Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ

 Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ DanyGod Профил 19.12.2011 13:31

Здравейте,

Искам да напусна поради неизплащане на заплатите. Доколкото четох имам право на обезщетение в бюрото по труда в размер около 80-90% от заплатата. Въпроса ми е това така ли е, какви документи да очаквам от работодателя ми освен трудовата ми книжка, и къде и какво правя след това. В смисъл отивам в бюрото по труда или в инспекцията по труда?

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ bonou2 Профил 19.12.2011 13:38

1.
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които...


2.
3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

(4) (*) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

1.заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата ( в НОИ);

2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.


3.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.

4.
4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

всичко е от КСО ...дано съм ви била полезна.

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ DanyGod Профил 19.12.2011 13:57

Здравейте bonou2,

Много ви благодаря за бързия отговор, но ми възникнаха още малко въпроси и бих благодарна на отговор.
В седем дневен срок след като ми подпишат заявлението отивам в бюрото по труда и до 3 месеца трябва да подам и заявление в НОИ. До тука май е ясно.

Осигуровките ми за последните 5 години са непрекъснати. През последните 20 месеца са в размер на около 500лв. Това означава ли, че обещетението ми ще е 60 процента, тоест 300 лв. и ще се изплаща в продължение на 6 месеца?

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ MarPan Профил Изпрати email 19.12.2011 14:01

Имате право и на обезщетения от работодателя.
В срок от 7 работни дни след връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор отивате в Агенцията по заетостта.

За обезщетението - трябва да е 300.00 лв., ако не приемат в последните дни на 2011 год. нещо нова нашите велики умове от НС.

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ bonou2 Профил 19.12.2011 14:02

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж, за период, както следва:


Осигурителен стаж Период за изплащане
(години) на обезщетението
(месеци)
до 3 4
от 3 до 5 6
от 5 до 10 8
от 10 до 15 9
от 15 до 20 10
от 20 до 25 11
над 25 12Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" ......пп
от работодателя - всичко що сте си изработили си ви го дължи работодателят и неизползвания отпуск също....

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ DanyGod Профил 19.12.2011 14:06

Много ви благодаря bonou2 и MarPan. Хич не ми се влизаше в такива схеми, но очевидно се налага :(

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ bonou2 Профил 19.12.2011 14:08

успех в намирането на нова работа ( и по свестен работодател). Отговор на DanyGod(19.12.2011 14:06):

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ MarPan Профил Изпрати email 19.12.2011 14:08

И на това обезщетение имате право.

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
 

 RE: Прекратяване на трудови отношения по чл.327, т.2 от КТ DanyGod Профил 19.12.2011 14:34

Да, тези неща ги прочетох, но за съжаление фирмата от септември месец е с нов собственик, който нито сме го виждали, нито сме го чували. Предполагаме, че е някой който дори не знае че има фирма на негово име :( Тези пари, които дължи, както на мене, така и на колегите - предполагам никога няма да ги видим. Дано поне някакви пари да получим за да има как да живеем със съпруга ми (и двамата сме в една фирма) докато си намерим нова работа.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения