Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! единна сметка и ЗОВ

 единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 10:41

Ще има ли предвитена възможност за самоосигуряващите се /пенсионер - само ЗОВ/ да указват за кой месец плащат, с оглед възстановяване на здравноосигурителни права??

 RE: единна сметка и ЗОВ dimana2 Профил 19.12.2012 11:13

Няма да има "нова форма за плащане".
Данъчните и осигурителните задължения ще продължат да се плащат с познатия документ "Платежно нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към
бюджета“.

Особеното е, че отпада необходимостта от задължително попълване
на следните реквизити на този платежен документ:
-„Вид и номер на документа, по който се плаща“;
-„Дата (ддммгг) на документа“;
-„Период, за който се плаща“.
Останалите реквизити се попълват съобразно изискванията от
Указание на БНБ 03- 2009 „Съставяне на платежни документи“ - т.е както досега

Задължените лица могат да внасят по сметка на ТД на НАП с
един платежен документ дължими суми за повече от един вид
публични вземания, включително и едновременно внасяне с един
платежен документ на дължими суми за централния бюджет (ДДС,
Корпоративен данък, данък по ЗДДФЛ и др.), ДОО и НЗОК.

Вноските за ДЗПО се внасят с отделен платежен документ по
отделна сметка на съответната ТД на НАП.

Считано от 01.01.2013г. влизат в сила промени на кодовете за вид
плащане към сметки на ТД на НАП за данъците и осигурителните
вноски.

Считано от 01.01.2013г. влизат в сила промени на кодовете за вид плащане към
сметки на ТД на НАП за данъците и осигурителните вноски, които молим да имате
пред вид при попълване на Вашите платежни нареждания за плащане към бюджета.
1. Закриват се всички специално обособени кодове за вид плащане за ДОО и ЗО
както следва:
55 01 01, 55 01 10, 55 04 01, 55 04 02, 55 04 03, 55 04 13,
55 01 18, 55 28 01, 55 28 30, 55 57 10, 55 57 20, 55 59 09,
55 59 38, 55 88 66, 55 88 88, 55 98 00, 56 01 01, 56 04 02,
56 04 05, 56 07 01, 56 07 04, 56 08 00, 56 28 05, 56 28 18,
56 88 66, 56 88 88, 56 98 00.
Дължимите вноски към горепосочените закрити кодове за вид плащане се превеждат по код 11 11 11

Сумите за ДЗПО ще се плащат по код 58 11 11
ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА В ТОЗИ ВИД И НА БАНКИТЕ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪT

 RE: единна сметка и ЗОВ 2626 Профил 19.12.2012 11:18

Едно се пита- друго се отговаря- важното е да сме "в джаза"!!!!

Някъде беше упоменато, че самоосигуряващите се лица ще могат да посочват изрично че внасят за здравни осигуровки с цел възстановяване на здравноосигурителни права.
Не ми се рови, но ако има свободни хора могат да го намерят и метнат тука...;)

 RE: единна сметка и ЗОВ dimana2 Профил 19.12.2012 11:20

Питаше се за самоосигуряващ се пенсионер, дето внася само здравни, та в този случай какво да указва и какво да декларира. А иначе не съм по джаза, класиката е моята страст:)

 RE: единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 11:26

да това всичко е ясно, но чух коментар по телевицията /за съжаление на разбрах от кого/, че за ЗОВ ще има някаква декларация, с която СОЛ ще могат да посочват все пак период. Иначе излиза че за СОЛ, който има неплатени ЗОВ от 5 год с плащането на вноските за 33 мес. от последните 3 год няма да възстановят здравноосиг. му права

 RE: единна сметка и ЗОВ marmalade Профил 19.12.2012 11:28

dimana2 защо мислиш, че самоосигурявщият се пенсионер не може да има и други задължения към НАП освен здравни осигуровки?

 RE: единна сметка и ЗОВ elisaveta_p Профил Изпрати email 19.12.2012 11:28

Отговор на rozali(19.12.2012 11:26):
rozali каза:
да това всичко е ясно, но чух коментар по телевицията /за съжаление на разбрах от кого/, че за ЗОВ ще има някаква декларация, с която СОЛ ще могат да посочват все пак период. Иначе излиза че за СОЛ, който има неплатени ЗОВ от 5 год с плащането на вноските за 33 мес. от последните 3 год няма да възстановят здравноосиг. му права


По отношение на ЗЗО като се каже СОЛ, обикновено се разбира онези по чл. 40, ал. 5.

 RE: единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 11:29

СОЛ пенсионер все пак се осигурява здравно и си подава всички декларации

 RE: единна сметка и ЗОВ dimana2 Профил 19.12.2012 11:31

той като е пенсионер е здравно осигурен и предполагам не са му прекратени здр. осиг. права, само предполагам де, щото не зная конкретния случай....

до мармалад
да, права си не съобразих, че има и други задължения освен за осигуровки, извинявам се

 RE: единна сметка и ЗОВ marmalade Профил 19.12.2012 11:31

Няма ли вече да обяснят официално, за това общо платежно. То и аз слушах сума ти новини, че ще може да се избира с декларация плащането на здравни осигуровки.
Елисавета, то вече като няма вид плащане за различните здравно осигурени, би трябвало всеки с ЕГН да може да избере плащането на здравни. Няма как да ги разграничата по кой член се внасят здравните по ЕГН.

dimana2 няма какво да се извиняваш, то обичайно по ЕГН не се плащат много работи, но пък може данък да или нещо от този сорт.

 RE: единна сметка и ЗОВ elisaveta_p Профил Изпрати email 19.12.2012 11:35

Отговор на marmalade(19.12.2012 11:31):
marmalade каза:
Елисавета, то вече като няма вид плащане за различните здравно осигурени, би трябвало всеки с ЕГН да може да избере плащането на здравни. Няма как да ги разграничата по кой член се внасят здравните по ЕГН.


Това го знам. Мисълта ми беше друга.

 RE: единна сметка и ЗОВ tenerife22 Профил 19.12.2012 11:36

декларацията за избор на това, какво първо ще се погасява, я има на сайта на МФ като проект за изменение на.... Наредбата за ГВРС!
Защо точно там - не се знае..

 RE: единна сметка и ЗОВ marmalade Профил 19.12.2012 11:39

Отговор на elisaveta_p(19.12.2012 11:35):
elisaveta_p каза:


Това го знам. Мисълта ми беше друга.


Сподели я де, че бавно сцепвам. :)
Оф ще ми се по от рано да си поизясня нещата, че другия месец ще са много промените, то пак нещо ще пропусна.

tenerife22 то какво да се чудим, то сега една сюрия същественни изменения по сума ти закони и кодекси бяха набутани в Закона за изменение на ЗДДС. Защо не и при ГВРС-то, където хванат.

 RE: единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 11:42

ГВРС - гениално! Как да не се сетиш да я търсиш там.... Отивам и аз да търся

 RE: единна сметка и ЗОВ elisaveta_p Профил Изпрати email 19.12.2012 11:47

То всъщност не е баш наредба за ГВРС, а е наредба за ред и внасяне на задължителни осигурителни вноски и ГВРС

 RE: единна сметка и ЗОВ бивШата Профил 19.12.2012 11:49

и кои СОЛ касае в крайна сметка

по чл.40 от ЗЗО или пишман фирмаджиите СОЛ

 RE: единна сметка и ЗОВ tenerife22 Профил 19.12.2012 11:52

 RE: единна сметка и ЗОВ pissa Профил 19.12.2012 11:54

Приложение № 10 към чл. 2а
Вх.№.........../................. До ТД ………….
З А Я В Л Е Н И Е
По чл.41, ал.2 от ЗЗО и чл.2а от Наредба Н-8
От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лицето)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен№ от регистъра на
НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за
кореспонденция
............................................................................................................................
Адрес по чл.8 от
ДОПК
............................................................................................................................
Представлявано от
............................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
Заявявам, че:
1. Желая да погася задължението си за здравноосигурителни вноски по реда на чл.41,
ал.2 от ЗЗО за периода:
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.

2.Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски,
декларирано с декларация вх.№ …………../………..г. по реда на чл.40а, ал.4 от ЗЗО.
дата:............................ подпис:............................
“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените
със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната
агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес:
http://www.nap.bgи на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”


Трябва да е завсички СОЛ.Заявлението е един вид - за СОЛ или за възстановяващите права българи, пребивавали в чужбина - отмята се едно или две, или поне така беше в проектообразеца.

 RE: единна сметка и ЗОВ красона Профил Изпрати email 19.12.2012 11:56

Del

 RE: единна сметка и ЗОВ бивШата Профил 19.12.2012 12:07

майко мила

да си бяха оставили кодовете и периодите
сега ще започне едно подаване на декларации...
жална ни майка счетоводска
жална им майка чиновническа у НАП...

 RE: единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 12:09

а тази декларация как ще се подава - по ел. път и с всяко плащанее??

 RE: единна сметка и ЗОВ pissa Профил 19.12.2012 12:12

В наредбата пише на хартиен носител, преди плащането.

Чл. 3а. Заявлението по чл. 2а, се подава в териториална дирекция на
Националната агенция за приходите на хартиен носител преди внасяне на сумите, с
които се погасяват задълженията.”

 RE: единна сметка и ЗОВ rozali Профил 19.12.2012 12:24

благодаря сърдечно! Сега вече ми се изясни какво ходене по мъките ме чака...

 RE: единна сметка и ЗОВ бивШата Профил 19.12.2012 12:27

и аз благодаря
ще наблягам на алкохола за вбъдеще явно, няма делник, няма празник

 RE: единна сметка и ЗОВ chudesen Профил Изпрати email 19.12.2012 12:44

Аз благодаря най-много :) А мерси!

А га ше я видим таз сюмблимна бланка на невероятното единно платежно "към НАП", дето ще ни реши всички проблеми - кой платил, платил. Не трябва ли вече да е излязло, кога ще ги напечатят печатниците и ще се появят по банките?
Зеленко ли ще е? Или може би жълтичко? Дали няма да е розово, или бледолилаво?

Единна сметка, пък различна за ДОО/ЗОВ, за ДЗПО и за данъци. Нещо не им схващам идеята.

 RE: единна сметка и ЗОВ wiki85 Профил 19.12.2012 20:46

Здравейте, много неясноти ще има с тези единни плащания и погасяване на стари задължения.
Имам следните въпроси:
1. ЕТ има работници, внася си осигуровките и данъците коректно всеки месец, но има работници с липсващи здравни осигуровки за някои месеци, преди 2008 г и след това. (примерно- единият има неплатени лични ЗОВ 2004-м,10,11,12, а другият има 2011г- м.2,3) . ще се погасяват ли тези стари задължения на работниците от месечните осигуровки, които фирмата плаща? фирмата няма задължения към НАП. ако ДА- има ли значение от това че за единият работник са минали 5 години давностен срок. трябва ли той да ходи в НАП и да иска да му се "опростят" тези вноски заедно с лихвите? или ако се внасят осигуровките само за съответния месец , трябва ли да се подава някакъв документ че са само за осигуровките и данъците на фирмата?
2. лица които плащат само здравни осигуровки 16.80 лв, имат стари задължения от 2002- от 1 до 12 м. може ли да искат да им се погасят по давност или трябва да се плащат?
моля за отговор, благодаря предварително

 RE: единна сметка и ЗОВ julianna Профил 20.12.2012 09:58

колеги, взех решение - утре на обяд отивам да се хвърля от моста на Марица!
Сбогом и прощавай мило , родно законодателство, че те оставям немило, недраго.
Но преди това ще мина през бара да се напия, може и да забравя мъките :))

 RE: единна сметка и ЗОВ elisaveta_p Профил Изпрати email 20.12.2012 10:01

Не си наред. Я спокойно. Дишай - издишай.
И с равен тон изпълни звука "ммммммммммммммммммммммммм"
Бе кво ви става бе хора!

 RE: единна сметка и ЗОВ wiki85 Профил 20.12.2012 23:38

Здравейте, много неясноти ще има с тези единни плащания и погасяване на стари задължения.
Имам следните въпроси:
1. ЕТ има работници, внася си осигуровките и данъците коректно всеки месец, но има работници с липсващи здравни осигуровки за някои месеци, преди 2008 г и след това. (примерно- единият има неплатени лични ЗОВ 2004-м,10,11,12, а другият има 2011г- м.2,3) . ще се погасяват ли тези стари задължения на работниците от месечните осигуровки, които фирмата плаща? фирмата няма задължения към НАП. ако ДА- има ли значение от това че за единият работник са минали 5 години давностен срок. трябва ли той да ходи в НАП и да иска да му се "опростят" тези вноски заедно с лихвите? или ако се внасят осигуровките само за съответния месец , трябва ли да се подава някакъв документ че са само за осигуровките и данъците на фирмата?
2. лица които плащат само здравни осигуровки 16.80 лв, имат стари задължения от 2002- от 1 до 12 м. може ли да искат да им се погасят по давност или трябва да се плащат?
моля за отговор, благодаря предварително

 RE: единна сметка и ЗОВ wiki85 Профил 20.12.2012 23:38

моля отговорете :))

 RE: единна сметка и ЗОВ тониК Профил Изпрати email 20.12.2012 23:46

И кой да отговори като това е лишено от смисъл:"примерно- единият има неплатени лични ЗОВ 2004-м,10,11,12, а другият има 2011г- м.2,3) . ще се погасяват ли тези стари задължения на работниците "...чии задължения?На работника за лични здравни? Туй някакви неплатени отпуски или...!
А иначе фирмите ще искат такова погасяване, а пък СОЛ ще иска от здр.осиг.да не се приспадат стари задължения /щото наетите това не им пука/, ама нека поживеем...: )

 RE: единна сметка и ЗОВ mima56 Профил 21.12.2012 09:05

Добро утро и от мен. Изчетох темата и искам да попитам. Подаваме декл. 1 и 6 и ДДС и всичко с електронен подпис. Дали няма да се сетят да вмъкнат и тази прословута декларация за вноските в това упълномощаване,за да не се налага да я подаваме на хартиен носител. Другото което ме притеснява, че работодателите могат да видят какви задължения за минали години имат работниците му /за здравно/ имам предвид, но не са органа който може да наложи плащането на тези задължения, нито пък е длъжен от вноските които прави да му бъдат приспадани. Иначе ДСК са пуснали някякво указание, четох и в друг форум, че сметката остава тази по която внасяхме ДДС за всички плащания, а ДЗПО - до сега сметката. Дали е така? Не е било по празници да не ни сервират каши, супи и други подобни простотии. Но сме в Абсурдистат колеги.
Весели празници.

 RE: единна сметка и ЗОВ volen00 Профил Изпрати email 21.12.2012 10:28

Отговор на wiki85(20.12.2012 23:38):
wiki85 каза:
Здравейте, много неясноти ще има с тези единни плащания и погасяване на стари задължения.
Имам следните въпроси:
1. ЕТ има работници, внася си осигуровките и данъците коректно всеки месец, но има работници с липсващи здравни осигуровки за някои месеци, преди 2008 г и след това. (примерно- единият има неплатени лични ЗОВ 2004-м,10,11,12, а другият има 2011г- м.2,3) . ще се погасяват ли тези стари задължения на работниците от месечните осигуровки, които фирмата плаща? фирмата няма задължения към Н...


Ако имам неизплатени задължения отпреди над пет години, за какво ще се насочат средствата, които днес моят работодател удържа и превежда в НАП?

Давността за данъчни и осигурителни задължения е пет години. Ако вие не сте ги платили пет години след последното напомняне или обезпечителна мярка, можете да подадете възражение в офисите на НАП с искане задължението ви да се погаси по давност. Датата 31 декември 2012 е гранична. Ако срокът за плащане на вашия данък или осигурителна вноска е изтекъл пет години преди тази дата, удръжките от заплатата ви и вноските няма да се използват за погасяване на старото задължение. Но има едно условие - ще трябва да поискате от НАП да го погаси в срок до 31 декември 2013 година.

Ако не поискате погасяването му по давност, през 2014 г. вашите вноски ще се насочват за погасяване на най-старото ви възникнало задължение. Важно е да знаете, че давността започва да тече от първи януари на годината, която следва изтичането на срока за плащане на задължението ви. Това означава че на първи януари 2013 година стават пет години от 2008 година и така по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 година.

При тогавашния режим обаче имаше редица доходи, за които дължимият данък не се удържаше при източника и на практика през 2007 година са плащани задължения от 2006 г. Дължими през 2007 година са били осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица и ако такива са останали неплатени досега, след първи януари ще може да се иска погасяването им по давност.

Копирано от друг форум.

 RE: единна сметка и ЗОВ wiki85 Профил 22.12.2012 19:20

Добре, разбрах за срока на давност, но какво става, когато един от работниците, постъпил на работа 2012г, има неплатени здравни осигуровки от 2011 и 2010г., когато е бил безработен и не ги е внесъл. фирмата в която работи сега, внася осигуровките, тя няма да има задължения към НАП, но какво става при работника? тези внесени осигуровки за него от работодателя ще отидат ли за покриване на здравните му осигуровки от 2011 и 2010 г. , и текущите удръжки и осигуровки ще останал ли дължими, пък и лихва в/у тях? или трябва да ги плати до 31,12,2012?

 RE: единна сметка и ЗОВ НиколоваД Профил Изпрати email 22.12.2012 19:39

По повод дължими здравни осиг. за работници и СОЛ-ове отидох в НАП с една камара Възражения за давност . Препращаха ме ту тук, ту там, накрая попаднах на инспекторка, която ми разясни :) и отказа да ми приеме купчинката хартишки, защото: "Възражения за давност се подават за задължения по декларации , а здравните на безработните се начислявали служебно. Така че не попадат в обхвата на задълженията, за които може да се поиска давност. Самоосигуряващите се лица могат да подават от новите заявления преди всяко плащане, когато това е необходимо." Безработните нямало нужда да подават такива заявления., нямало да губят права.

Не смея да коментирам.

 RE: единна сметка и ЗОВ volen00 Профил Изпрати email 24.12.2012 11:51

Отговор на wiki85(22.12.2012 19:20):
wiki85 каза:
Добре, разбрах за срока на давност, но какво става, когато един от работниците, постъпил на работа 2012г, има неплатени здравни осигуровки от 2011 и 2010г., когато е бил безработен и не ги е внесъл. фирмата в която работи сега, внася осигуровките, тя няма да има задължения към НАП, но какво става при работника? тези внесени осигуровки за него от работодателя ще отидат ли за покриване на здравните му осигуровки от 2011 и 2010 г. , и текущите удръжки и осигуровки ще останал ли дължими, пък и лихв...


Ако имам неизплатени задължения отпреди над пет години, за какво ще се насочат средствата, които днес моят работодател удържа и превежда в НАП?

Ако не поискате погасяването му по давност, през 2014 г. вашите вноски ще се насочват за погасяване на най-старото ви възникнало задължение


Според мен ще стане така, както ти си написала.

 RE: единна сметка и ЗОВ ivanini Профил Изпрати email 24.12.2012 11:55

МММ, дали така ще стане?! Задълженията на работодателя какво общо имат със задълженията на физическото лице?!

Отговор на volen00(24.12.2012 11:51):
volen00 каза:


Ако имам неизплатени задължения отпреди над пет години, за какво ще се насочат средствата, които днес моят работодател удържа и превежда в НАП?

Ако не поискате погасяването му по давност, през 2014 г. вашите вноски ще се насочват за погасяване на най-старото ви възникнало задължение


Според мен ще стане така, както ти си написала.

 RE: единна сметка и ЗОВ тониК Профил Изпрати email 24.12.2012 14:44

Отговор на ivanini(24.12.2012 11:55):
ivanini каза:
.... Задълженията на работодателя какво общо имат със задълженията на физическото лице?!

Нищо общо, ама тъй - вместо да си правят постните манджи и да празнуват.....погрешно умуват: ((

 RE: единна сметка и ЗОВ Sokolov89 Профил 27.12.2012 09:45

Здравейте,

относно тази нова сметка на НАП, дето всичко ще го вкарваме в една сметка и после ще ходиме да им обясняваме кво сме вкарали, щото те няма да могат да се оправят от НАПА.
Имам следния въпрос
ако един работник, с неплатени здравни вноски за 2003 година. Не е поискал погасяване по давност.
В януари като му се преведат осигуровките те ще отидат за погасяване на тези здравни, така ли?

Това ли е хита на сезона?
Мерси

ПП: Някъде официално изявление за тази сметка специално, с обяснение на нейното функциониране дали са пуснали.?

 RE: единна сметка и ЗОВ Daniel80 Профил 28.12.2012 15:14

Разбрах, че осигуровките на работниците на една фирма можем да внесем само с 2 платежни. Едно за ДОО, ЗО и данъка и другото за ДЗПО.
Но за управителя който е СОЛ,как смятате да процедирате? Отделни платежни ли за него или и неговите вноски могат да минат с платежните на работниците?

 RE: единна сметка и ЗОВ stela16 Профил 28.12.2012 15:19

Според мен трябва да са на отделни платежни, защото се внасят по ЕГН.

 RE: единна сметка и ЗОВ Десика Профил 20.02.2013 20:26

Ако са различни НАПовите по БУЛСТАТ и на СОЛ, осигуровките на СОЛа по неговата НАП ли се плащат или в НАП по БУЛСТАТа?

 RE: единна сметка и ЗОВ jerly Профил Изпрати email 08.02.2014 12:07

ЕТ като внася ДДС - в платежното ЕГН ли пише, или ЕИК на фирмата?
 

 RE: единна сметка и ЗОВ Pepi6 Профил 09.02.2014 00:45

НАП

Вх.№.........../................. До ТД ………….

З А Я В Л Е Н И Е
По чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лицето)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция ............................................................................................................................
Адрес по чл.8 от ДОПК ............................................................................................................................
Представлявано от ............................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че:


Желая да погася задължението си за здравноосигурителни вноски по реда на чл.41, ал.2 от ЗЗО за периода:
от …………..г. до ………………г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.
от …………. г. до ……………...г.

Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски, декларирано с декларация вх.№ …………../………..г. по реда на чл.40а, ал.4 от ЗЗО.

дата:............................ подпис:............................

“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: http://www.nap.bgи на информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”

Отговор на tenerife22(19.12.2012 11:52):
tenerife22 каза:
Ето тук
http://www.minfin.bg/bg/page/578" rel="nofollow" target="_blank">http://www.minfin.bg/bg/page/578
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване