Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. данък дарение

 данък дарение LadyDI2 Профил 14.05.2012 18:31

Здравейте!

При прехвърляне на недвижимо имущество (апартамент) от баща на син какъв данък се дължи? В какъв размер?

 RE: данък дарение jasta13 Профил 14.05.2012 19:00

Хм баща и син, май са роднини по права линия и оттам ЗМДТ.

 RE: данък дарение LadyDI2 Профил 14.05.2012 19:23

Това ли е

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:
(буква "а" отм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишен текст на б. "б", изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
 

 RE: данък дарение jasta13 Профил 15.05.2012 14:55

По- скоро това:
Чл.44
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни