Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ

 РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Оди (гост) 14.04.2011 16:12

И така драги колеги... някакво развитие да има по въпроса за работно облекло на учителите и административния персонал в училищата второстепенни разпоредители?
Като цяло... КТД за образованието и новата наредба за работното облекло си противоречат.
Кога ще има развитие? Какво се чака ?

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ b0b0 Профил 14.04.2011 21:38

Наредбата и КТД са алтернативи за основание за даване на дрехи - може по наредбата, може по КТД.

КТ Чл. 296. Работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективния трудов договор.

Щом наредбата не върши работа, гледате КТД.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Оди (гост) 15.04.2011 09:16

Вярно! Това "или" играе важна роля..... ако човек го е забелязал де! Не се бях замисляла... Благодаря!

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Оди (гост) 15.04.2011 09:22

Мм, да, НОООО... в КТД пише следното:

чл. 49. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити осигуряват средства за работно облекло на работници и служители, членове на синдикатите и работодателите, страни по договора, както и на присъединилите се работници и служители по реда на чл. 57, ал.2 от КТ в размер на не по-малко от една минимална работна заплата в съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

То като е в СЪОТВЕТСВИЕ с НБРУО... пак няма как да се плати :(

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ daskal (гост) 18.04.2011 12:43

Не мислите ли,че в новата наредба освен сумата и това,че "работното облекло не се заменя с пари" няма нищо конкретно ?Няма срокове за износване,няма вид на облеклото според длъжностите.Мисля,че всичко това трябва да се предвиди до подробност в КТД-то на самата организация,но наистина така ли е?Или пак да поглеждаме в старата наредба,според която на мене ми се полагаше шинел?

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Оди (гост) 20.04.2011 10:00

Аз .. мисля, чеее.. това какъв вид работно облекло се полага за всяка длъжност и какъв е срокът му на износване се определя индивидуално за всяка организация и то на общо събрание на работещите, след което се съставя протокол, а на база на него директорът издава заповед.
Но къде го пише, честно казано в момента не зная. Трябва да се поразровя и да потърся.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ di_jankova Профил 24.04.2011 14:37

Ще се помъча да се включа и тук с коментар - тъй като действително новата наредба не е никак конкретна и остава поле за творчество, след проведени разговори с Инспекцията по трудна, и нашия първостепенен разпоредител по въпроса, отговорът, който получих е: Запазва се стария ред - ръководителят пуска заповед, в която се определя вида работно облекло за всяка една длъжност, като срокът за износване трябва да бъде включен в тази заповед, тъй като няма никакво друго основание, на което той да бъде определен. Тъй като в тази наредба не е написано, какво следва, ако на лицето му бъде прекратен трудовия договор, както това беше в старата - независимо от основанието на прекратяване на трудовия договор, лицето следва да възстанови сумата за периода, в който не е износено работното облекло. Задължително се предоставят фактури за закупеното работно облекло, върху изплатената сума не се начисляват осигурителни вноски, въпреки че изплатената сума се посочва в параграф 02-05 по указание на МФ.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ b0b0 Профил 24.04.2011 16:48

Отговор на di_jankova(24.04.2011 14:37): di_jankova каза:
Тъй като в тази наредба не е написано, какво следва, ако на лицето му бъде прекратен трудовия договор... лицето следва да възстанови сумата за периода, в който не е износено работното облекло.


Това тълкуване ми се струва малко... Със същия успех може да се тълкува "лицето не следва да възстанови сумата".

Би трябвало работното облекло да е закупено от и да е собственост на предприятието, да е заведено като материал, да се предоставя на работниците (не пише те да си го купуват и отчитат фактури), да се съхранява в извънработно време в предприятието, да се връща при изтичане на срока или напускане на работника и да се бракува.

Блузките и костюмчетата на директорите и учителите, които се купуват с фактури не са работно облекло, те са лично облекло. Работното облекло защитава личното по време на работа. В училищата трудно ще намерим истинско работно облекло, ако изключим престилките на учителките по химия, ако ползват такива, на чистачките, гащеризоните на параджиите и др.п.

Работното облекло по КТД в училищата си е чист социален разход и според мен би трябвало да се третира като такъв - дават се пари, начисляват се осигуровки за социален разход. Дори определянето му в количество пари, а не във вид работно облекло говори за това - директорът и счетоводителят вършат еднаква по физическо същество работа, но получават облекло за различна сума, без да има обективна нужда за такава разлика.

Работникът плаща пари само ако е загубил, повредил или унищожил работното си облекло по негова вина - под формата на имуществена отговорност. При напускане връща облеклото, не го плаща.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ di_jankova Профил 24.04.2011 16:58

До Бобо:
Това, което написах го дискутирахме преди седмица на едно съвещание - изрично бях задала този въпрос предварително, за да получим някакъв точен отговор от първостепенния разпоредител. Че може да се тълкува по начина, по който казваш е вярно, но аз в момента не тълкувам - просто преразказах нещата по начина, по който ни бяха обяснени. И сега нещо друго, във връзка с това дали са социален разход или не - това е част от указание на сметната палата, което на нас ни беше изпратено от МЗХ/като първостепенен разпоредител/ когато раздавахме средствата за работното облекло, докато все още беше в сила старата наредба, но в случая с новата, нещата не стоят по-различно:
• Втората част от наименованието на подпараграфа е „...за облекло....”.
В случаите, когато ежегодно се изплащат парични средства на персонала за закупуване на представително и работно облекло (с или без фактура), се прилага правилото на т. 19.3.5 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ. Тези разходи се отчитат на касова основа по § 02-05 „Изплатени суми от СБКО, работно облекло и други с характер на възнаграждение” и на начислена основа по сметки 6041-6046, като разходи за парични възнаграждения на персонал. За назначените служители на срочни договори се изплаща съответната част от полагаемата сума на база месеците, в който лицето ще работи. Изплатените суми не се осчетоводяват по задбалансови сметки.
При начисляване на разходите:
Д-т с/ки 6041- 6046
К-т с/ка 4211 „Задължения към работници,
служители и друг персонал –
местни лица”
При изплащане на сумите:
Д-т с/ка 4211 „Задължения към работници,
служители и друг персонал –
местни лица”
К-т с/ки от група 50 „Парични средства”
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, работно
облекло и други с характер на
възнаграждение”
Представителното облекло се изплаща на назначените служители по служебни правоотношения на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за държавните служители. На работещите по трудови правоотношения се изплаща работно облекло на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда. Въпросът, който затруднява твърде много счетоводителите е, все още неотменената Наредба за работно облекло в сила от 1984 г., поради което те изискват от служителите да представят фактури и тези суми се облагат с ДДФЛ. ЗДС и Кодекс на труда са два нормативни акта със силата на закон и няма основание за облагане с ДДФЛ и начисляване на осигурителни вноски.

Важно! Стойността на облеклото (специалното работно облекло, работното, униформеното и представителното облекло, вещевото имущество и снаряжение,) не се облага с ДДФЛ съгласно чл. 24, ал. 2, т.т. 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ.
Не се начисляват осигурителни вноски върху стойността на работното, униформеното и представителното облекло съгласно чл. 1, ал. 7, т.т. 4 и 5 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителните вноски.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ b0b0 Профил 24.04.2011 17:52

За параграфите и сметките, при даване на пари за облекло съм съгласен.

За това, че върху парите, дадени към РЗ за облекло не се дължат ДОО и ДДФЛ:

Погледнах в ЗДДФЛ, там пише, че не се облага "стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт".

В наредбата за елементите... пише, че "не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:... стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт".

Доколкото конкретният нормативен акт в случая с учителите е Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, а в нея не се говори за даване на пари, а на предоставяне на облекло (готово облекло), не съм сигурен, дали дадените пари не са все още облагаеми с данък и осигуровки. Не пиша, че нормативния акт е КТ, защото той препраща към наредба или към КТД. КТД не е нормативен акт. Остава наредбата.

Признавам, че и ЗДДФЛ и Наредбата за елементите правят разлика, когато говорят за "работното, униформеното и представителното облекло" и за "специалното работно облекло и на личните предпазни средства" - за вторите пише "които се предоставят в натура", тоест допуска ли се първите да се предоставят не в натура? Това, може би, е вратичка, но пък предоставяне на облекло го разбирам като предоставяне на облекло, независимо от наличието на думата "натура".

Правя уговорката, че горе имам предвид КТ и наредбата към него. В Наредбата за служебното положение на държавните служители пише, че "стойността на представителното облекло се дава в пари", от където може да приемем, че тези пари, дадени по нормативен акт, са необлагаеми с ДДФЛ и ДОО. Вероятно от тук идва и твърдението на Сметната палата, че парите са необлагаеми. Не веднъж съм забелязвал, че висши тълкуватели (от МФ) омешват нормативите и следствията.

Извън това, не знам има ли наредба от 1984 г., но тази от 1986 г. е отменена с влизане на сила на сегашната.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ vania (гост) 25.04.2011 20:43

Не разбрах, социален разход ли е изплащането на работно и представително облекло

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ b0b0 Профил 25.04.2011 21:14

Е то тъкмо това бистрим тук :)

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ di_jankova Профил 25.04.2011 22:30

Не се облага с ДОД и осигурителни вноски! Единствено се посочва в параграф 02-05.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ kiki_va Профил 26.04.2011 12:01

параграф 02-05 е за изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение, а всички възнаграждения се облагат с ДОД и осигурителни вноски! с изключение на обезщетенията и само някой от тях имат ДОД.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Голяматаглава (гост) 26.04.2011 12:19

Какви наредби, какви тълкувания ?Още от време оно се говореше по този въпрос ?Искал съм тълкуване на някои въпроси, например за срока на износнването ?Едно ведомство ми отговори ,че срока е ..."до износване"?

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ anna11 Профил 27.04.2011 18:45

02-05 - ДОД и осигуровки - социален разход.Другия начин е под строй и униформи или престилки.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ dian_popovo (гост) 28.04.2011 16:06

Днес, 27 април 2011 г. се проведе Отраслов съвет за тристранно сътрудничество с дневен ред:
Информацията е на СБУ
1 Нормативни възможности за предоставяне на работно облекло в системата на средното образование. Прилагане на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло(обн. ДВ, бр.9 от 28 януари 2011).
Докладва: Красимир Вълчев

2. Информация за изпълнението на проектите на Министерството на образованието, младежта и науката, финансирани по Оперативна програма „Човешки ресурси".
Докладва: Стоян Цонев

3. Възможностите на учебните заведения за увеличаване на работните заплати на учителите и останалия персонал в учебните заведения .
Докладва: Красимир Вълчев

4. Информация за предприетите действия от МОМН за подобряване на контрола и прозрачноста на средствата по делегираните бюджети на училищата.
Докладва: Красимир Вълчев

5. Такса „Битови отпадъци” и данък върху недвижимите имоти

6. Информация от МОМН по изпълнение на решенията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество от 08.02.2011 г. и 15.03.2011 г.
Докладва: Милена Дамянова

7.Разни.

По т. 1 се взе решение:
До 15 май 2011 г. МОМН ще изпрати до началниците на регионалните инспекторати по образованието общо писмо по Наредбата за безплатното работно и униформено облекло с цел уеднаквяване технологията за получаване на работното облекло

По т. 2 виж раздел ДОКУМЕНТИ/Документи:

По т. 3 се взеха следните решения:
1. Да започне подготовката за изплащането на допълнително трудово възнаграждение за 24 май
2. Там където има възможност в училищата и детските градини след направени разчети да се увеличат работните заплати

По т. 5 се взе решение:
Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местните данъци и такси от данък върху недвижимите имоти се освобождават общините, за имотите - публична общинска собственост и държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък.
Обръщаме се към директорите на училищата и детските градини да не плащат данък върху недвижимите имоти.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ bobo (гост) 28.04.2011 16:57

За данък сгради никой не спори, че не се плаща, въпросът е за таксата за битови отпадъци.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ colin Профил 08.09.2011 12:23

Тази тема като че ли е поизостанала?
Споделете, след като минаха месеци от последното обсъждане на темата, някой плати ли пари за работно облекло и по какъв начин? Би било интересно как сте действали...

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Eli7890 Профил 08.09.2011 14:29

И при мен е на дневен ред този въпрос.От разговори с колеги в образованието и първостепенни разпоредители/общини/ начина е:начислени средства за раб.облекло отново по стария начин-към заплатите,без осигуровки и данък...И аз се чудя какво да правя?

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ colin Профил 09.09.2011 12:43

Всички нормативни актове, както и КТД препращат към Наредбата за работното облекло,в която категорично е записано, че не се заменя с пари. Има един такъв въпрос, който ме вълнува. Дали изобщо се полага работно облекло на учителите, съгласно Наредбата? Означава ли това, че такова се раздава само на учител по химия примерно, учител по практика в дървообработване или друга такава длъжност, изискваща примерно престилка, както и на длъжността Чистач? А на един начален учител ? Полага ли се? Според наредбата работно облекло се раздава в готов вид с цел да предпази личното. Началните учители и учетилите по български, математика, история, география... ... те какво предпазват? А административния персонал? Като че ли най-разумно е докато не се уреди нормативно този въпрос, да не се прави нищо.

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ pauper Профил 12.09.2011 23:05

colin казва "Като че ли най-разумно е докато не се уреди нормативно този въпрос, да не се прави нищо."
Аз имам друго предложение - никой да не е посмял да кихне, докато не му се разреши нормативно.
 

 RE: РАБОТНО ОБЛЕКЛО УЧИТЕЛИ и АДМ.ПЕРСОНАЛ Reni456 Профил 13.09.2011 15:43

А,може ли планираните средства за раб.облекло в бюджет 2011 да не се използват и да преминат като преходен остатък в 2012г./без да имат целеви характер/?И въобще може ли да не се планират тия средства,ако разбира се синдикатите са съгласни на този вариант?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет