Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Акт от Инспекцията по труда

Страница 1 от [2] 12»

 Акт от Инспекцията по труда alina_v Профил 25.02.2013 19:21

Здравейте, на мой клиент са му написали акт за това, че в трудов договор за сключен за 4 часов работен ден, че " страните по договора не са определили разпределение на работното време в изпълнение на чл.138.ал.1 , изречение последно от КТ" и изискват сключване на допълнително споразумение, в което да бъде договорено разпределение на работното време. Според мен това разпределение се посочва в Правилника за вътрешния трудов ред-имат ли основание да изискват това? Посъветвайте ме, моля, че сумата на акта е голяма.

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 25.02.2013 19:31

Да имат право и не е първия акт на това основание.
Те на ИТ всички актове са големи.
Какво е посочено в ПВТР?

Щом КТ казва, че се определя с ТД, респ. ДС към него, явно няма как да се определя едностранно от работодателя.

 RE: Акт от Инспекцията по труда buziness Профил 25.02.2013 19:35

Съжалява за спама но тези вече се чудят за каква глупост да пишат. Ще трябва на работника да му пишем в ТД и от колко часа до колко часа трябва да прави любов у дома и и навън!

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 25.02.2013 19:39

Отговор на buziness(25.02.2013 19:35):
buziness каза:
Съжалява за спама но тези вече се чудят за каква глупост да пишат. Ще трябва на работника да му пишем в ТД и от колко часа до колко часа трябва да прави любов у дома и и навън!


В КТ си го има разпределението на РВ.
За да не твърдят, че работи 4ч, а всъщност работи 12ч*7 дни

Те ИТ работят на кампании, а нали една от настоящите е да ги принуждават да сключват ТД за пълно РВ като установят, че се работи при пълно, а ТД е за непълно РВ.

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 25.02.2013 19:39

акт?
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.

това виждам аз като задължително за вписване в ТД
ами ако разпределението е различно всеки ден? или е по график? как ще стане с вписване в ТД?

 RE: Акт от Инспекцията по труда buziness Профил 25.02.2013 19:43

Чл. 138. (1) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.
(2) В случаите по ал. 1 месечната продължителност на работното време на работниците и служителите на непълно работно време е по-малка в сравнение с месечната продължителност на работното време на работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение на пълно работно време в същото предприятие и изпълняват същата или сходна работа. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители на пълно работно време, сравнението се прави спрямо продължителността на месечното работно време на останалите работници и служители в предприятието.
(3) Работниците и служителите по ал. 1 не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение само поради непълната продължителност на работното им време в сравнение с работниците и служителите, които са страна по трудов договор на пълно работно време, изпълняващи същата или сходна работа в предприятието. Те ползват същите права и имат същите задължения, каквито имат работниците и служителите, работещи на пълно работно време, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от продължителността на отработеното време, трудовия стаж, притежаваната квалификация и други.
Въвеждане на непълно работно време от работодателяЗащо се поставят в различни положения?

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 25.02.2013 19:47

Отговор на buziness(25.02.2013 19:43):
buziness каза:
Чл. 138. (1) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.
(2) В случаите по ал. 1 месечната продължителност на работното време на работниците и служителите на непълно работно време е по-малка в сравнение с месечната продължителност на работното време на работниците и служителите, които работят по трудово правоотношение на пълно работно в...


Питай законодателя за мотивите. За съжаление не ми са известни.
Може да се разсъждава по темата защо са привилегировани тези работници в това отношение.
Вероятно, защото в миналото е бил основно дог. за доп. труд този за непълно РВ и за да се съчетае с основния.(това първо ми идва на ум)
Знаем, че настоящите условия сасъвършено различни

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 25.02.2013 19:48

http://haskovo.court-bg.org/img/File/01.03.2012-31.03.2012NAK/01704511_64321012.htm
------
В случая обаче не се събраха доказателства от които да е видно, че в резултат на нарушението са настъпили каквито и да било вредни последици за работника. Що се отнася до представения график за разпределение на работното време , а и заповедта те дават основание на съда да приеме, че нарушението на практика е отстранено, доколкото съгласно чл.66 от КТ ,който урежда съдържанието на трудовия договор, и съгласно чл.139,ал.1 от КТ, не е необходимо началният и крайният час на работния ден да бъдат посочени в трудовия договор. Предвид гореизложеното, настоящият състав счита, че са налице кумулативно предвидените предпоставките за квалифициране на нарушението като маловажно такова по чл.415в, с оглед на което намира подадената жалба за основателна в частта, относно изложените при условията на евентуалност доводи за неправилна квалификация на нарушението. В този случай по предложените по-горе аргументи следва да се приложи от съда разпоредбата на чл.415в и на жалбоподателят ЕТ”Ю.Ф.” да се наложи посочената в цитираната норма минимална санкция. За преценката си по този въпрос съдът съобрази характера и обществената опасност на деянието, липсата на допълнителни вредни последици от извършеното нарушение и липсата на отегчаващи обстоятелства.
------

 RE: Акт от Инспекцията по труда buziness Профил 25.02.2013 19:51

Ок, небесна ме изпревари - браво!
Аз ще жалвам и ще съдя ИТ! Защо не глобяват братята роми като нямат нищо свързано с ТД и безопасни условия на труд , а глобяват малкото работещи фирми в тази държава и от средния пръст на задния си ляв крак си търсят основани?

 RE: Акт от Инспекцията по труда alina_v Профил 25.02.2013 20:20

Благодаря, за отговорите :), актът е съставен от същата Инспекция по труда, тази в град Хасково :). Разбира се, ще пусна жалба, ако се наложи и в съда ще вляза, защото става въпрос за 6000 лева. Отново благодаря на отзовалите се!

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 25.02.2013 23:43

6000 лв само за това?!

 RE: Акт от Инспекцията по труда christine Профил 26.02.2013 12:10

Ей, това е пълно безумие. Същият акт ми написа и Софийската ИТ. В момента сме на съд. В крайна сметка: " Чл. 139. (1) Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.", а не в трудовия договор.

 RE: Акт от Инспекцията по труда alina_v Профил 26.02.2013 15:54

То и ние май ще сме на съд :) няма начин!

 RE: Акт от Инспекцията по труда NLO71 Профил Изпрати email 26.02.2013 16:02

Отговор на christine(26.02.2013 12:10):
christine каза:
Ей, това е пълно безумие. Същият акт ми написа и Софийската ИТ. В момента сме на съд. В крайна сметка: " Чл. 139. (1) Разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.", а не в трудовия договор.


Е да де, ама при непълно РВ- задължително в ТД.

Защо четете норми, нямащи отношение към безспорно извършеното нарушение?

 RE: Акт от Инспекцията по труда NLO71 Профил Изпрати email 26.02.2013 16:04

Отговор на небесна(25.02.2013 19:48):

------
В случая обаче не се събраха доказателства от които да е видно, че в резултат на нарушението са настъпили каквито и да било вредни последици за работника. Що се отнася до представения график за разпределение на работното време , а и заповедта те дават основание на съда да приеме,...


Кой твърди, че нарушението е резултатно, а не формално.
Къде има в нормата като елемент от фактическия състав на административното нарушение от неспазването на нормата на чл.138, ал.1 КТ И ДА СА НАСТЪПИЛИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ?

 RE: Акт от Инспекцията по труда NLO71 Профил Изпрати email 26.02.2013 16:06

В случая обаче не се събраха доказателства от които да е видно, че в резултат на нарушението са настъпили каквито и да било вредни последици за работника.

От какъв зор да се събират подобни доказателства, при положение, че става дума за формално нарушение?

 RE: Акт от Инспекцията по труда Минчо Кънев Профил 26.02.2013 16:11

Вижте това: http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_l.a_c.327_i.265159.html

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 26.02.2013 22:42

Отговор на NLO71(26.02.2013 16:02):
NLO71 каза:


Е да де, ама при непълно РВ- задължително в ТД.

Защо четете норми, нямащи отношение към безспорно извършеното нарушение?

абсурд да се съглася, страните се договарят за разпределението, но изобщо не е нужно да е в трудов договор, дори и само заради това
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) В предприятия, в които организацията на труда позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, както и начинът за неговото отчитане се определят от работодателя. Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят сам определя началото на работното си време.

моля дай пример за клауза в трудов договор на служител на непълно работно време в предприятие с променливо такова разпределение - било по график, било в зависимост от графика на лицето по основния му договор, ако има такъв, примерно, или било щото офисът е отворен непрекъснато и всеки може да работи когато си иска
на достатъчно много места хората не работят от 9 до 5, ама явно на ИТ не й се иска да влиза в новия век - хората влизат и излизат с карти от работното си място, или не чак толкова формално - за работодателя е важно да си изработят времето по договора, а не дали е в точен час

и изобщо това са пълни абсурди, а от ИТ са толкова формални и налагат безумни глоби директно за някакви пълни глупости

 RE: Акт от Инспекцията по труда jorro22 Профил 26.02.2013 23:08

Всъщност разпоредбата на чл. 138 ал.1 е йезуитска. Нейното систематично място не би трябвало да е този член, а като точка 9 от чл. 66 Кт. Това е капан за редовите работодатели и инспекциите явно с голямо удоволствие се възползват от него да си изпълнят плана като катаджии на на път с ограничение на скоростта.
А решението на Хасковския съд е да квалифицира нарушението за маловажно:

...предпоставките за квалифициране на нарушението като маловажно такова по чл.415в, с оглед на което намира подадената жалба за основателна в частта, относно изложените при условията на евентуалност доводи за неправилна квалификация на нарушението.
----
Съгласен съм с този довод - не може за един пропуск сторен поради незнание да му отнесеш главата на работодателя. Че за един дребен търговец наложената санкция от 5 000 лв. може да означава край на бизнеса му. Не това е целта на закона.

 RE: Акт от Инспекцията по труда тониК Профил Изпрати email 26.02.2013 23:16

Отговор на NLO71(26.02.2013 16:04):
NLO71 каза:
Кой твърди, че нарушението е резултатно, а не формално.
Къде има в нормата като елемент от фактическия състав на административното нарушение от неспазването на нормата на чл.138, ал.1 КТ И ДА СА НАСТЪПИЛИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ?

Има разбира се след като говорим за ЗАНН и свързания НК и то на много места:
1.чл.28 ЗАНН говори за "маловажни случаи"
2.чл.93 от НК дава смисъла на "маловажен случай" а именно "...с оглед на липсата или незначителността на ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ...."
3.Тълкувателно решение №1 на ОС на НК при ВКС на Република България от 12.12.2007г.
"Резултатно" или "формално" и Законът, и съд.практика са пределно ясни, ама АО разчита на незнание и дори начина на самото жалване им дава основание да считат, че преценката им за едно нарушение е правомощие и представлява решение по целесъобразност, но не и по законосъобразност.ДА, ама НЕ...отсече ОС на НК при ВКС и съдилищата на тази база събарят почти всяко подобно извращение.И така трябва да бъде щото тежестта на нарушението и ответната степен на наказание следва коректно и справедливо да си кореспондират.
Доп.:Преди 2-3 г. имах случаи дето при неподадена ГДД 1010а някои си платиха по 5 стотака, а други, на които "оформих" възражение по съответния ред "минаха" без глоба. Извод...!
Впрочем за това тълк.реш. има принос практиката на Евросъда по правата на човека по прилож.на чл.6,1 от Евроконвенция за защита правата.....и т.н.

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 27.02.2013 11:09

абе аз сега се поразтърсих за още решения по такъв казус, и доста съдилища пък потвърждават такива санкции от порядъка на хиляди левове за тая глупост

а напоследък наистина са зачестили проверките от ИТ, и то командировани от друг град, примерно в София вилнеят инспектори от Враца, миналата седмица бяха оръшкали в квартала де що намериха офис или търговски обект, и навсякъде актове за абсолютно формални изисквания

 RE: Акт от Инспекцията по труда kristalina Профил Изпрати email 27.02.2013 12:12

И в такъв случай как оформяте документите на лицата, работещи на 4 часа, за да няма глоби

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 27.02.2013 12:13

Отговор на kristalina(27.02.2013 12:12):
kristalina каза:
И в такъв случай как оформяте документите на лицата, работещи на 4 часа, за да няма глоби


Е не може да напишеш в ТД разпределението на РВ ли? Много сложно.

 RE: Акт от Инспекцията по труда christine Профил 27.02.2013 14:26

Продължавам да твърдя, че нарушение няма.
Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Предишен текст на чл. 138 - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

Какъв е проблемът, след като разпределението на работното време е установено с правилника за ВТР, каквото е изискването на чл. 139 (1)?!
Чл. 66 указва какви са елементите на трудовия договор и тук не е разписано изискване за вписване на разпределение на РВ при непълно работно време.

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 27.02.2013 14:41

Отговор на christine(27.02.2013 14:26):
christine каза:
Продължавам да твърдя, че нарушение няма.
Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Предишен текст на чл. 138 - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

Какъв е проблемът, след като разпределението на работното време е установено с правилника за ВТР, каквото е изискването на чл. 139 (1)?!
Чл. 66 указва к...


така както е записана нормата на чл.138, ал.1 КТ за мен означава, че :

уговорят ли непълно РВ за длъжността
автоматимно възниква задължение да уговорят
неговото разпределение в рамките на РД.

Не става в ПВТР, защото там е едностранно.

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 27.02.2013 14:42

Отговор на christine(27.02.2013 14:26):
christine каза:
Продължавам да твърдя, че нарушение няма.
Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Предишен текст на чл. 138 - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

Какъв е проблемът, след като разпределението на работното време е установено с правилника за ВТР, каквото е изискването на чл. 139 (1)?!
Чл. 66 указва к...


А съотношение обща и специално норма, нещо да ти говори (предвид приказките ти за 66)

 RE: Акт от Инспекцията по труда elisaveta_p Профил Изпрати email 27.02.2013 14:44

Малко спам.
Ама вчера някои от гостите в студиото на не си спомням коя телевизия, коментиращи актуалната политическа ситуация в страната, споменаха и актовете на ИТ като такива, които нагнетяват обстановката в страната. И са прави, разбира се. Даже с други думи призоваха към бутане на КТ. Ама ви говоря за официални лица. Дали не беше онзи от профсъюзите - не му знам името, пък и да ми го кажете, пак ще го забравя.

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 27.02.2013 14:45

А уж проюсъюзите бранели правата на работниците:)))

 RE: Акт от Инспекцията по труда neli7304 Профил Изпрати email 27.02.2013 14:45

А уж проюсъюзите бранели правата на работниците:)))

 RE: Акт от Инспекцията по труда небесна Профил 27.02.2013 17:51

Отговор на kristalina(27.02.2013 12:12):
kristalina каза:
И в такъв случай как оформяте документите на лицата, работещи на 4 часа, за да няма глоби

и аз това се чудя
ще взема да пиша в трудовите договори така:
На непълно работно време - 4 часа дневно, от 10:00 до 14:00ч. или по ежемесечен график, изготвен от работодателя

много смислено, няма що....

 RE: Акт от Инспекцията по труда jorro22 Профил 27.02.2013 18:03

Забележете датата на последната редакция на чл. 138 ал. 1 КТ. Това е 2001 година. Към този момент положен труд по 4 часов трудов договор се приравняше на 1 ден осигурителен стаж. Т.е. работодателя и работника заедно мамеха осигурителна система. И към оня момент (2001 г.) вземането на крути мерки към такива практика може би са били оправдани. Към настоящия момент този подход не е актуален: Трудов договор на 4 часа носи 4 часа осигурителен стаж. Формално осигурителната система не губи както преди (само невнесени осигуровки за скритите 4 часа). Работодателят отново е на кяр, а работника определено е прецакан. (но пък той се е съгласил доброзорно да участва в подобна схема, и все още е съучастник, макар и срещу собствените си интереси).
---
Просто проверяващите органи трябва да преценяват нарушението. Едно е да го установи в кварталната бакалия с един-двама магазинери, друго е в една високообротна дискотека по морето с далеч повече персонал.

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 18:24

Здравейте,

и аз през 2010 г. имах проверка от ИТ и искаха в договора да пише: от колко до колко часа и при мен пише от 10 до 15ч. с 1 час почивка.

Днес са дошли на проверка наново. Искам да попитам: Задължително ли трябва да има график за работно време, след като в договорите пише:
"Работно време: непълно – четири часа дневно, при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 16.30 до 21.30 ч., с 1 час почивка."
Искат ми също:
Заповед за регламентирано работно време, график за работа и почивки, Правилник за ВТР и за РЗ.
Имали някой примерна бланка на Заповед за регламентирано работно време?

Благодаря!
Отговор на небесна(27.02.2013 17:51):
небесна каза:

и аз това се чудя
ще взема да пиша в трудовите договори така:
На непълно работно време - 4 часа дневно, от 10:00 до 14:00ч. или по ежемесечен график, изготвен от работодателя

много смислено, няма що....

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 19:52

З А П О В Е Д
за разпределение на работното време и организацията на работата
№ …. / …….2013 год.


На основание чл. 139 от Кодекса на труда и Правилника за
вътрешния трудов ред разпореждам спазване на следното работно време
за периода 06.02.2013 г. до 06.05.2013 г. включително:

Обслужващият персонал работи на непълно работно влеме от 4 часа при

условията на разделен работен ден на две части, както следва:
• ………………. – от 12.00 до 14.00 часа и
от 15.00 до 17.00 часа.


Контрол по изпълнение на тази заповед възлагам на ръководителя на обекта. При всяко нейно нарушаване ще се търси дисциплинарна отговорност от виновните лица съобразно КТ.


Управител на - Бургас: .........................
(……)

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 19:57

Благодаря!

А задължително ли трябва график да се прави след като е на 4 часа?Смятали се това за сумирано изчисляване на работно време?

Отговор на andimar(27.02.2013 19:52):
andimar каза:
З А П О В Е Д
за разпределение на работното време и организацията на работата
№ …. / …….2013 год.


На основание чл. 139 от Кодекса на труда и Правилника за
вътрешния трудов ред разпореждам спазване на следното работно време
за периода 06.02.2013 г. до 06.05.2013 г. включително:

Обслужващият персонал работи на непълно работно влеме от 4 часа при

условията на разделен работен ден на две части, както следва:
• ………………. – от...

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 19:58

Графикът, ПВТР и ВПРЗ също са задължителни. Трудова медицина, оценка на риска, замервания и всичко, което е посочено в документа за проверката от ИТр
Глобата е около 300 лв за всяко нарушение и 1500 лв за неназначен работник - с натрупване.
Успех!

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 21:13

Да не повярваш, но този път искат само:
1.Досиета на работници
2.уведомленията по чл.62
3.заповед за регламентирано рв, график за работа и почивки, правилник за втр .
А дали имаш и график? Графиците за отпуските включват ли се?Имам една екселска таблица с дните и имената на работниците-това е такова судоко,че направо незнам как ще го попълня след като има 1раб.на 8 часа и трима на 4 часа
4.вътрешен правилник за рз
5.ведомости от м.09-до момента-Но се чудя след като м.02,2013 го декларирам до 25,03,2013 то тогава и м.02 вкл.ли трябва да представя
6.ревизионна книга
7.протоколи от измерване фактори на раб.среда-такива протоколи имам само от ХЕИ без да има сключен договор със служба по трудова медицина
8.Печат на фирмата

Отговор на andimar(27.02.2013 19:58):
andimar каза:
Графикът, ПВТР и ВПРЗ също са задължителни. Трудова медицина, оценка на риска, замервания и всичко, което е посочено в документа за проверката от ИТр
Глобата е около 300 лв за всяко нарушение и 1500 лв за неназначен работник - с натрупване.
Успех!

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 21:25

И друго немога да разбера: Кога има сумирано изчисляване на работно време? В случая като има хора на 4часа следвали да има заповед за сумирано изчисляване на рв?

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:31

Задължително - график за отпуск с дата от миналата година за продължаващи договори

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:35

От 1997 година нямам нито една глоба от ИТр - това е последното, което дадох. Да се подпишат и на списък за уведомане.
От началото на годината имам 6 проверки от тях. Всяка инспекция и служител са с различни изисквания, но задължително направи всичко по точките от техния формуляр, дори да не знаеш конкретната форма - има примерни формуляри в интернет.

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:37

Инспекция по труда са ми едни от любимите - почти всеки месец се виждаме.
Още веднъж пожелавам успех.

 RE: Акт от Инспекцията по труда elisaveta_p Профил Изпрати email 27.02.2013 21:40

Отговор на andimar(27.02.2013 21:35):
andimar каза:
От 1997 година нямам нито една глоба от ИТр


хихи. И аз така. Нито пък от КАТ :)))

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 21:48

Много ми е притеснено с тези графици и нищо неразбирам от това какво означава сумирано изчисляване на работно време. Има 3 човека на 4 часа и 1 на 8 часа. Мога ли да го направя графика: пет дни в седмицата работят вкл. събота и неделя без официалните празници. Примерно: едиият работи от сряда до неделя вкл., другият от пон до петък вк?

Отговор на elisaveta_p(27.02.2013 21:40):
elisaveta_p каза:


хихи. И аз така. Нито пък от КАТ :)))

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:48

Трябва вече да си взема този златен или не знам какъв талон от КАТ - поне за авторитет-хихи.

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:53

да - стига да няма проверка в събота или неделя. Горе е моето разпределение - за всеки поотделно и почасово. На 8 часа е нормален ден, при мен проверката беще в 10 ч и те са говорили глупости, затова ги разпределих за този период и според глупостите им. В датата на проверката има лица, които са работили - внимавай за раб им време - трябва да почиват по 2 дни - спазвай междудневна и междуседмична почивка.

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:53

да - стига да няма проверка в събота или неделя. Горе е моето разпределение - за всеки поотделно и почасово. На 8 часа е нормален ден, при мен проверката беще в 10 ч и те са говорили глупости, затова ги разпределих за този период и според глупостите им. В датата на проверката има лица, които са работили - внимавай за раб им време - трябва да почиват по 2 дни - спазвай междудневна и междуседмична почивка.

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:53

да - стига да няма проверка в събота или неделя. Горе е моето разпределение - за всеки поотделно и почасово. На 8 часа е нормален ден, при мен проверката беще в 10 ч и те са говорили глупости, затова ги разпределих за този период и според глупостите им. В датата на проверката има лица, които са работили - внимавай за раб им време - трябва да почиват по 2 дни - спазвай междудневна и междуседмична почивка.

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 21:54

Уф - малко се увлякох в щракане.

 RE: Акт от Инспекцията по труда Farfaleta Профил Изпрати email 27.02.2013 22:06

Значи:
1.правя график , като включвам събота и неделя, без официални дни, макар че ще се засече лесно че и тогава е работено, но мисля управителя да кажа че е работил, макар, че той се осигурява върху 420 лв., като самоосиг.лице
2.Нищо и никъде не споменавам за сумирано изчисляване на рв, а си твърдя че работят 5 дни в седмицата по 8 часа или съответно по 4 часа.
3. Спазвам:
междудневна почивка-не-по малко от 12 ч.
в седмицата-непрекъсната седмична 48 ч. т.е два последователни дни
4. За официалните празници-нищо не попълвам, защото се доплаща труда, нали така

Благодаря


Отговор на andimar(27.02.2013 21:53):
andimar каза:
да - стига да няма проверка в събота или неделя. Горе е моето разпределение - за всеки поотделно и почасово. На 8 часа е нормален ден, при мен проверката беще в 10 ч и те са говорили глупости, затова ги разпределих за този период и според глупостите им. В датата на проверката има лица, които са работили - внимавай за раб им време - трябва да почиват по 2 дни - спазвай междудневна и междуседмична почивка.

 RE: Акт от Инспекцията по труда elisaveta_p Профил Изпрати email 27.02.2013 22:12

Добрата новина е, че все пак и те не са застраховани:

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1802491
 

 RE: Акт от Инспекцията по труда andimar Профил 27.02.2013 22:24

ГРАФИК РАБОТНО ВРЕМЕ

от ............. ч. до ............ ч почивка от ........ ч до .......... ч
от ......... ч. до ............ ч. почивка от ........ ч до .......... ч
почивка от ........ ч до .......... ч
от ............. ч. до ............ ч почивка от ........ ч до .......... ч
от ............. ч. до ............ ч почивка от ........ ч до .......... ч
нещо такова към отчетна форма за явяване/неявяване на работа - поименно
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи