Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! УП 3 при 2 часа работно време

 УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 15:45

Здравейте имам служителка,която на 01.09.2012г.преназначих на 4 часа работно време.Но от назначаването и на 01.03.2011г.до 31.08.2012г.е работила на 2 часа работно време.Тя е пенсионерка.Сега и изготвям УП 3 за времето което е била на 2 часа.Смятам го по следният начин от 01.03.2011г.до 31.08.2012г.са 1г.5м.и 30дни имаме 12месеца + 5месеца е равно на 17 месеца по 21работни дни е равно на 357дни + 30 дни = 387 дни
387дни по 2 часа /8 = 96.75 работни дни,които приравняваме на 97 работни дни и по моите сметки това са 4 месеца и 13 дена,но според к и к инфо по двата метода излиза
0г.4м.10дни и 6 часа
втори метод
0г.4м.11дни и 2 часа
Кое е вярното?Благодаря Ви!!!

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 15:47

А защо смятате месеците и ги умножавате *21.
Това е грешно.

Изчислете си отработениите часове като сметните РД ама точно за времето, през което е било лицето на непълно РВ- 2ч.

Чак тогава изчислете осигурителния стаж.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 15:59

От тука гледах начина:И според мене не трябва да се броят работните дни, а се взима средно 21 работни дни.Ти как мислиш?

Предлагам да започнем с това писмо, като ще допълваме всичко, което касае изчисляването на ОС.

Изх.№ 91-01-88 / 29.03.2005 г.
ОТНОСНО : Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 39 от 11.03.2005 г.

13. С § 13 от постановлението в чл. 38 НПОС са направени следните изменения и допълнения:
- В ал. 1 след думата “години” се поставя запетая и се добавя “а за периода след 31 декември 2004 г. – в часове, дни, месеци и години”. Посоченото допълнение е във връзка с изменената от 01.01.2005г. разпоредба на чл. 9, ал. 1 КСО. Съгласно направеното допълнение осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. се изчислява в часове, дни, месеци и години.
Пример: От 01.03.2004г. до 12.08.2005г. включително лице работи по трудово правоотношение при непълно работно време – 7 часа, при законоустановено работно време – 8 часа.
Осигурителният стаж, положен до 01.01.2005 г. се изчислява по следния начин:
10 месеца х 21 раб. дни = 210 раб. дни
210 раб дни х 7 часа = 1470 часа
1470 часа : 8 часа =183, 75 раб. дни , които се приравняват на 184 раб. дни, на основание чл.38, ал.4 НПОС.
184 раб. дни : 21 раб. дни = 8 месеца и 16 раб. дни осигурителен стаж до 01.01.2005 г.
Осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. се изчислява по следния начин :
7 месеца х 21 раб. дни + 10 раб. дни = 157 раб. дни
157 раб. дни х 7 часа= 1099 часа
1099 часа : 8 часа = 137 раб.дни и 3 часа
137 раб. дни : 21 раб. дни =6 месеца и 11 раб. дни, към които се прибавят получените 3 часа. Осигурителният стаж, положен след 31.12.2004 г. е 6 месеца 11 раб. дни и 3 часа
В удостоверението за осигурителния стаж на лицето – уд. обр. УП-3, за периода от 01.03.2004г. до 15.08.2005г. се вписват 1 година, 3 месеца, 6 раб. дни и 3 часа осигурителен стаж /8 месеца и 16 раб. дни , към които са прибавени 6 месеца 11 раб. дни и 3 часа/.
- Допълнена е разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 2 НПОС, като накрая в точка 2 е добавено “с изключение на случаите по ал. 15;” С направеното допълнение се уточнява, че осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време, с изключение на случаите, когато на посочените лица се зачита извънреден труд по реда на чл. 38, ал. 15 НПОС.

А ПРЕДИ 01.01.2005г.

№ 91-01-88 от 8.04.2003 г. относно измененията в Кодекса за задължително обществено осигуряване, в сила от 1.01.2003 г., свързани с пенсионното осигуряване и прилагането на ПМС № 43 от 21.02.2003 г. за изменение на Наредбата за пенсиите
Пример: От 1.01.2003 г. до 15.06.2003 г. вкл. лице е работило по основно трудово правоотношение при непълно работно време 6 часа, при законоустановено работно време - 8 часа. От 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл. е работило по втори трудов договор - 4 часа, при законоустановено работно време - 8 часа.
Първият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3 осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
- работните дни от 1.01.2003 г. до 15.06.2003 г. са 115 (5 м. х 21 раб. дни + 10 раб. дни).
- 115 раб. дни х 6 часа = 690 часа : 8 часа = 86,25 раб. дни, които на основание чл. 38, ал. 4 НПОС се закръглят на 86 дни.
- на основание чл. 38, ал. 10 НПОС - 86 дни : 21 раб. дни = 4 месеца и 2 раб. дни осигурителен стаж.
Вторият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
- работните дни от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл. са 55 (13 раб. дни + 2 м. х 21 раб. дни).
- 55 раб. дни х 4 часа = 220 часа : 8 часа = 27,5 раб. дни, които се закръглят на 27 раб. дни.
- на основание чл. 38, ал. 10 НПОС - 27 раб. дни : 21 раб. дни = 1 месец и 6 раб. дни осигурителен стаж.
Длъжностното лице, което отпуска пенсията, изчислява осигурителният стаж по следния начин:
1. За периода от 1.01.2003 г. до 14.01.2003 г. вкл, през който лицето е работило само по едно трудово правоотношение при непълно работно време - 6 часа, осигурителният стаж е 7 раб. дни (9 раб. дни х 6 часа = 54 часа : 8 часа = 6,75).
2. За периода от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г., когато лицето е работило едновременно по двете трудови правоотношения, осигурителният стаж се изчислява както следва:
- по основния договор - 55 раб. дни х 6 часа = 330 часа; 330 часа : 8 часа = 41,25 дни, които на основание чл. 38, ал. 4 НПОС се закръглят на 41 работни дни.
- по втория трудов договор - 55 дни х 4 часа = 220 часа; 220 часа : 8 часа = 27,5 работни дни, които се закръглят на 27 раб. дни.
Тъй като общият сбор на работните дни по двата трудови договора е 68 (27 + 41), повече от броя на работните дни през този период, за времето от 15.01.2003 г. до 31.03.2003 г. вкл., на лицето следва да се зачетат 55 работни дни осигурителен стаж, които се равняват на 2 месеца и 13 раб. дни осигурителен стаж.
3. За периода от 1.04.2003 г. до 15.06.2003 г. вкл., през който лицето е работило само по трудовото правоотношение при непълно работно време - 6 часа, осигурителният стаж се изчислява както следва:
- 2 месеца х 21 раб. дни + 10 раб. дни = 52 работни дни
- 52 раб. дни х 6 часа = 312 часа : 8 часа = 39 раб. дни, които се равняват на 1 месец и 18 раб. дни осигурителен стаж.
Когато лицата са работили едновременно по няколко правоотношения при условията на различни категории труд, първо се зачита осигурителният стаж, положен по по-благоприятната категория труд. В случай, че се налага приложението на чл. 38, ал. 11 НПОС, винаги се намалява осигурителният стаж, положен при условията на по-неблагоприятната категория труд. В тази връзка даваме следния пример:
От 1.06.2003 г. до 30.06.2003 г. лице е работило по основно трудово правоотношение по условията на III категория труд, при непълно работно време - 6 часа, при законоустановено работно време - 8 часа. През същия период лицето е работило и по втори трудов договор при непълно работно време - 4 часа, при законоустановеното намалено работно време - 7 часа, при условията на втора категория труд.
Първият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
6 часа х 21 раб. дни = 126 часа : 8 часа = 15,75, които се закръглят на 16 работни дни.
Вторият работодател вписва в удостоверение обр. УП-3, осигурителният стаж на лицето, изчислен по следния начин:
4 часа х 21 раб. дни = 84 часа : 7 часа = 12 работни дни.
При зачитането и изчисляването на осигурителния стаж, длъжностното лице, което отпуска пенсията прилага разпоредбата на чл. 38, ал. 11 НПОС. При това положение първо се зачита осигурителният стаж на лицето, положен при условията на по-благоприятната категория труд, в случая - 12 работни дни от втора категория. За осигурителен стаж от трета категория труд се зачитат 9 работни дни.
С оглед изчисляването на изискващия се в чл. 68 КЗОО сбор от осигурителния стаж и възрастта, е необходимо да се събере навършената от лицето възраст в години, месеци и календарни дни с превърнатия в календарни дни осигурителен стаж на лицето. При това положение 12 работни дни се превръщат в календарни по следния начин - 12 х (30 : 21) = 17 календарни дни. Останалите 9 работни дни се равняват на 13 календарни дни - 9 х (30:21).
Осигурителният стаж на лицето по втория трудов договор е от втора категория труд, поради което при преценяване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст, същият следва да бъде превърнат и на основание чл. 104, ал. 2 КЗОО и се равнява на 21 календарни дни от трета категория.

Осигурителен стаж преди 01.01.2003г.

За времето до 1 януари 2003г. осигурителният стаж на лицата по чл.1, ал.1, т.1-3, 5 и ал.2 от КСО – работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране; държавните служители; кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и лицата по § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изпълнение на наказанията; лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор и работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни /40 часа/ се зачита и изчислява, както следва:
1. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време / чл.38, ал.2, т.1 от НПОС /;

 RE: УП 3 при 2 часа работно време Vesito67 Профил 11.09.2012 16:04

http://www.brainstorm.bg/cat_12/scat_51/ ....Пробвай с този сайт и калкулаторът му за стаж

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:08

Отговор на sladkatalady(11.09.2012 15:59):
sladkatalady каза:
От тука гледах начина:И според мене не трябва да се броят работните дни, а се взима средно 21 работни дни.Ти как мислиш?

Предлагам да започнем с това писмо, като ще допълваме всичко, което касае изчисляването на ОС.

Изх.№ 91-01-88 / 29.03.2005 г.
ОТНОСНО : Измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС № 39 от 11.03.2005 г.

13. С § 13 от постановлението в чл. 38 НПОС са направени следните изменения и допълнения:
- В ал. 1 след думата “години” се пос...Грешите- само това ще кажа.

Аз по принцип гледам да започна със закона, а после гледам писма.
А тези, които не съответстват на закона - ги преребрегвам.


Та човекът ще отработи 23 дни, а ти ще смяташ *21, защото си прочела едно писмо ли?

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:10

1.Събираш дните
2. Умножаваш по РВ, в слечая - 2ч.
3. Делиш на 8 и получаваш дни.
4. Делиш на 21 и получаваш месеци

И естествено говоря за 2011 и 2012 г, за да не разводнявам темата.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 16:12

А дали не трябва да пиша 01.09.2012г.за да може вътре да ми влезне и 31 август за лицето?т.е.да стане 01.03.2011г.до 01.09.2012г.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време jorro22 Профил 11.09.2012 16:12

Отговор на neli7304(11.09.2012 16:10):
neli7304 каза:


И естествено говоря за 2011 и 2012 г, за да не развонявам темата.

Развоняваш или развоДняваш?

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:13

Отговор на sladkatalady(11.09.2012 16:12):
sladkatalady каза:
А дали не трябва да пиша 01.09.2012г.за да може вътре да ми влезне и 31 август за лицето?т.е.да стане 01.03.2011г.до 01.09.2012г.


За УП-3- задължително

За УП-2- 31.08

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:14

Отговор на sladkatalady(11.09.2012 16:12):
sladkatalady каза:
А дали не трябва да пиша 01.09.2012г.за да може вътре да ми влезне и 31 август за лицето?т.е.да стане 01.03.2011г.до 01.09.2012г.


УП-2 по години

 RE: УП 3 при 2 часа работно време Liglyo Профил 11.09.2012 16:15

Отговор на neli7304(11.09.2012 16:14):
neli7304 каза:

УП-2 по години


Помесечно, от мен.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време Vesito67 Профил 11.09.2012 16:19

От 01.03.2011 до 31.08.2012 , означава че 31.08 се включва в сметките.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 16:19

Аз ще пиша УП3 значи вписвам 01.09.2012г.от линка който ми изпратихте излиза 0г.4м.10дни и 4 часа

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:22

Отговор на Vesito67(11.09.2012 16:19):
Vesito67 каза:
От 01.03.2011 до 31.08.2012 , означава че 31.08 се включва в сметките.


Не означава в УП-3, колега.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 11.09.2012 16:24

никога не ползвам калкулатори
за изчисляване на трудов и осигурителен стаж
03
04
05

Направете си една есклелска таблица и изчислете дните и часовете.

След това направете изчисленията, които Ви посочих.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 16:27

И да взимам действително отработените дни не средно по 21 дни.Добре сега ще сметна и ще ви пиша докъде съм стигнала.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 16:37

Общо реално отработени 382дни по 2 часа / 8 часа = 95.5 работни дни,оттук какво следва?

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 11.09.2012 16:44

Може ли за коментар

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 12.09.2012 10:17

Може ли за коментар.Да мога днеска да приключа с УП 3

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 12.09.2012 10:25

95/21=4 цяло
4*21=84
95-84=11 дни

Всичко 00 години
04 месеца
11 дни и 04 часа

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 12.09.2012 10:31

Благодаря ти!!! И аз разсъждавах по обратният път,че 4месеца по 21 дни са 84дни обаче после тия дробните нещо ме бъркат.Отново ти благодаря!!!И пак да те питам нещо да си пиша 01.09.2012г.нали?

 RE: УП 3 при 2 часа работно време neli7304 Профил Изпрати email 12.09.2012 10:33

Да. Първия ден, в който няма осигуряване в УП-3.

В УП-2- период на осигуряване, пишеш 31.08 и НОИ си знаят, че е включително.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време sladkatalady Профил 12.09.2012 10:35

Тя е пенсионерка и само УП 3 ще и издам,за да мога догодина като го издавам от 01.09.2012г.вече новото УП 3 да си е на 4 часа.Нали я преназначих от 01.09.2012г.

 RE: УП 3 при 2 часа работно време fanta84 Профил 18.07.2017 17:09

Здравейте, имам служителка, която е работила от 2011 г. включително и към момента на основен ТД (8ч.), както втори ТД (2ч.). На ТД за 2ч. е работила за периода 07.07.2014 - 01.07.2017 г. Сега ми иска УП3 и УП2, въпреки, че и казах, че всички данни след 2009г. ги има в персонален регистър а тя има и ПИК. Но си ги иска.
Чета НПОС, както и указанията за УП3 и там пише "Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец (чл. 38, ал. 11 от НПОС)"
Т.е. според мен т.к. периода целия (07.07.14-01.07.17) на 2ч. е такъв в който (и дори към момента има ТД на 8ч.) е работила едновременно и на друг ТД на 8ч. и там всеки месец е зачетен за пълен месец осигурителен стаж, според мен за същия период по ТД на 2ч. изобщо не и се зачита стажа допълнително в повече, т.к. може да имаш и трудов и осигурителен стаж до пълен на 8ч...не ти се признават за повече. Та, има ли смисъл изобщо от това УП3 на 2ч...като то дори няма да и се вземе и зачете в повече стаж , ако беше ТД на 4ч. и още един на 4ч. ОК... Само УП2, т.е. осигурителният доход ще се вземе в предвид до максималния осигурителен. Правилно ли разсъждавам?
И все пак, ако ще и се зачете този ТД от 2ч. за осигурителен стаж (освен този ТД по 8ч.) за периода 07.07.14 - 01.07.17 аз смятам така стажа, в работни дни:
751 раб.дни * 2ч. = 1502 часа
1502 часа / 8 часа = 187,75 работни дни
187, 75 р.дни / 21 раб.дни = 8, 904...
8 месеца цели
8*21 = 168
187,75 - 168 = 19, 75 дни (19 цели)
и....тези 0,75 дни как да ги преобразувам за 2ч. ТД ?
Изобщо нещо вярно :) ?
 

 RE: УП 3 при 2 часа работно време XXXXX Профил 18.07.2017 19:13

Първо: в УП 3 се пишат само часовете.
Второ: припомнете си правилата на деление с остатък.
Пример:
885часа:8=110 дни и 5 часа
110 дни:21= 5 месеца и 5 дни
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване