Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! справка детски при гражд. договор

 справка детски при гражд. договор etti Профил 23.02.2012 12:43

При работа на граждански договор работодателя следва ли да издава служебна бележка за получаване на детски ?

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 12:43

Да, възложителят трябва да издаде, ако му бъде поискано.:))))

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 12:44

И внимавайте да издаде с ОБЛАГАЕМ ДОХОД, А НЕ ДОХОДА ПРЕДИ НПР.

 RE: справка детски при гражд. договор XXXXX Профил 23.02.2012 12:47

При ГД не е работодател!!
Не мисля, че е задължен да издава служебна бележка за детски. Но нищо не му пречи да го направи
Доходите от ГД обикновено се декларират от майката с копия от сл.бележки, издадени при плащането по ГД и/или копие от ГДД

 RE: справка детски при гражд. договор etti Профил 23.02.2012 12:59

То облагаемия доход е този който се получава след приспадане на НПР.

 RE: справка детски при гражд. договор XXXXX Профил 23.02.2012 13:00

И какво от това
За детски се взема брутния

А това, което се получава след приспадане на НПР е данъчна оснoва :))

Отговор на etti(23.02.2012 12:59):
etti каза:
То облагаемия доход е този който се получава след приспадане на НПР.

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:03

Отговор на XXXXX(23.02.2012 13:00):
XXXXX каза:
И какво от това
За детски се взема брутния

А това, което се получава след приспадане на НПР е данъчна оснoва :))
Я пак, че нещо оплете конците. За справка - ЗДДФЛ и ЗСПД. Имаш нужда.

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:10

Отговор на XXXXX(23.02.2012 13:00):
XXXXX каза:
И какво от това
За детски се взема брутния

А това, което се получава след приспадане на НПР е данъчна оснoва :))
Нито след приспадане на НПР се получава данъчна основа.
Нито пък се взема брутен доход, каквото и да разбираш под това.

Доходът е облагаемия по ЗДДФЛ.

 RE: справка детски при гражд. договор etti Профил 23.02.2012 13:14

Понеже гражданския договор е вкаран в ТРЗ програмата и от там като се извади служ. бележка за детските , в нея е включен дохода след като са приспадната НПР.така ли трябва да бъде или с цялата сума на договора?

 RE: справка детски при гражд. договор XXXXX Профил 23.02.2012 13:19

Добре. Изрових го
1 За данъчна основа си права. ГД-НПР= обл. доход
2. За брутния доход

ЗСПД
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон

ППЗСПД
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.) В молба-декларацията за получаване на семейни помощи по чл. 7 ,8 и 10а от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) лицата декларират брутните доходи на семейството, получени за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията.
...
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по Закона за облагане доходите на физическите лица.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 2004 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.


Отговор на neli7304(23.02.2012 13:10):
neli7304 каза:


Нито след приспадане на НПР се получава данъчна основа.
Нито пък се взема брутен доход, каквото и да разбираш под това.

Доходът е облагаемия по ЗДДФЛ.

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:37

Отговор на XXXXX(23.02.2012 13:19):
XXXXX каза:
Добре. Изрових го
1 За данъчна основа си права. ГД-НПР= обл. доход
2. За брутния доход

ЗСПД
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение н...


Явно четеш

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:37

Отговор на XXXXX(23.02.2012 13:19):
XXXXX каза:
Добре. Изрових го
1 За данъчна основа си права. ГД-НПР= обл. доход
2. За брутния доход

ЗСПД
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение н...


Явно четеш

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:39

Ама не го разбираш.

Както сам си цитирал, облагаем доход се декларира.

Облрагаемият доход е СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА НПР.

Това брутен спорет теб не ми стана ясно какво си мислиш, че значи.

Доходът преди НПР НЕ Е ОБЛАГАЕМ ДОХОД, А ПРОСТО ДОХОД.

И ако си попускал грешки е добре да се коригираш, за да не ощетяваш хората.

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:45

Пример. Лице получава 1000 лв по ГД за извършена да речем услуга.
Колко е дохода по смисъла на §1, т.2 ДР на ЗСПД.

Аз твърдя, че е 750 лв., а ти?

Твърдиш ли, че е 1000 лв и заставаш ли зад думите си?

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:45

Пример. Лице получава 1000 лв по ГД за извършена да речем услуга.
Колко е дохода по смисъла на §1, т.2 ДР на ЗСПД.

Аз твърдя, че е 750 лв., а ти?

Твърдиш ли, че е 1000 лв и заставаш ли зад думите си?

 RE: справка детски при гражд. договор XXXXX Профил 23.02.2012 13:47

ЗДДФЛ
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

Само за инфо - никого не съм ощетила поне до сега, защото не ми се е налагало да си задавам въпроса какво се разбира под "Брутните доходи се изчисляват по реда за определяне на облагаемия доход по ЗДДФЛ" относно доходите от ГД.
Самата формулировка в ППЗСПД е недотам коректна
Отговор на neli7304(23.02.2012 13:39):
neli7304 каза:
Ама не го разбираш.

Както сам си цитирал, облагаем доход се декларира.

Облрагаемият доход е СЛЕД ПРИСПАДАНЕ НА НПР.

Това брутен спорет теб не ми стана ясно какво си мислиш, че значи.

Доходът преди НПР НЕ Е ОБЛАГАЕМ ДОХОД, А ПРОСТО ДОХОД.

И ако си попускал грешки е добре да се коригираш, за да не ощетяваш хората.

 RE: справка детски при гражд. договор neli7304 Профил Изпрати email 23.02.2012 13:49

Отговор на XXXXX(23.02.2012 13:47):
XXXXX каза:
ЗДДФЛ
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

Само за инфо - никого не съм ощетила поне до сегаЕ спор няма- ПРИДОБИТ ДОХОД - 1000 ЛВ
ОБЛАГАЕМ ДОХОД - 750 ЛВ.

Та последно ти колко ще напишеш в сл. бележка- това е въпроса.

Ако обичаш, не се измъквай с цитати от закона. Случайно съм го отваряла този закон.:))))

 RE: справка детски при гражд. договор XXXXX Профил 23.02.2012 13:57

Не се измъквам - търся как е правилно.
По примера - бих писала 750. Първо - да не ощетя хората :) и второ - не съм 100% сигурна, че е вярно, но има достатъчно основания да се защитя при двусмислието на цитираната формулировка на ППЗСПД


Отговор на neli7304(23.02.2012 13:49):
neli7304 каза:


Е спор няма- ПРИДОБИТ ДОХОД - 1000 ЛВ
ОБЛАГАЕМ ДОХОД - 750 ЛВ.

Та последно ти колко ще напишеш в сл. бележка- това е въпроса.

Ако обичаш, не се измъквай с цитати от закона. Случайно съм го отваряла този закон.:))))
 

 RE: справка детски при гражд. договор didah Профил 23.02.2012 14:01

Ако обичаш, не се измъквай с цитати от закона. Случайно съм го отваряла този закон.:))))


Нели, а някои от присъстващите доста честичко копват почти цели закони:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения