Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. ЮЛНЦ

 ЮЛНЦ renata Профил 04.06.2014 16:40

От скоро се занимавам със счетоводство на ЮЛНЦ. Сдружението е регистрирано по ЗДДС и осъществява дейност в частна полза /ще осъществява/. Ще организира и води арбитражни дела.
Моля Ви, за компетентното мнение:
Услугите, които ще предоставя ще бъдат освободени на основание чл.44 , ал.2, т.2 или пък облагаеми?
 

 RE: ЮЛНЦ как отчитате командировките по чл.19 ivankavasileva Профил 18.01.2016 15:50

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1995 г., в сила от 01.07.1995 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На командирования, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката.
(2) На командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат дневни пари в размер 50 на сто от размера по ал. 1.
(3) За дните, през които командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други, дневни пари не му се изплащат.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ