09:52

Декември 300 лв. Къде да го запиша ? като справката е за януари и февруари

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 11.04.2011 09:57

т. 11 кога се попълва Отговор на гост(11.04.2011 09:38):

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 MarPan Профил Изпрати email 11.04.2011 09:57

За м.февруари посочваш цялата сума за внасяне, която е декларирана в справката, но приспадаш с 300.00 лв. по-малко на ред - 5 от приложение № 6.

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 11.04.2011 10:01

Значи не пречи , че в кл. 70 , реално пише друга сума в декларацията. В случая трябва да напиша 700 лв , а не 1000 както ми е по декларацията за февруари.

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 11.04.2011 10:21

правилно ли е така?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 MarPan Профил Изпрати email 11.04.2011 10:28

Запиши сумите месец по месец, ако имаш нужда от помощ.

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:06

т.11 ;12;13 в какъв случай се попълва Отговор на гост(11.04.2011 09:57):

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:10

Аз за пръв път се сблъсквам с чл. 92. смятам, че попадам в обхвата на ал.1 т.5:
01.2011 - 400 възстановяване
02.2011 - 2000 възстановяване
0.2011 - 500 възстановяване
Сега в СД за 03.2011 в кл.80, доколкото разбирам трябва да посоча общата сума 2900. Приложение № 6 към чл.68 ал.4 как да попълня - ред 8 и 14 за трите месеца по отделно ли? А общата сума за ефективно възстановяване къде се посочва - на реда извън талицата ли???

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:17

в редовете най-отдолу навсякъде пишеш 400 за възстановяване, а най-накрая на последния ред извън таблицата, където е общо пишеш общата сума 2900
Отговор на гост(13.04.2011 14:10):
гост каза:
Аз за пръв път се сблъсквам с чл. 92. смятам, че попадам в обхвата на ал.1 т.5:
01.2011 - 400 възстановяване
02.2011 - 2000 възстановяване
0.2011 - 500 възстановяване
Сега в СД за 03.2011 в кл.80, доколкото разбирам трябва да посоча общата сума 2900. Приложение № 6 към чл.68 ал.4 как да попълня - ред 8 и 14 за трите месеца по отделно ли? А общата сума за ефективно възстановяване къде се посочва - на реда извън талицата ли???

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:21

Някой няма ли попълнена табл. да я препрати

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:25

Какво значи най-отдолу - само ред 14 в трите графи 400 и извън таблицата 2900, а за СД права лисъм за клетка 80?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:31

когато има в кл. 50 относно данъка за възстановяване къде се посочва приспадането?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:33

(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Вх. № ............/дата............

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС:

№ Описание Клетка Период, през Период след периода,
от СД за който е въз- през който е възник-
периода никнал ДДС нал ДДС за възста-
за възстано- новяване
вяване
1 2
1 Описание на периода - месец, година 01 02 03
2 Деклариран ДДС за внасяне кл. 50 400 2000 500
3 Прихванат -
4 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата -
5 Приспаднат кл. 70
6 Ефективно внесен кл. 71
7 Допълнителна информация за внасянето: дата на
платежно нареждане -
8 Деклариран ДДС за възстановяване кл. 60 400 2000 500
9 Прихванат -
10 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата -
11 Приспаднат -
12 Ефективно възстановен или подлежащ на въз-
становяване по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС -
13 Допълнителна информация за възстановяването:
дата -
14 Остатък за възстановяване - 400 400 400
Общо сума за ефективно възстановяване 2900

Дата на съставяне:
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице:

Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Отговор на гост(13.04.2011 14:21):
гост каза:
Някой няма ли попълнена табл. да я препрати

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:34

да, в кл.80 си пишеш цялата сума, която реално следва да ти бъде възстановена, т.е. 2900
Отговор на гост(13.04.2011 14:25):
гост каза:
Какво значи най-отдолу - само ред 14 в трите графи 400 и извън таблицата 2900, а за СД права лисъм за клетка 80?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:36

е, а кл.70? тя е за реално приспадане, кл.60 ти е за възстановяване, но кл.70 ти е за приспадане!
Отговор на гост(13.04.2011 14:31):
гост каза:
когато има в кл. 50 относно данъка за възстановяване къде се посочва приспадането?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:42

добре де това е ясно. дай пример за внесен данък през двата месеца
Отговор на tzvetyl(13.04.2011 14:33):
tzvetyl каза:
(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Вх. № ............/дата............

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС:

№ Описание Клетка Период, през Период след периода,
от СД за който е въз- през който е възник-
периода никнал ДДС нал ДДС за възста-
за възстано- новяване
вяване
1 2
1 Описание на периода ...

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:44

в какъв смисъл за реално внесен? имаш някаква част за внасяне и пак ти остава за възстановяване?
Отговор на гост(13.04.2011 14:42):
гост каза:
добре де това е ясно. дай пример за внесен данък през двата месеца

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 MarPan Профил Изпрати email 13.04.2011 14:44

Какво приспадане Ви гони? Какво внасяне? Така като гледам трите месеца ДДС-то е на възстановяване. tzvetyl защо си посочила сумите на ред 2 (деклариран ДДС за внасяне - кл.50)?

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 гост (гост) 13.04.2011 14:44

Благодаря! Отговори на моя въпрос изчерпателно.
Въпроса с приспадането е от друг гост.

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:46

Вх. № ............/дата............

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС:

№ Описание Клетка Период, през Период след периода,
от СД за който е въз- през който е възник-
периода никнал ДДС нал ДДС за възста-
за възстано- новяване
вяване
1 2
1 Описание на периода - месец, година 01 02 03
2 Деклариран ДДС за внасяне кл. 50 50 150
3 Прихванат -
4 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата -
5 Приспаднат кл. 70 50 150
6 Ефективно внесен кл. 71
7 Допълнителна информация за внасянето: дата на
платежно нареждане -
8 Деклариран ДДС за възстановяване кл. 60 400 0 0
9 Прихванат -
10 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата -
11 Приспаднат -
12 Ефективно възстановен или подлежащ на въз-
становяване по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС -
13 Допълнителна информация за възстановяването:
дата -
14 Остатък за възстановяване - 400 350 200
Общо сума за ефективно възстановяване 200

Дата на съставяне:
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: Отговор на гост(13.04.2011 14:42):

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 MarPan Профил Изпрати email 13.04.2011 14:47

Отговор на гост(13.04.2011 14:44):
гост каза:
Благодаря! Отговори на моя въпрос изчерпателно.
Въпроса с приспадането е от друг гост.


Така се получава като всички сте гости - объркация:)
 

 RE: приложение 6 - чл. 68 ал.4 tzvetyl Профил Изпрати email 13.04.2011 14:49

грешка-а-а-а-а-а

Отговор на MarPan(13.04.2011 14:44):
MarPan каза:
Какво приспадане Ви гони? Какво внасяне? Така като гледам трите месеца ДДС-то е на възстановяване. tzvetyl защо си посочила сумите на ред 2 (деклариран ДДС за внасяне - кл.50)?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС