Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Плащане на глоба за превишение скорост?

 Плащане на глоба за превишение скорост? vasileva12 Профил 19.08.2011 11:22

Здравейте, шофьор, който управлява служебен автомобил нарушава ограничението на скоростта и съответно фирмата получава електронен фиш за глоба...В случая кой трябва да плати глобата? Фирмата или шофьора?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Ани1 Профил 19.08.2011 11:24

Фирмата.
Шофьорът внася на каса във фирмата глобата.

Отговор на vasileva12(19.08.2011 11:22):
vasileva12 каза:
Здравейте, шофьор, който управлява служебен автомобил нарушава ограничението на скоростта и съответно фирмата получава електронен фиш за глоба...В случая кой трябва да плати глобата? Фирмата или шофьора?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? jasta13 Профил 19.08.2011 11:24

Фирмата трудно ще извърши точно такова нарушение.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 19.08.2011 11:25

фирмата ..и си ги взима от служителя...така мисля
пп
Джаста13 , глобата е към колата мисля...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Ани1 Профил 19.08.2011 11:26

Собственик е фирмата, затова тя превежда глобата, а шофьора...... както казах по-горе

Отговор на jasta13(19.08.2011 11:24):
jasta13 каза:
Фирмата трудно ще извърши точно такова нарушение.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? lucky6 Профил 19.08.2011 11:26

Имахме такъв случай и шефа реши шофьора да си я плаща лично...., нищо че във въпросния ден шефа е накарал шофьора да натисне педала, защото закъснявал за среща..... /а е закъснял, защото по средата на пътя шефа се сетил, че си забравил очилата на нощното шкафче.../

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:26

Значи имате пътен лист за деня, имате ТД на лицето, доказвате кой карал и глобата се плаща от извършитея. Така мисля. Все пак фирмата не е карала шофьора да нарушава правилата и закона.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:27

Отговор на lucky6(19.08.2011 11:26):
lucky6 каза:
Имахме такъв случай и шефа реши шофьора да си я плаща лично...., нищо че във въпросния ден шефа е накарал шофьора да натисне педала, защото закъснявал за среща..... /а е закъснял, защото по средата на пътя шефа се сетил, че си забравил очилата на нощното шкафче.../


Това са приятните изключения от правилата...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? vasileva12 Профил 19.08.2011 11:27

Благодаря!

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? voknid Профил Изпрати email 19.08.2011 11:31

Независимо кой е управлявал автомобила, честитката се изпраща на собственика, а той да си иска парите от виновното лице. Хитро, а? (чл. 186, ал. 4 от ЗДП). Е, има вратичка - ал.5.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Liglyo Профил 19.08.2011 11:31

Някаква декларация се попълваше, за това кой е управлявал автомобила.
В закона за движение по пътищата трябва да има.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? wpr234 Профил Изпрати email 19.08.2011 11:32

А ако има отнемане на то4ки от контролния талон, на кого отнемат то4ките? При последното ми ходене в КАТ, полицят ми каза, 4е когато не е установен нарушител, при видеоконтрол, то4ките се отнемат на управителя на фирмата.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? jasta13 Профил 19.08.2011 11:32

Отговор на Liglyo(19.08.2011 11:31):
Liglyo каза:
Някаква декларация се попълваше, за това кой е управлявал автомобила.
В закона за движение по пътищата трябва да има.

Има, придружава се с копие на СУМПС

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 19.08.2011 11:32

Отговор на Liglyo(19.08.2011 11:31):
Liglyo каза:
Някаква декларация се попълваше, за това кой е управлявал автомобила.
В закона за движение по пътищата трябва да има.


ама тя всякак е зачислена на някого ..и виж тутурутка какво писа ;)

пп
"СУМПС " - това е ?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:33

Е нема що... Тва отговор във 11:32 на впр-то

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? jasta13 Профил 19.08.2011 11:35

Отговор на bonou2(19.08.2011 11:32):
bonou2 каза:


ама тя всякак е зачислена на някого ..и виж тутурутка какво писа ;)

пп
"СУМПС " - това е ?

НАучното обозначение на шоф. книжка :)))
СУМПС= Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Liglyo Профил 19.08.2011 11:35

чл.189 от закона.
Но подробности не знам, да чукна на дърво.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:36

Кой закон?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Liglyo Профил 19.08.2011 11:37

Отговор на tuturutka(19.08.2011 11:36):
tuturutka каза:
Кой закон?


За движение по пътищата

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Ани1 Профил 19.08.2011 11:38

При електронния фиш, няма отнемане на точки.
Не разбирам защо говорите за отнемане на точки

Плащаш в ........дневен /забравих колко беше/ от получаването, с % отстъпка, а след срока - пълната сума.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 19.08.2011 11:38

Отговор на jasta13(19.08.2011 11:35):
jasta13 каза:

НАучното обозначение на шоф. книжка :)))
СУМПС= Свидетелство за Управление на Моторно Превозно Средство.

нАучните неща винаги ми се губят......

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:39

Отговор на Ани1(19.08.2011 11:38):
Ани1 каза:
При електронния фиш, няма отнемане на точки.
Не разбирам защо говорите за отнемане на точки


Сигурно щото е ясно и просто...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Ани1 Профил 19.08.2011 11:40

:) и спецове по Правилата за движение ще станем :)))

Отговор на tuturutka(19.08.2011 11:39):
tuturutka каза:


Сигурно щото е ясно и просто...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? jasta13 Профил 19.08.2011 11:40

Отговор на bonou2(19.08.2011 11:38):
bonou2 каза:

нАучните неща винаги ми се губят......

Абе какво да ти кажа, колчем го изрека това съкращение на глас, винаги ми звучи като псувня, с това У посредата :)))

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tuturutka Профил 19.08.2011 11:41

Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
(2) Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.
(3) Свидетел по акта може да бъде и служебно лице.
(4) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(5) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
(6) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
(7) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице - неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно - на отказа за анулиране на фиша.
(8) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.
(9) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
(10) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влизат в сила електронните фишове, които:
1. не подлежат на обжалване;
2. не са обжалвани в срока по ал. 8;
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
(11) (нова, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.
(12) (изм., ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп., ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(13) (отм., ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., нова, ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 5, доп., ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.
(14) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
(15) (нова, ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.
(16) (нова, ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 8, ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При връчване на наказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Ани1 Профил 19.08.2011 11:45

Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

По бързо и лесно е фирмата да плати глобата и да си вземе парите от шофьора

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? vasileva12 Профил 22.08.2011 13:16

Възможен ли е следния вариант: Шофьора да внесе сумата по фиша, който е издаден на името на фирмата? Човека каза, че ще я плати, но незнам защо не иска да се ходи до КАТ и да се представя декларация за анулиране на фиша на името на фирмата и след това да му издадат фиш на негово има. Би ли било проблем за фирмата ако е по този начин?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? ЛС Профил 22.08.2011 13:17

Защото на него ще отнемат точки от книжката за това.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? voknid Профил Изпрати email 22.08.2011 13:19

Отговор на Ани1(19.08.2011 11:38):
Ани1 каза:
При електронния фиш, няма отнемане на точки.

ЛС каза: ... виж по-горе.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Баба Куна Профил Изпрати email 22.08.2011 13:30

http://fish.mvr.bg/
тук може да си проверите въпросния фиш, вече системата на КАТ работи... вместо да питате, кой да плати и защо, по добре го направете предсрочно, защото може да заплатите 70% от глобата ако се вместите в 14 дневния срок
Отговор на vasileva12(22.08.2011 13:16):
vasileva12 каза:
Възможен ли е следния вариант: Шофьора да внесе сумата по фиша, който е издаден на името на фирмата? Човека каза, че ще я плати, но незнам защо не иска да се ходи до КАТ и да се представя декларация за анулиране на фиша на името на фирмата и след това да му издадат фиш на негово има. Би ли било проблем за фирмата ако е по този начин?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? vasileva12 Профил 22.08.2011 13:30

Интересно ми е дали ще има последствия за фирмата при това положение? Шофьорът е близък с шефа и шефа няма нищо против фиша да остане на името на фирмата, но на мен ми е притеснено...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Баба Куна Профил Изпрати email 22.08.2011 13:35

и какво да е последствието, след като си плащате глобата? важно е държавата да си вземе едни пари и да ги узакони:) от този 70 лв, от другия 100 лв... така се налива в бюджета

Отговор на vasileva12(22.08.2011 13:30):
vasileva12 каза:
Интересно ми е дали ще има последствия за фирмата при това положение? Шофьорът е близък с шефа и шефа няма нищо против фиша да остане на името на фирмата, но на мен ми е притеснено...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? vasileva12 Профил 22.08.2011 13:50

Ами това, че ако е на ФЛ ще има и отнемане на контролни точки, а сега ще се плати само глобата.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Dan4eto79 Профил 23.08.2011 12:40

До тук ясно, но признава ли се разход сумата по фиша, след като той е издаден на фирмата!!!!

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? Rumy2000 Профил 23.08.2011 12:44

чл. 26 т. 6 от ЗКПО - за данъчни цели - не

Отговор на Dan4eto79(23.08.2011 12:40):
Dan4eto79 каза:
До тук ясно, но признава ли се разход сумата по фиша, след като той е издаден на фирмата!!!!

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? voknid Профил Изпрати email 23.08.2011 12:44

Отговор на Dan4eto79(23.08.2011 12:40):
Dan4eto79 каза:
признава ли се разход сумата по фиша

Не. Основание - чл. 26, т. 6 от ЗКПО. Дубиран отговор, сори.

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? IRRA Профил 25.10.2011 11:25

А кой вид плащане се пише в платежното?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? IRRA Профил 25.10.2011 11:25

А кой вид плащане се пише в платежното?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 25.10.2011 11:28

Отговор на IRRA(25.10.2011 11:25):
IRRA каза:
А кой вид плащане се пише в платежното?

тва сайта на НАП за нищо го нямате:
http://www.nap.bg/page?id=23

пп
НЯМА вид плащане

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? IRRA Профил 25.10.2011 11:37

На самият фиш пише друга сметка - в БНБ и във Фонд за безопасност на движението...

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 25.10.2011 11:38

Отговор на IRRA(25.10.2011 11:37):
IRRA каза:
На самият фиш пише друга сметка - в БНБ и във Фонд за безопасност на движението...


БНБ и вид плащане ? ...едва ли ;)
какви са цифрите след BNBG 9661 ...двете после?

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? IRRA Профил 25.10.2011 11:51

Цифрите са 3100 1477 01

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? bonou2 Профил 25.10.2011 11:53

Отговор на IRRA(25.10.2011 11:51):
IRRA каза:
Цифрите са 3100 1477 01


Няма вид плащане...беше си ясно де ...ама 31 като се видя - стана 1000%

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? IRRA Профил 25.10.2011 11:54

Много благодаря!
 

 RE: Плащане на глоба за превишение скорост? tenerife22 Профил 25.10.2011 16:17

Извинете, но какво значи 70% от глобата да се плати - ако пише 100 лв, колко да внеса - 70 лв ли?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство