Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ

 Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ krasimira_1467 Профил 21.04.2011 13:35

Здравейте, трябва ми форма на такава заповед

 RE: Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ neli7304 Профил Изпрати email 21.04.2011 14:20

Това преди завоведта
Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1, т. 2
(Ново - ДВ, бр. 96 от 2006 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката

Подписаната: .......................................................................................
(трите имена по документ за самоличност)
декларирам, че за ползването на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за детето:
.................................................................................................................................
(трите имена на детето)
родено на 29.12.2010 г. ЕГН ........................................................:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
4. детето не е починало;
5. осиновяването не е прекратено от съда.
Задължавам се при даване на детето за осиновяване, при настаняването му в заведение на пълна държавна издръжка, при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, както и при прекратяване на осиновяването от съда да уведомя предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

================. Декларатор:……………………


Забележки:
1. Декларацията се съхранява в личното досие на работника или на служителя.
2. Излишното се зачертава.

 RE: Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ neli7304 Профил Изпрати email 21.04.2011 14:21

Това също


З А Я В Л Е Н И ЕОт ……………………………………………………………, ЕГН:…………………….на длъжност …………………………………

На основание чл.163, ал.1. КТ и чл………………, НРВПО,

Заявявам, че ще ползвам отпуск за ……………………………………………………., считано от …………………………… до……………………..


Прилагам:
1. Декларация по чл……………….НРВПО за обстоятелствата, свързани с правото ми да ползвам отпуска
2. Акт за раждане на детето. – за справка

………………. С уважение:

 RE: Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ neli7304 Профил Изпрати email 21.04.2011 14:23

Това за продължението

==============================================


З А П О В Е Д

№............................/…………………………

На основание чл.163, ал.1. КТ и чл.45, ал.1, т.2 НРВПО, във връзка с подадени заявление за ползване на отпуск за бременност и раждане за и декларация за обстоятелствата, свързани с ползването на отпуска от …………………………………, ЕГН:……………………..


Р А З Р Е Ш А В А М

Продължаване на отпуск за бременност и раждане по чл.163, ал.1 КТ на …………………………………, считано от……………….
с още 275 дни до ………………………., включително.

, ………………….
Съставил: Работодател:

Дата на връзване на заповедта:…………………………………..Подпис на работника:…………………………………
 

 RE: Заповед за отпуск по чл. 163, ал. 1 от КТ MarPan Профил Изпрати email 21.04.2011 14:23

Хайде Нели малко остана:) Сега е наред и заповедтта:))
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения