Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Заповед за командировка в чужбина - формуляр

 Заповед за командировка в чужбина - формуляр Петков Профил Изпрати email 18.07.2006 13:15

Здравейте!
Въпросът ми е при командировка в чужбина, каква бланка на заповед използвате - тези които продават на кочан /обикновенните бих ги нарекъл/ или някаккъв друг формуляр. Чувал съм, че в западните държави печатът на фирмите не е много на почит. В такъв случай как би подпечатана заповедта, че е пристигнал и тръгнал командирования?
Благодаря на всички, които ми отговорят!

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр Rosy Профил 18.07.2006 13:23Може да изпозваш и тази, съдържанието е едно и също,а може да се подпечата и от хотела в който е отседнал слуьителя:

З А П О В Е Д
№......./..... 20... г.

На основание чл. 121 във връзка с чл. 215 от КТ и чл. 8 от НКС
с настоящата

КОМАНДИРОВАМ
.............................................................................
/трите имена, длъжност, отдел (управление, друго организационно звено)/
до .........................., за да .......................................,
(място на командировката) (задачата, предмет на командировката)
.............................................................................
за времето от ............... до ............ включително.
Пътуването да се осъществи с ................................................
(влак, автобус, служебен или личен превоз)
С оглед изпълнението на заповедта определям следните командировъчни
пари:
1. Дневни пари в размер на .......... лв.
2. Пътни пари: ...................... лв., съобразно представен отчетен
документ.
3. Квартирни пари ................... лв. за ..... броя нощувки,
съобразно представен отчетен документ, в т. ч. платени суми за резервация и
курортна такса.
Маршрутът на движение, посетените места, извършените разходи и отчета на
свършената по време на командировката работа да се отчетат в писмен вид по
описания и приложен ред.


Дата: ............... Ръководител: ................
(подпис и печат)


ОТЧЕТ ЗА КОМАНДИРОВКА

Подписаният ............................................................
............................................................................,
(длъжност, месторабота, отдел)
командирован съгласно заповед № ...................., правя следният отчет за
командировката:

А) Отчет на извършената работа:
За времето на командировката посетих ...................................
и извърших следното:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Б) Маршрут на движение ................................................
.............................................................................
(ден, населено място)

В) Заверка от посетеното населено място ...............................
.............................................................................
(дата на пристигане, дата на отпътуване, подпис и печат на длъжностно
лице. Заверката може да бъде направена и в хотел).

Г) Направени разходи:
- пътни - ....................... лв., съгласно приложения отчетен
документ/билет за пътуване.
- квартирни - ................... лв. за ..... броя нощувки,
съгласно приложения отчетен документ.
- дневни - за ..... дни по ......... лв. или общо ........... лв.
Всичко .................................................................
.............................................................................
(цифром и словом)


Дата: .............. Командирован: ................
(подпис)


Утвърждавам отчета и направения разход общо и по пера:
Командироващ: ..............
(подпис)

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр sonya Профил Изпрати email 18.07.2006 13:23

не са същите - дай e-mail за да ти изпратя образец

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр Роси 666 Профил Изпрати email 18.07.2006 13:39

Заповед за командировка в чужбина се пише на компютър / не знам да има готова бланка, ама може и да има/. В нея се отбелязва кой, къде и за колко време се командирова, размера на дневните, нощувките /ако има уговорени такива/ и за чия сметка са разходите.
Но тя не се подпечатва никъде. Като доказателство за командировката служи задграничния паспорт - снимат се страниците, които са подпечатани на излизане и влизане. И разни документи за гориво /ако има/, за нощувки, билети и т.н.

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр sonya Профил Изпрати email 18.07.2006 13:43

...и авансовия отчет е във валута и в лева.....

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр silviqki Профил Изпрати email 18.07.2006 14:00

Здравейте. Извинявам се, но може ли и на мен да ги изпратите. Благодаря много.
silviqki@abv.bg

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр Петков Профил Изпрати email 18.07.2006 14:15

Благодаря предварително! Е-mailа е creditiv@abv.bg

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр wania_t Профил Изпрати email 18.07.2006 21:50

a ще бъда ли и аз нахална ако ви помоля да ми ги изпратите на : wania_t@abv.bg много благодаря

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр Петков Профил Изпрати email 19.07.2006 13:24

Вижте малко тъп въпрос - трябва ли командирования /в случая управителя на фирмата/ да носи командировъчната заповед в себеси при пътуването в чужбина при положение, че не се подпечатва от никого там. Проблема е, че той вече пътува, а заповедта е тук в България.
 

 Re: Заповед за командировка в чужбина - формуляр sonya Профил Изпрати email 19.07.2006 13:36

не е задължително - ОБАЧЕ - имах следния случай:
към заповед са приложени всички документи - билети, паспорт, ф-ра за нощувки и т.н.(заповедта нямаше заверка).
тъй като командировката беше за установяване на контакти и търговски преговори нямаше никакви документи за сделки - НАП-аджийте веднага оспориха разхода с аргумента, че това може да е и частно пътуване (ставаше въпрос за собственик, който е и управител) - голям зор беше докато се преборим.....................
оттогава винаги ми заверяват заповедите - затова ги изготвям на 2 езика - не е удобно там да се иска подпис и печатвърху нещо дето съвсем него знаят какво е.... в този слуай, дори и да няма сделка или друг търговски документ не могат да оспорят разхода.....
.....изпратете заповедта по е-mail....
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство