Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! УП 2 болничен

 УП 2 болничен kristinapetrova Профил 16.10.2012 13:26

Четох, четох, но не можах да разбера, когато описваме болнични в уп2 как изглежда точно записа

длъжност 01.01.2005 до 31.12.2005 осиг.доход

Забележка: Болничен от 03.03.2005 до 15.03.2005г.
Болничен от 15.03.2005 до 25.03.2005г.

длъжност 01.01.2006 до 31.12.2006г.
Изброявам пак болничните от дата до дата

 RE: УП 2 болничен Krista62 Профил Изпрати email 16.10.2012 13:49

Това от указанието за попълване на УП-2

2. За времето на временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване:
а) преди 01.01.2000 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение, съгласно действащите разпоредби;
б) за периода 01.01.2000 г. - 31.12.2004 г. - обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
в) от 01.01.2005 г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение (чл. 46, ал. 3, т. 2 НПОС).
г) От 01.01.2007 г. за първия ден от неработоспособността в УП-2 се включва среднодневното брутно възнаграждение за месеца по чл. 40, ал. 5 КСО, а от 01.07.2010 г. до 31.12.2012 г. за първите 3 работни дни - 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца по § 22о, ал. 1 ПЗР на КСО.

Изброяването на дните в болнични от дата до дата е за периода след 01.01.2007 г. и се посочва (аз така вписвам), че е изплатено обезщетение от НОИ.

За периодите преди 2007 - четете указанието!

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 16.10.2012 14:13

Да, благодаря. Определянето на дохода го схванах.

Интересуваше ме при описа(в забележка) на болничните дали е достатъчно да посоча от до, т.е. достатъчно ли е да се изброят болничните. Нужно ли е да се посочва дали е първичен, продължение, че и преминават от една година в друга.

 RE: УП 2 болничен Krista62 Профил Изпрати email 16.10.2012 14:19

Значи, за периоди преди 2007 е достатъчно да посочите че лицето е ползвало болнични, в изречението, с което описвате от какво е формиран осигурителния доход

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 16.10.2012 14:38

Благодаря. Описвам длъжностите, периода, осиг.доход по години.

Най-отдолу почвам със Забележките:
Болничните ги изброявам за периода след 2007г.


Благодаря и за примерното уп2.

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 16.10.2012 15:41

Не мога да намеря къде точно е указано, че болничните се изброяват(описват от....до) в уп2.

 RE: УП 2 болничен Krista62 Профил Изпрати email 16.10.2012 15:42

Нама да намериш - това е от практиката

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 16.10.2012 15:48

:)
Значи има голяма вероятност, ако изготвя уп2 според указанията и не изброя болничните от...до.. да го върнат за корекция?

А сигурно ли е, че ако опиша болничните само след 2007г няма да го върнат? Защото има мноооого болнични за годините?

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 17.10.2012 16:09

Някой друг с практика с попълване на уп2 и болнични?

Къде точно е указано как се изброяват болничните и за кои години точно трябва да се изброяват?

Благодаря.

 RE: УП 2 болничен Гани Профил 17.10.2012 16:28

в указанието за попълване

аз пиша след 2007г. напр.
м. януари, 2011г. - 7 работни дни
...

Дни във временна неработоспособност с обезщетение от ДОО

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 17.10.2012 16:52

Аз го четох, четох и пак не видях къде точно е указано, че трябва да се описват болничните.

Отбелязано е единствено как се формира осиг.доход, както и че трябва да посочим елементите, от които е формирано.

В забележка (по периоди или обща, ако са включени едни и същи елементи) се посочват елементите на възнаграждението, които участват при формирането на съответния осигурителен доход, без да се прави рекапитулация на сумите по размери.

Сега разбирам защо е публикувана темата за отмяна на уп-тата.

 RE: УП 2 болничен Гани Профил 18.10.2012 09:29

мда
все си мислех, че от там съм го чела

явно от някое НОИ са ми го поискали така на времето :)))

 RE: УП 2 болничен pigi12 Профил 01.11.2012 18:09

Моля ви помогнете ми точно как се описват болничните преди 2007 и след 2007
В указанието пише че се описват само след 2007 дните от НОИ.
Но от хора които са подавали много УП2 всеки казва, че трябва да се опишат и преди 2007
забележка:
2006 г.
от .... до.... (първия работен ден или ... ?????) пишат ли се колко работни дни
а 2012
от... до...??

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 01.11.2012 18:42

Аз не намерих никъде в указанието задължение за опис на болничните. Просто като четох из темите видях, че повечето ги описват.

 RE: УП 2 болничен kristinapetrova Профил 01.11.2012 19:40

Намерих

“(З) Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните по чл. 5, ал. 4 от КСО. Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ.”
Когато лицата са получавали парично обезщетение от ДОО за време след 01.01.2007 г., което е изплащано от ТП на НОИ, при изготвяне на удостоверения за осигурителен доход образец УП-2, в забележка осигурителите следва да посочват по месечно броя на дните, за които е изплащано парично обезщетение от ТП на НОИ. Данните за дохода, от който е изчислено паричното обезщетение, необходими за определяне на осигурителния доход, от който се изчислява размера на пенсията, следва да се вземат от информационната система на НОИ. Това се отнася и за случаите преди 1.01.2007 г., когато от ТП на НОИ са изплащани парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане на лица работили в осигурители, които са прекратили дейността си, поради ликвидация.

 RE: УП 2 болничен pigi12 Профил 02.11.2012 10:47

Моля ви кажете точно как се описват болничните преди 2007 г. и след 2007 г.
Забележка:....
Дайте пример.

 RE: УП 2 болничен stefsi Профил Изпрати email 02.11.2012 10:51

Ето аз какво ползвам, приемам критики и коментари :

1) до 31.03.1997

БТВ за предходния период делено на отработените дни за предходния период умножено по броя дни в болнични.

Пример: м.II - 20 дни, 420 лева
м. III - 18 раб. дни + 3 б.о = (420/20*3 или 63,00 за б.о

2) от 01.04.1997 до 31.12.1999
В зависимост от стажа на лицето, % сумата на болничния по ведомост:
• до 10 г. - 70%
• от 10 г. до 15 г. - 80%
• над 15 г. - 90%
Пример - б.о по ведомост Х, стаж над 15 г. => Х *100 /90 = преизчислен болничен

3) от 01.01.2000 до 31.12.2004
Болничен по ведомост.

4) от 01.01.2005 до 31.12.2006
80 % - доходът от които е изчислено обезщетението за всички.
Пример - б.о по ведомост Х => Х *100 /80 = преизчислен болничен

5) след 01.01.2007
В осиг.доход се посочва само дните от работодател . В забележка се описват дните на временна работоспособност.


РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

Размер на МРЗ (лв.)
В сила от:
ПМС №/г.
Обн., ДВ, бр./г.

55 01.10.1966 53/1965 99/1965
60 01.01.1968 63/1967 2/1968
65 01.01.1970 33/1969 71/1969
80 01.06.1973 6/1973 28/1973
100 01.10.1979 50/1979 90/1979
110 01.09.1984 16/1984 необн.
120 01.10.1985 56/1985 76/1985
140 01.07.1989 Закон 97/1988
165 01.07.1990 49/1990 43/1990
191 (вкл. индексация) 01.09.1990 РМС 217/1990 89/1990
210 (вкл. индексация) 01.12.1990 РМС 21/1991 13/1991
435 (вкл. индексация) 01.02.1991 8/1991 9/1991
518 (вкл. индексация) 01.04.1991 85/1991 38/1991
505 (вкл. индексация) 01.05.1991 85/1991 38/1991
620 (вкл. индексация) 01.07.1991 121/1991 51/1991
850 01.07.1992 135/1992 59/1992
890 01.01.1993 262/1992 1/1993
1 200 01.03.1993 65/1993 26/1993
1 343 01.07.1993 149/1993 68/1993
1 414 01.10.1993 214/1993 98/1993
1 565 01.01.1994 27/1994 14/1994
1 814 01.07.1994 146/1994 63/1994
2 143 01.10.1994 268/1994 96/1994
2 450 01.04.1995 98/1995 46/1995
2 555 01.07.1995 166/1995 75/1995
2 760 01.10.1995 222/1995 105/1995
3 040 01.04.1996 56/1996 27/1996
4 000 01.07.1996 172/1996 62/1996
5 500 01.10.1996 245/1996 84/1996
11 000 01.02.1997 34/1997 13/1997
17 600 01.03.1997 64/1997 18/1997
29 920 01.04.1997 123/1997 28/1997
41 290 01.05.1997 181/1997 36/1997
45 500 01.10.1997 415/1997 103/1997
48 700 01.01.1998 12/1998 10/1998
50 940 01.04.1998 92/1998 47/1998
53 500 01.09.1998 197/1998 107/1998
61 000 01.01.1999 7/1999 7/1999
67 01.07.1999 132/1999 60/1999
75 01.02.2000 12/2000 15/2000
79 01.10.2000 213/2000 85/2000
85 01.04.2001 64/2001 28/2001
100 01.10.2001 209/2001 82/2001
110 01.01.2003 1/2003 4/2003
120 01.01.2004 7/2004 6/2004
150 01.01.2005 12/2005 10/2005
160 01.01.2006 8/2006 10/2006
180 01.01.2007 324/2006 101/2006
220 01.01.2008 1/2008 6/2008
240 01.01.2009 1/2009 4/2009
240 01.01.2010 326/2009 2/2010
270 01.09.2011 180/2011 51/2011
 

 RE: УП 2 болничен Ани1 Профил 02.11.2012 10:53

това се попълва в забележка
след 2007
м.03.2009 - /дните, платени от НОИ/
м.06.2019 - /дните, платени от НОИ/

за преди 2007 не се попълва забележка

Отговор на pigi12(02.11.2012 10:47):
pigi12 каза:
Моля ви кажете точно как се описват болничните преди 2007 г. и след 2007 г.
Забележка:....
Дайте пример.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване