Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2.

Страница 1 от [2] 12»

 Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. slimcho Профил 17.06.2012 16:57

Скъпи колеги, искам вашето становище по обявяване на ГФО 2011. Прочетох доста теми и честно казана се оплетох. Видях че някой колеги са минали метър с Г1, но този риск са си го поели те. Така миналата година при публикуването, като съставител с ел.подпис подавах следните елементи:
- ГФО - заверено вярно с оригинала от управителя
- Декл. чл.13 ал.4 - оригинал от управителя
- Декл. чл.14 ал.5 - оригинал от мен като съставител
- Протокол от общо събрание - оригинал
- Внесена такса - оригинал
- Нотариално пълномощно
Всичко мина успешно :)
Сега за Г2, аз като заявител в качеството си на съставител ли трябва да подпиша с вярно с оригинала ГФО? Защото прочетох такова становище и следвали да се подадат същия набор от документи? Търся становище от хора подали Г2 успешно по ел.път. Благодаря Ви предварително.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. abeama Профил 17.06.2012 17:02

абе ГФО заверено вярно с оригинала

ама нямаш ли оригинал?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. slimcho Профил 17.06.2012 17:20

Имам разбира се, просто в клипчето за Г1, щото няма нова за Г2, показваха че се подава копие.
Някой подал ли е отчета успешно с Г2 по ел.път? Много ви моля за становище

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. uffff Профил 17.06.2012 17:45

Уфффф, същото е като миналата година.

http://www.odit.info/?s=6&i=253146&f=1

- ГФО
- Декл. чл.13 ал.4 от мен като съставител
- Протокол от общо събрание - оригинал
- Внесена такса
- Нотариално пълномощно

Ама не вярвате на колегите май :)))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. slimcho Профил 17.06.2012 18:00

Аз старата тема си я знам, въпроса е имали промяна с това Г2, смисъл ГФО оригинал ли да подам в качеството ми на съставител. ГФО - вярно с оригинала заверено от Управителя, или както прочетох становище, вярно с оригинала заверено от мен

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. bonou2 Профил 17.06.2012 18:24

чл.22
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца, а когато е подадено заявление за регистрация на търговеца - на електронната страница на агенцията, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни дадените указания и да представи съответните документи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.


може и да не е по темата, но като прочетох "становище" ...луда работа.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. novoizliupen Профил 17.06.2012 19:12

Мен тази декларация по чл. 13 ал. 4 за истинността на подаваните данни много ме озадачава.
Каква би била разликата ако представляващият подаде документи без тази декларация? Означава ли това, че тогава подава лъжлива информация? Защо с данъчната декларация, с декларации 1 и 6, с ддс дневниците не пишем всеки път по една декларация, че не лъжем? И при снимането на личната карта не пишем "вярно с оригинала, който е достоверен"?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. bonou2 Профил 17.06.2012 19:24

бе винаги е добре да се цитира чл.313 НК.( напомнително-поучително)
Тъй или иначе си го има в ЗТР.

В банките си пишеХа вярно с оригинала на ЛК...

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 17.06.2012 19:36

Отговор на novoizliupen(17.06.2012 19:12):
novoizliupen каза:
Мен тази декларация по чл. 13 ал. 4 за истинността на подаваните данни много ме озадачава.
Каква би била разликата ако представляващият подаде документи без тази декларация? Означава ли това, че тогава подава лъжлива информация? Защо с данъчната декларация, с декларации 1 и 6, с ддс дневниците не пишем всеки път по една декларация, че не лъжем? И при снимането на личната карта не пишем "вярно с оригинала, който е достоверен"?

Декларация, че данните в декларациите са истина? :)))))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. novoizliupen Профил 17.06.2012 20:17

Отговор на jasta13(17.06.2012 19:36):
jasta13 каза:

Декларация, че данните в декларациите са истина? :)))))


А дали не трябва да се напише декларация, че декларацията за истинността на данните е искрена?
И декларация, че декларацията за искреност на декларацията за истинност не е шега.
И декларация, че декларацията за нешега на декларацията за искреност на декларацията за истинност е последната от букета декларации съпътстващи актовете за обявяване.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. bonou2 Профил 17.06.2012 20:30

за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

не давай идеЙ за такива неща...че токУ виж...

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 17.06.2012 20:35

Отговор на novoizliupen(17.06.2012 20:17):
novoizliupen каза:


А дали не трябва да се напише декларация, че декларацията за истинността на данните е искрена?
И декларация, че декларацията за искреност на декларацията за истинност не е шега.
И декларация, че декларацията за нешега на декларацията за искреност на декларацията за истинност е последната от букета декларации съпътстващи актовете за обявяване.

И накрая са се наложи да се осигурява, като декларатор, което обстоятелство бъде декларирано надлежно :))))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. bonou2 Профил 17.06.2012 20:37

ако има значение:

Решение № 103
към дело: 20124100500121Дата: 02/27/2012 г.
Съдия: Иванка Димова

Съдържание;
за да се произнесе, взе предвид:
Производството по делото е по чл.25 ЗТР.
Делото е образувано по подадена от В. И. П., в качеството му на управител на " Г.",О. - гр.Г. О., жалба против отказа на А. ПО В. с рег.№ *4029 от 20.01.2012 година , постановен по заявление с вх.№ *4029 от 29.12.2011 година за пререгистрация на дружеството съгласно § 4,ал.1 от ПЗР към ЗТР. В жалбата си В И П посочва, че е подал заявлението, отказът по което обжалва, по електронен път, при което при подписването с електронен подпис е получил входящ номер, но поради технически причини декларацията по чл.13,ал.4 ЗТР не се е прикачила. Моли обжалваният от него отказ да бъде отменен. С жалбата си В И представя декларация по чл.13,ал.4 ЗТР.
Окръжният съд, като съобрази твърденията на жалбоподателя и развитите от него доводи, и след като прецени данните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:
Жалбата на В И П е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество , жалбата е основателна.
С обжалвания от В И П отказ длъжностното лице по регистрацията при А ПО В. е отказало на основание чл.24,ал.1, във връзка с чл. 21,т.6 ЗТР пререгистрацията съгласно § 4,ал.1 от ПЗР към ЗТР на " Г - Л",О. - гр.Г. О. по заявление вх.№ *84029 от 29.12.2011 година.
Съгласно §4,ал.2 от ПЗР към ЗТР,"Пререгистрацията по ал.1 се извършва.........................................................въз основа на заявление от търговеца и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му........... Дружествата и кооперациите представят и заверен от управителния си орган дружествен договор или устав, който е актуален към 31 декември 2007 година." В тази връзка следва да се има предвид, че разпоредбата на § 4,ал.2 от ПЗР към ЗТР е специална по отношение на чл.13,ал.4 ЗТР, която е обща, поради което специалната разпоредба, респективно - тази на §4,ал.2 изключва приложението на общата чл.13,ал.4 ЗТР. Освен това, видно от редакцията на последната, сочената в разпоредбата декларация се представя" ... за истинността на заявените обстоятелства или за приемане на представени за обявяване актове." В случая обаче се касае не за заявени за вписване обстоятелства, а за пререгистрация на" Г - Л",О. - гр.Г. О., поради което и съгласно § 4,ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗТР, достатъчни и необходими за исканата пререгистрация са приложените към заявлението за това издадено от Окръжния съд по регистрацията на дружеството удостоверение за неговото актуално състояние и актуалния му дружествен договор към 31 декември 2007 година. Декларация по чл.13,ал.4 ЗТР за исканата пререгистрация не е необходима ,още повече като се има предвид, че обстоятелствата досежно пререгистрацията на дружеството са отразени в издаденото Удостоверение за неговото актуално състояние, което по своя характер представлява официален документ. Заявлението е подадено в предвидения с §4,ал.1 от ПЗР към ЗТР срок.
По изложените по - горе съображения Окръжният съд приема, че жалбата на В И П е основателна и доказана.Обжалваният от него отказ, като порочен, следва да бъде отменен и делото следва да бъде върнато на А ПО В. за извършване на исканата пререгистрация , при задължително съобразяване на изложените по-горе в решението съображения.
Водим от горното и на основание чл.25,ал.4 ЗТР, Великотърновският окръжен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ отказа на длъжностното лице по регистрацията при А ПО В. с рег.№ *4029 от 20.01.2012 година , постановен по заявление с вх.№ *4029 от 29.12.2011 година за пререгистрация на " Г - Л",О. - гр.Г. О. съгласно § 4,ал.1 от ПЗР към ЗТР, вместо което постановява:.
УКАЗВА на А ПО В. да извърши исканата със заявление с вх.№ *4029 от 29.12.2011 година пререгистрация на " Г - Л",О. - гр.Г. О. съгласно § 4,ал.1 от ПЗР към ЗТР при задължително съобразяване на изложените в мотивите на настоящото решение съображения.
Препис от решението да се връчи на страните.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - гр.Велико Търново с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. novoizliupen Профил 17.06.2012 20:54

Отговор на bonou2(17.06.2012 20:30):
bonou2 каза:
за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

не давай идеЙ за такива неща...че токУ виж...

Ще ми трябва разшифроване.
Тоест да декларира, че приема /е съгласен с/ това, което са му задали от горе и представя на ТР ли?
Това по-малко нелепо ли трябва да ми се струва?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. bonou2 Профил 17.06.2012 21:12

идея нямам какво е ( беше като въпрос)...да "бутаме" ЗТР ли казваш?
аз го разбирам , че сканировача е сканирал каквото си му дал ( и те даваха на обратно май хартийка с "описа")
лепо/нелепо...не съм в тази категория иначе.


пп
ето от една "бланка"
".....декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените от мен актове."

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 17.06.2012 21:31

Ми не ни вярват бе, считат ни за мошета :))))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. slimcho Профил 17.06.2012 22:36

ЗАТОВА ИМА 100 еднакви теми!!!!!!! Аз какво попитах, някой го озадачила декларация по чл.13 и оспамихте пак цялата тема :(

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 17.06.2012 22:52

Има 100 еднакви теми, защото не смеете да си размърдате мозъците!
И хайде за n- ти път- от тази година отчетите се обявяват със заявление Г2- вече ги има и в ел. вариант, актовете се обявяват в оригинал, заверен от заявителя препис или нот. заверен препис (чл. 13, ал. 6) и да заявителя в този случай сте Вие.
Следващият?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. novoizliupen Профил 18.06.2012 09:06

Е, сега остава да си мерим въпросите. Вижте, че ви поддържаме темата най-отгоре, за да я види някой "подал Г2 успешно по ел.път." и да изрази становище.

______________
Та извън темата:
Отговор на jasta13(17.06.2012 21:31):
jasta13 каза:
Ми не ни вярват бе, считат ни за мошета :))))


Това ясно, дори може би е с основание. Но какво им помага една декларация за истинност подписана от мошето?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 18.06.2012 09:41

Знам ли, вероятно на спокойния им сън :))))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. Dan4eto79 Профил 19.06.2012 10:08

Когато ел. подпис е фирмен, но на името на съставителя, коя декларация се попълва
- по чл13 ал.4 от управителя или
-по чл14 ал.5 от съставителя

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. podredko Профил 19.06.2012 10:09

по чл13 ал.4 от съставителя

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. j3194 Профил 19.06.2012 10:40

Дружество с ограничена отговорност с двама съдружника и един управител по ДУК . Въпросът ми е, когато управителят е извън страната и не може да изготви пълномощно на съставителя за публикуване на ГФО, може ли да се упълномощи от единия от съдружниците, при условие , че съдружникът има пълномощно от управителя да го представлява докато е извън страната.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. Сашко Профил 19.06.2012 19:14

Четете внимателно пълномощното. Ако съдружникът има правата да представлява дружеството, няма проблем да разпише ГФО и другите документи и да упълномощи съставителя. Единствено протоколът на ОС, но там съдружниците са налице.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 19.06.2012 19:29

Хм... чини ми се, че вероятността да бъде отказано обявяването е доста голяма.
Резонен въпрос Сашко, кого да представлява- дружеството или управителя?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. pipi123 Профил 20.06.2012 09:55

Какво е качеството на заявителя, който е управител на ООД: търговец или друго лице в предвидените по закон случаи?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 20.06.2012 10:58

Търговец.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. amali Профил 20.06.2012 11:12

Отчета се подава от съставителя на отчета с негов ел. подпис. Правилно ли е това:
1. като заявител се попълват- моите данни и отметка съставител на фин. отчет или данните на фирмата и отметка търговец
2. прикача се отчета за 2011г, слага се отметка оригинал
3. отива се в приложенията:
3.1. прикача се декларация относно истиност - чл. 13, ал4 от управителя и чл.13, ал.5 от съставителя- отметка оригинал
3.2. прикача се документ за внесена такса - отметка оригинал
3.3. прикача се пълномощно от управителя, че съставителя ще публикува отчета- отметка оригинал
3.4. прикача се протокол от редовно общо събрание- отметка оригинал
Това ли е само, че във форума много се размиха нещата

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. uffff Профил 20.06.2012 14:01

Почти.

Отговор на amali(20.06.2012 11:12):
amali каза:
Отчета се подава от съставителя на отчета с негов ел. подпис. Правилно ли е това:
Това ли е само, че във форума много се размиха нещата


Моето предложение е:

1. като заявител се попълват- моите данни и отметка съставител на фин. отчет
2. прикача се отчета за 2011г, слага се отметка оригинал
3. отива се в приложенията:
3.1. прикача се декларация относно истиност - чл. 13, ал4 от съставителя
3.2. прикача се документ за внесена такса - отметка оригинал
3.3. прикача се пълномощно от управителя, че съставителя ще публикува отчета- отметка оригинал
3.4. прикача се протокол от редовно общо събрание- отметка оригинал

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. XXL Профил Изпрати email 20.06.2012 14:20

Само това " прикача се "-много ме дразни

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. uffff Профил 20.06.2012 14:42

Ай сега, подробности :))) Това да ни е проблема. Прикачането :)))

Не виждате ли колко са се размили нещата във форума?

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. dori74 Профил Изпрати email 20.06.2012 15:21

Колеги моля за съвет,

Ел подписа е на името фирмата в която работя аз съм упълномощено лице в качеството си на счетоводител /в самия сертификат е записано името на фирмата и моето име/.
В този случай подавам като търговец, аз съм заявител, и съставител , декл.по чл.14,ал.5,
но мисля че не ми трябва декл.по чл.13,ал.4 и нот. пълномощно
Моля за съвет

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. стискозъбка Профил 20.06.2012 15:24

мисля, че ще получиш отказ.. Отговор на dori74(20.06.2012 15:21):

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. abeama Профил 20.06.2012 15:25

В този случай подавам като търговец, аз съм заявител, и съставител , декл.по чл.14,ал.5,

абе много универсално нещо ми звучиш :)

ама нещо не е така :)

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. amali Профил 20.06.2012 15:36

служителка от ТР ме убеждава, че трябва да се представи Декл-я по чл. 13, ал.4 от управител и съставител.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. amali Профил 20.06.2012 15:36

служителка от ТР ме убеждава, че трябва да се представи Декл-я по чл. 13, ал.4 от управител и съставител.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. dori74 Профил Изпрати email 20.06.2012 15:39

За да съм сигурна ще включа всичко каквото е написа amali малко по-нагоре.
Пълномощното трябва да е с нот.заверка нали

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. Elizabeth Профил Изпрати email 20.06.2012 15:55

Отговор на dori74(20.06.2012 15:39):
dori74 каза:
За да съм сигурна ще включа всичко каквото е написа amali малко по-нагоре.
Пълномощното трябва да е с нот.заверка нали


За най-сигурно включи всичко което написа uffff малко по-нагоре и точно под amali

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.
....
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:
....
(3) Обявяването в търговския регистър на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. dori74 Профил Изпрати email 20.06.2012 15:58

много благодаря

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. uffff Профил 20.06.2012 16:30

Уфффф, и продължават да се размиват :)))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. katuha Профил 20.06.2012 19:01

Да питам и аз: Фирмата ми е ООД.Аз съм управител и съставител.Електронният ми подпис е по ЕГН и трите ми имена, няма я фирмата на него.Сега трябва ли да си изготвя сама на себе си нотар.пълномощно за да си подам отчетите.Съдружникът ми не участва в дейността в момента и не може да ми го направи той.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 20.06.2012 19:10

И за чий, така сложно?!
Отмятате търговец и не се занимавате с глупости.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. katuha Профил 20.06.2012 19:26

Ами защото нали знаете приказката "Малко трябва,ама навреме". То вече от глупости изобщо изключих,че освен съставител има графа и търговец.Благодаря!

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. katuha Профил 20.06.2012 19:32

А сега да задам друг случай: ГФО на фирмата на мъжа ми.Аз съм съставител, ел.подпис е на 3-те ми имена.Обаче имам нотар.заверено пълномощно от мин.година.Тогава ел.подпис беше на фирмата ми.В това пълномощно има данни на фирмата ми и моите лични данни,като собственик и като съставител на отчетите.Няма дата.Може ли да се ползва това пълном.или да правим ново - само с моите данни.Отчетите са подписани от мен и подпечатани с печата на фирмата.Много ме е страх да не ми дадат отказ,но пък не ми се прави ново пълном.

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 20.06.2012 19:45

Абе няма проблем. Подавайте спокойно с това пълномощно и не се шашкайте за дребни работи :)))

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. katuha Профил 20.06.2012 20:26

обичам такива отговори! Благодаря!

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. jasta13 Профил 20.06.2012 20:46

А, моля. Но да отбележа, че не съм дала този отговор за да Ви хареса, тъй щото считам за несериозно да се казва на хората каквото непременно искат да чуят :)))).

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. katuha Профил 20.06.2012 21:57

Да,знам,че не сте дали току-така отговора.Аз не се доверявам на всеки и веднага,в случая съм си направила изводи от вашите постове в темите и се радвам,че ми отговорихте.А че съм доволна беше малко извън темата,но не се въздържах да споделя :)

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. mimozi Профил 21.06.2012 10:23

Може ли Г2 да се подаде от човек , който има пълномощно да представлява управителя на фирмата, но не е съставител., не и адвокат на фирмата, роднина на собственика е? В такъв случай трябва да се отбележи в "Данни за заявителя" друго в предвидените по закон случаи ли? И двете декларации по чл.13 ли трябва да се попълнят- едната от името на управителя и другата от упълномощеното лице?
 

 RE: Подаване на ГФО 2011г. от съставител с Г2. abeama Профил 21.06.2012 10:26

В такъв случай трябва да се отбележи в "Данни за заявителя" друго в предвидените по закон случаи ли?

абе в този случай, но случая изобщо не е този

ама къде са управителя и съставителя?
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство