Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ

Страница 1 от [2] 12»

 Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 19:48

Има ли някой, който се съмнява, че пенсионерите - ЕТ, съдружници, свободни професии, ЗП - дори и да не се осигуряват за фондовете на ДОО, задължително се осигуряват по ЗЗО по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2?

В не едно и две писма на НАП се казва нещо от сорта: В ЗЗО няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, следователно едноличните търговци - пенсионери, дори и да не се осигуряват за фондовете на ДОО.... подлежат на здравно осигуряване за дейността си като ЕТ.

Обаче днес ме жегва, че не сме прави.

ЗЗО, чл. 40, ал 1, т. 2:

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния......

А всъщност пенсионерите са извън обхвата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО:

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;


Едва ако пенсионерите пожелаят да се осигуряват, са осигурени лица - ал. 6 на чл. 4 от КСО
6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Струва ми се, че логиката на НАП (към която и аз се придържах по навик и без да се замислям), е объркана.
Именно, защото в ЗЗО няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, то пенсионерите дори и да желаят да се осигуряват здравно за тази си дейност, не могат да го направят (щото осигуряването им е обявено за противоконституционно)

Не бих го приложила върху друг, освен върху себе си, но имам време до пенсия. Дотогава ще се забавлявам с тази идея и ще ме гложди що грешни пари заминават в НЗОК, без това да се изисква от закон.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 20:14

Фактът, че се изискват по закон не ги прави по-малко грешни.
Освен да те посъветвам пак да прочетеш дългото и досадно решение и да помислиш какво точно е обявено за противоконституционно.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 20:34

"Освен да те посъветвам пак да прочетеш дългото и досадно решение и да помислиш какво точно е обявено за противоконституционно"

constcourt.bg/Pages/Document/default.aspx?ID=550

Това като доказателство, че съм го прегледала пак. С идеята, че ще разбера какво значение има твоят въпрос към моя.

1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 4, ал. 3 само по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст, както и разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 3 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 110 от 1999 г.).

Разбирам го така:

Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, освен ако са пенсионери, са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;..... и т.н

Пенсионерите са изключени от тук.
Което автоматично значи, че не са включени в т. 2 на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО.

Ми на, такава ми е логиката. Дори да се окажа като милиционера от вица:

Един полицай (или милиционер, ако на някой повече му харесва или направо полиционер ;) ) го пратили на курсове, за да се учи на логика, за да му помага в разследванията.

Връща се полицая и негов колега го пита:
- Абе, ти разбра ли, какво е логика?
- Мче, да.
- Айде да ми обясниш.
- Нямаш проблеми. Гле`й ся. Имаш ли кибрит?
- Имам.
- Щом имаш кибрит, по пътя на логиката значи, че пушиш. Щом пуши, значи си и пийваш. Щом си и пийваш, значи обичаш живота. Щом обичаш живота, значи обичаш и жените. А щом обичаш жените, значи не си педераст. Разбрали сега?
- Ааааа, ясно.

По-късно втория полиционер среща трети.
- Брато, ти знаеш ли, какво е логика.
- Ц!
- Ами гле`й ся. Имаш ли кибрит?
- Не.
- `ми `начи си педераст!

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 20:38

споко бе - както сама каза до пенсия имаш много време да го прочетеш и осмислиш пак. Пък може и да се попромени нещо до тогава в тази посока и да не ти се налага да го мислиш

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 21:01

Хихи, не ми е амбиция да го осмисля пак, а да затвърдя сегашното си осмисляне. Познаваш ме :)

Гледам и съдебна практика и хем се ядосвам, хем се самонавивам:

"Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, едноличните търговци се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък за 2002г. от двукратния размер на минималната работна заплата и след 2003г. от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. "

Ами точно това не е вярно. Не едноличните търговци се осигуряват върху каквото там има да се осигуряват за различните периоди, а лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. А там пък не попадат пенсионерите - еднолични търговци.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jorro22 Профил 16.02.2013 21:04

Тя конструкцията на чл. 40 ЗЗО стана толкова объркваща, че човек трудно се ориентира в разпоредбите само на този член. И аз съм си задавал този въпрос, но все пак стигнах до извода, че ТЕ са прави. И сега пак забравих пътечката на мислите. Сега ще се опитам за 3-ти или 4-т път да си припомня дълбоката (и скрита ) логика на чл. 40:

За пенсонерте се отнася само чл. 40 ал. 1 т. 4:

Чл. 40. ( (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:
...
4. за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд - размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях; вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
----
Оттам насетне следва т. 6, която вече засяга работещите пенсионери:

6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
---
По силата на т. 6 работещият пенсионер едновременно е по цитираната от тебе т.2, но също така и по т. 4... Ето защо мърдане няма...

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 21:12

Жорка, и тая логика, дето я вадиш, е доста спорна. Работещ съдружник в ООД (пенсионер) неполучаващ доходи..... Е?
Но зарежи т. 6, в която се цитира т. 2, а ме убеди, че "нашият човек" е в т. 2.

Мърдане няма!
Айде бе. В практиката си може би няма да мръднем. Но има място за пиратска полка в мисленето, а при полката мърдането е добре изразено :)

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jorro22 Профил 16.02.2013 21:18

Темата е за ЕТ все пак... Добре, ще се опитам и за работещ пенсионер съдружник:

6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
------
Ако получава доходи - въру ххх лв. ще се начислят 8 %; ако получава 0.00 лв. доход, върху 0.00 лв. пак ще се начисли 8 % и дължимото ще се внесе сумирано с здравните осг. внасяни върху пенсията ;)

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 21:23

Нито НАП, нито съдът се обосновават с тази твоя логика и с т. 6.
Въпросът по същество е: пенсионерите - ЕТ, съдружници и упражняващи свободна професия, са ли лица по чл. 4, ал. 3 от КСО или не са (освен ако не са го пожелали) след решението на КС от 2000 година?

Нямат кибрит :)))

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jorro22 Профил 16.02.2013 21:24

значи си обитателка на остров Лесбос?

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 21:28

Не аз нямам кибрит, а едноличните търговци. Щото са пенсионери. Хич не ми туряй разни адресни регистрации, моля

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 21:51

Горе имаме това:"
ЗЗО, чл. 40, ал 1, т. 2:
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния......

А всъщност пенсионерите са извън обхвата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО:

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;"

Да, ама КС се произнася по КЗОО /КСО/ и не е коректно автоматично пренасяне върху текстове
на ЗЗО-той си съществува безпроблемно тогава към момента.. Вярно, с това решение, лицата по ал.3 вече не подлежат на задължително осигуряване по смисъла на КСО, но те си остават лица по тази алинея и като такива са посочени и в ЗЗО.От реш.на КС разбира се не следва противоконституционност и по отношение на ЗЗО, а отсъствието в ЗЗО на подобна на ал.6 от КСО означава, че лицата не могат да избират и в ЗЗО са определени като задължително самоосигуряващи се..
И макар да не съм от НАП...помъчих се да си повярвам и частично успях: )Малко още ми трябва.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 21:58

"Да, ама КС се произнася по КЗОО /КСО/ и не е коректно автоматично пренасяне върху текстове
на ЗЗО"

Сега пък ще си говорим за коректност :))))

На мен ми се види некоректно да ги прибавяме механично към ЗЗО след автоматичното им невключване заради позоваването на КСО.

Няма място за коректност тук.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 21:59

Отговор на elisaveta_p(16.02.2013 21:58):
elisaveta_p каза:
....

Няма място за коректност тук.

А, те тук ти е грешката!: )

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:04

Що пак се допълваш бе, тоник

" Вярно, с това решение, лицата по ал.3 вече не подлежат на задължително осигуряване по смисъла на КСО, но те си остават лица по тази алинея"

Много извратено ми се струва такава логика. Щото по тая алинея са само лица, които са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:06

Отговор на тониК(16.02.2013 21:59):
тониК каза:

А, те тук ти е грешката!: )


А, грешката ми е в логиката, ако ми е грешна.
Дай дефиниция за "коректност" и чак тогава да говорим за коректност при писането на закони

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 22:12

не така повърхностно, колеги!
дефиниция за грешка, дефиниция за логика, дефиниция за зад...оп тва беше друго....и едва тогава дефиниция за коректност

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:16

Отговор на OpaSna TikVa(16.02.2013 22:12):
OpaSna TikVa каза:
не така повърхностно, колеги!
дефиниция за грешка, дефиниция за логика, дефиниция за зад...оп тва беше друго....и едва тогава дефиниция за коректност

Е туй за "дефоноция за зад..." що го корегира: ))Беше по-интересно и клонеше към дефлокация, дефлорация и другите му некоректни работи: ))
Чакам дефиниция за "извратено"

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:17

И накрая дефиниция за безгрешност :))))
И за задължителност на приемането на една логика като единствено възможната логика :))))

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:19

Отговор на elisaveta_p(16.02.2013 22:17):
elisaveta_p каза:
И накрая дефиниция за безгрешност :))))
И за задължителност на приемането на една логика като единствено възможната логика :))))

Не бе, дрънкам се, скучая и се чудя как да те ядосам "в събота, в събота вечер...толкова чаках те аз"
Дефиниция за "събота" - ден между петък и неделя.Е, туй хич не е повърхностно..

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 22:21

баш ти ли, граЦки, ми държиш сметка що се коригирам, допълвам и прочее видоизменям? Баш ти, дето непроменен постинг нямаш по тия земи!?

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:22

Отговор на OpaSna TikVa(16.02.2013 22:21):
OpaSna TikVa каза:
баш ти ли, граЦки, ми държиш сметка що се коригирам, допълвам и прочее видоизменям? Баш ти, дето непроменен постинг нямаш по тия земи!?

Кога бе, аз!! Никога.Много рядко и то не по смисъл, а да бъда по-разбираем.
В случая преди да се корегираш бе...по-интересна - усетих тънък намек и дори го приех, че нарочно така написа, а после останах разочарован: ( Пред "зад.." бе по-заинтригуващо:

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:24

Отговор на тониК(16.02.2013 22:22):
тониК каза:

Кога бе, аз!! Никога.Много рядко и то не по смисъл, а да бъда по-разбираем.
В случая преди да се корегираш бе...по-интересна - усетих тънък намек и дори го приех, че нарочно така написа, а после останах разочарован: (


пише се "коригираш" - коригирай се. Нищо че няма да се вместиш в дефиницията за коректност :)

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 22:24

верно рядко - само когато пишеш:)))))))))))))

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:31

Подробности...Ако ще кУригирам да ти кажа /изкукуригам/ си длъжна да ме разбереш.Впрочем ти едно решение на КС не можеш да разбереш.., че мен ли.)

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:33

Отговор на OpaSna TikVa(16.02.2013 22:24):
OpaSna TikVa каза:
верно рядко - само когато пишеш:)))))))))))))

Еее, по-рядко от теб пиша де..: ) Зает чиляк съм..: (

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:37

Страшен филм дават по KinoNova в момента.
И по-страшно неразбиране познава историята.
Но все пак има някой, който вярва, че е права. Надявам се на хепи енд на тази история.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 16.02.2013 22:43

хм, това не е новина - ти винаги вярваш, че си права. Съвсем искрено си вярваш

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:45

И най-добре:)Нима е по-добре оная дето не вярва и на средния си пръст!: (

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 22:46

Аааа, за г-жа Колинс говорех :)))
А пък аз съм най-настоятелна, когато имам съмнения и търся читави доказателства и аргументи в полза на коя и да е теза.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 22:56

Блазе ти: ) Така я карай и не се разочаровай от себе си когато разбереш, че доста неща просто са нямали смисъл. Перфекционизъм до време, а истината е .....другаде: ( Дори в корЕгирам не е..: )Та и това имай пред вид и не търси "читави" доказателства - сами ще дойдат: )
Доп.:Забрави, пак си дрънкам: ))

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 23:02

Нямам нужда от нравоучения. И аз мога да ги сипя с купища.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ тониК Профил Изпрати email 16.02.2013 23:06

Знам, сори и лека нощ!: )

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 16.02.2013 23:10

Горе долу същото каза и полицаят от филма току-що. Много мил човек Отговор на тониК(16.02.2013 23:06):

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2013 13:52

Между другото настоящата редакция на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е в сила от 2010 година. Предишната редакция е била следната:

2. (изм., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.) едноличният търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят;

Та е било напълно правилно разбирането, че ЕТ се осигурява здравно без значение, че е пенсионер.
Е да де. Ама новата редакция дава повод за съмнения :)))))

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jasta13 Профил 17.02.2013 14:37

Елиска, мисля че бъркаш. Работещите пенсионери, не са изключени от обхвата на чл.4, ал. 3 КСО, те са изключени от обхвата на задължително осигурените. Иначе ал. 6, на същия член щеше да е безмислена, доколкото визира лица, изключени от обхвата ѝ.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jasta13 Профил 17.02.2013 14:44

Да не се допълвам. Ако текста в ЗЗО, беше : лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 3 на КСО, тогава да, но при сегашния, лицата от чл. 4....работещоте пенсионери, губят.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ neli7304 Профил Изпрати email 17.02.2013 15:20

Отговор на jasta13(17.02.2013 14:44):
jasta13 каза:
Да не се допълвам. Ако текста в ЗЗО, беше : лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 3 на КСО, тогава да, но при сегашния, лицата от чл. 4....работещоте пенсионери, губят.


На абсолютно същото мнение съм, но смятам, че предишната редакция прави нещата по-безспорни, защото сега си задаваш въпроса по ЗЗО какво са имали предвид

Лицата, които са ЕТ или лицата, които задължително са осигурени на осонвание чл.4, ал.3 и така.

Но водещото , според мен, е трудовата дейност, която упражняват, а не дали подлежат на задължително осигуряване и за кои ОСР-е.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jasta13 Профил 17.02.2013 15:52

А по отношение на ЗЗО- то няма никакво значение, работиш или не, дохода има значение, над определен праг, когато касае довнасяне и за разлика от другите видове осигурявания, няма връзка между размера на вноските и обхвата на услугите, с право на получаване. Дефакто принципа е следния необходимо и задължително условие е да си здравно
осигурен, но не достатъчно, ако получаваш доходи извън тези за сметка на реп. бюджет или бюджета на общ. осигуряване, в повечето случаи

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2013 19:08

Отговор на jasta13(17.02.2013 14:37):
jasta13 каза:
Работещите пенсионери, не са изключени от обхвата на чл.4, ал. 3 КСО, те са изключени от обхвата на задължително осигурените.


Страшна игра на думи :) Щото чл. 4, ал. 3 е за да дефинира обхвата на задължително осигурените :)

Отговор на jasta13(17.02.2013 14:37):
jasta13 каза:
Иначе ал. 6, на същия член щеше да е безмислена, доколкото визира лица, изключени от обхвата ѝ.


А иначе как щяха да им дадат право да се осигуряват по свое желание?

Отговор на jasta13(17.02.2013 14:37):
jasta13 каза:
Ако текста в ЗЗО, беше : лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 3 на КСО, тогава да, но при сегашния, лицата от чл. 4....работещоте пенсионери, губят


Пак игра на думи :)

Най-лесно ми е да приема, че само аз виждам кофти написания текст и нямам никакво, ама никакво основание да вдигам вой. Друго си е душевният комфорт. В негово име си струва да се опитам да се правя, че нищо не ми боде очите във формулировката.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 17.02.2013 19:33

Най-лесно ми е да приема

ами приеми го тогава
или пък не го приемай
разлика няма

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jasta13 Профил 17.02.2013 19:54

Напомня ми за яйцето и кокошката. Добре тогава, щом изключваш пенсионерите от кръга на лицата на чл. 4, ал. 2, защо приемаш, че ал. 6. касае,,,, именно тях, а чл. 40 на ЗЗО, не, при едни и същи, изразни средства на нормотвореца? Необходимо, но не достатъчно условие, за дадено лице да подлежи на задължително осигуряване е същото, да бъде ЕТ или собственик.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2013 19:55

Не искам да приемам, че имаме толкова некадърно написани закони.
Малко съпротива (Да живее Съпротивата), която идва от вътре, поне да си позволя.

Във всеки случай е много смешен мотивът, който изтъкват напърите, и с който започнаха страстите ми:
"В ЗЗО няма разпоредба, аналогична на разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, следователно едноличните търговци - пенсионери, дори и да не се осигуряват за фондовете на ДОО.... подлежат на здравно осигуряване за дейността си като ЕТ"

Ако в ЗЗО имаше разпоредба, аналогична на чл. 4, ал. 6 от КСО, какво щеше да гласи тази разпоредба? Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание за здраве по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО?

Както и да е.

Извинете ме ако съм нарушила вашия душевен комфорт с моите претенции и мерси, че въпреки това ми обърнахте внимание.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 17.02.2013 20:03

Не искам да приемам, че имаме толкова некадърно написани закони.

Съжалвам, но аз поне нямам претенции, че бих мога да напиша по-кадърно закон или указание, та кротко си се примирявам с така написаните и се опитвам да ги разбера и осмисля.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jorro22 Профил 17.02.2013 20:03

Отговор на elisaveta_p(17.02.2013 19:08):
elisaveta_p каза:


Пак игра на думи :)

Най-лесно ми е да приема, че само аз виждам кофти написания текст и нямам никакво, ама никакво основание да вдигам вой. Друго си е душевният комфорт. В негово име си струва да се опитам да се правя, че нищо не ми боде очите във формулировката.


Ами и аз казах:

jorro22
16.02.2013 21:04

Тя конструкцията на чл. 40 ЗЗО стана толкова объркваща, че човек трудно се ориентира в разпоредбите само на този член...

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2013 20:04

"Съжалвам, но аз поне нямам претенции, че бих мога да напиша по-кадърно закон или указание, та кротко си се примирявам с така написаните и се опитвам да ги разбера и осмисля"

Благодаря ти и за това мнение :)

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 17.02.2013 20:17

Отговор на elisaveta_p(17.02.2013 13:52):
elisaveta_p каза:
Е да де. Ама новата редакция дава повод за съмнения .

John
Да започнем от чл. 4, ал. 3, т. 2. Там май много ясно е посочено, че задължението за осигуряване възниква, когато собственикът/съдружникът „упражнява трудова дейност” в това си качество, а не просто от статута му на притежател на капитал в дружеството. (Тук искам да обърна внимание и на факта, че в ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2, от тази година най-после беше направена съществената промяна – да се замени статута на лицето (ЕТ, собственик, съдружник, ЗП, etc.), с „упражняване на трудова дейност” в това качество, заменяйки изброяването на статута с позоваване „на лицата по чл. 4, ал. 3, т.т. 1, 2 и 4 КСО”, т.е. полагащите трудова дейност в определено качество. Макар и никога през годините досега да не е прилагана според текста си предишната формулировка на разпоредбата, тя не визираше трудова дейност в някакво качество, а статут.) Така че митът за осигуряване на човек, просто защото е собственик/съдружник, с който се правят опити да се манипулира аудиторията, е просто продукт на некомпетентен мозък.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ jorro22 Профил 17.02.2013 20:24

Отговор на jasta13(17.02.2013 15:52):
jasta13 каза:
А по отношение на ЗЗО- то няма никакво значение, работиш или не, дохода има значение, над определен праг...

Сега като преосмислям т. 6 на чл. 40 ал.1 ЗЗО размерът на дохода няма значение !:

6. за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
---
Демек - и един лв. да изкара по гр. договор пенсионера, върху този лев се внасят здравни осигуровки. ... Нещо което не съм го правил от години и нито смятам да го направя занапред.

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2013 20:34

В общия случай няма какво да кажа срещу това. Но пенсионерите са частен случай и поста, който цитираш, не ми се струва във връзка с темата. Щото иначе ще излезе, че заради това, че осъществява дейност, ЕТ-пенсионер дължи и осигуровки по КСО.

Мислиш ли, че не потърсих мнение на John по въпроса досега? Отговор на OpaSna TikVa(17.02.2013 20:17):
 

 RE: Здравно осигуряване на пенсионерите - ЕТ OpaSna TikVa Профил 17.02.2013 20:42

ще се въздържа да квалифицирам темата и да обяснявам защо искам да избягам от нея
опитах се да ти дам отговор, готов отговор, на въпроса защо е направена една промяна в ЗЗО, коментирана в темата.
ТОЧКА.
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване