Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Архив Започни нова тема

Тема. счетоводство

 счетоводство lovel Профил 26.05.2015 18:22

здравейте някой може ли да ми помогне с осчетоводяването на стопанските операции по задачата .
Към 01.01. 200.. г. предприятие „Царевец” ООД, гр. Велико Търново има следните остатъци по счетоводните сметки:

203 Сгради 50 000
152 Дългосрочни заеми 5 000
421 Персонал 1 500
302 Материали 8 500
411 Клиенти 2 000
461 Разчети с НОИ 550
463 Разчети по здравно осигуряване 90
205 Машини 30 000
123 Печалби и загуби от текущата година 38 260
501 Каса в лева 3 800
503 Разплащателна сметка в лева 33 100
303 Продукция 24 000
4538 Данък за възстановяване 1 400
241 Амортизация на ДМА 43 400
401 Доставчици 44 000
101 Основен капитал 20 000
Пояснения към някои от счетоводните сметки
1. Аналитични сметки към сметка 401 Доставчици:
доставчик "Х" 34 000
доставчик "У" 10 000
2. Аналитични сметки към сметка 411 Клиенти:
клиент "А" 800
клиент "В" 1 200
3. Аналитични сметки към сметка 302 Материали:
материал ''Р" 1000кг по 2,50лв./кг 2 500
материал ''Q" 2000кг по 3,00 лв./кг 6 000
4. Аналитични сметки към сметка 303 Продукция:
продукт "С" 250бр по 80лв./бр. 20 000
продукт "D" 80бр по 50 лв./бр. 4 000
5. Водените сметки към с/ка 241 Амортизация на ДМА
имат следните остатъци:
2411 Амортизация на сгради 24 800
2412 Амортизация на машини 18 600
6. Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година има
кредитно салдо

През последния месец са извършени следните стопански операции:
1. С опростена фактура N... е закупен счетоводен програмен продукт за 800 лв. РКО N...
2. Закупени са от доставчик „Х” стоки от вида „М” за 20 000лв. Фактура N... Във връзка с доставката са платени в брой транспортни разходи за 180 лв. РКО N...Стоките са изплатени от разплащателна сметка с ББ.... Стоките са заприходени в склада. Установена е липса за 500лв., за която е отправена рекламация към доставчика.
3. С опростена фактура №...е закупен нов счетоводен модул на компютърната счетоводна програма на стойност 440лв. РКО N...
4. Изплатени са от разплащателна сметка 5 000 лв. за погасяване на дългосрочен банков кредит. Платежно нареждане №…...
5. Доставчикът по рекламацията признава сумата и я възстановява по разплащателната сметка на предприятието. ББ...
6. Предадена е машина като съучастие в друго предприятие. Отчетната стойност на машината е 21 000лв., набраната амортизация е 9 100 лв., съучастието е оценено на 19 200лв.
7. Вложени са в производството следните материали, съгласно искания N...
-от материал „Р” 500кг.
-от материал „Q” 1000кг.
8. Даден е коктейл за 90лв. Фактура N...РКО N... Начислен е полагащият се еднократен данък при източника РКО №...
9. Продадена е по договор сграда с отчетна стойност 32 500 лв. и начислена до момента амортизация 21 800лв. Продажната цена (без ДДС) е 32 600лв. Сумата е постъпила по разплащателна сметка ББ... Във връзка е продажбата са изплатени на лицензиран оценител 500 лв. РКО N... Във връзка е продажбата са отнесени част от административните разходи в размер на 144 лв. съгласно разпределителна таблица.
10. Предоставен е аванс на служител в размер на 200 лв. за командировка във връзка с преговори с клиент на фирмата РКО N...
11. Открит е акредитив в полза на доставчик „У” на стойност 38 000 лв за закупуване на дълготраен актив ПН N...
12. Отчетена е командировка от служител в администрацията. Продължителността на командировката е 3 дни. В отчета за командировката са посочени следните данни: фактура N... за нощувки на обща стойност 100лв, билети на стойност 30лв. С касов ордер е уредена разликата във връзка с предоставения аванс.
13. С фактура N... е доставена машина на стойност 26 000лв.(без ДДС). Сумата на фактурата е изплатена на доставчик „У”. Акредитивът е закрит.
14. Във връзка с доставката на машината (от усл. 13 ) са извършени следните разходи:
- транспортни разходи за 140лв.съгласно опростена фактура N...РКО N...
- начислена е заплата на работниците, участвали в монтажа на актива, в размер на 500 лв.
- начислени са социални осигуровки за сметка на работодателя в размер на 95лв и за сметка на работника 27лв.
- начислени са здравни осигуровки за сметка на работодателя в размер на 15 и за сметка на работника 5 лв
15. Дълготрайния актив е пуснат в експлоатация. Акт за приемане и предаване на ДМА N...
16. Продадена е готова продукция 200бр от изделие „С” по 100 лв в брой на клиент „В” с фактура N...Продукцията е изписана по фактическа себестойност. За сметка на продажбата са отнесени част от разходите за управление в размер на 480 лв.
17. При инвентаризация е установена липса на материали от вида „Р” 60 кг по 2,50лв. Начетено е МОЛ по продажна цена 3,00лв за кг. Суровината е закупена без ДДС.
18. Преведени са по предназначение задълженията към осигурителни организации. Платежно нареждане №…...
19. Клиент „В” превежда по разплащателна сметка дължимите суми.ББ...
20. Начетът на МОЛ за липсата на материали е удържан от работната му заплата. РПВ N...
21. Касиерът изтегля и изплаща трудовото възнаграждение на персонала. НР N... ПКО N... РКО N...
22. От разплащателна сметка с Платежно нареждане №… е преведена сумата 10 000 лв. на доставчик „У” за съществуващото задължение.
23. Изготвена е Справка-декларация по ДДС за месеца като е установен крайният резултат.
Иска се:
1. Да се състави счетоводен баланс към 01.01.200...г.
2. Да се открият синтетичните и аналитичните счетоводни сметки с посочените в началото на месеца салда
3. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции през месеца.
4. Да се заведат и приключат счетоводните сметки към 31.01.200...г.
5. Да се състави оборотна ведомост за синтетични сметки към 31.01.200...г.
6. Да се състави счетоводен баланс към 31.01.200...г.

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 10:57

за кога ти трябва?

Отговор на lovel(26.05.2015 18:22):
lovel каза:
здравейте някой може ли да ми помогне с осчетоводяването на стопанските операции по задачата .
Към 01.01. 200.. г. предприятие „Царевец” ООД, гр. Велико Търново има следните остатъци по счетоводните сметки:

203 Сгради 50 000
152 Дългосрочни заеми 5 000
421 Персонал 1 500
302 Материали 8 500
411 Клиенти 2 000
461 Разчети с НОИ 550
463 Разчети по здравно осигуряване 90
205 Машини 30 000
123 Печалби и загуби от текущата година 38 260
501 Каса в лева 3 800
503 Разплащателна сметка в лева 33 100
303...

 RE: счетоводство nick_cave Профил Изпрати email 27.05.2015 11:27

Няма проблем. Ей сега, почти съм готов.

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:31

Отговор на nick_cave(27.05.2015 11:27):
nick_cave каза:
Няма проблем. Ей сега, почти съм готов.
:)

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:32

Отговор на stefi84(27.05.2015 10:57):
stefi84 каза:
за кога ти трябва?

za drugata sedmica :)

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 11:37

ееееееееееее, че бъди по-конкретен.... другата седмица е много условно понятие - може да е понеделник или петък...

Отговор на lovel(27.05.2015 11:32):
lovel каза:

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:39

Отговор на stefi84(27.05.2015 11:37):
stefi84 каза:
ееееееееееее, че бъди по-конкретен.... другата седмица е много условно понятие - може да е понеделник или петък...
за вторник

 RE: счетоводство didah Профил 27.05.2015 11:40

nick_cave обеща, а той като обещае то прави!
Та, не бъди нетърпелив/а

 RE: счетоводство stefi84 Профил 27.05.2015 11:42

дай имейл да не превръщаме форума в чат
Отговор на lovel(27.05.2015 11:39):
lovel каза:
за вторник
 

 RE: счетоводство lovel Профил 27.05.2015 11:43

[[citat]]
stefi84 каза:
дай имейл да не превръщаме форума в чат

[[/citat] ] dobre :) a.p.h@abv.bg Отговор на stefi84(27.05.2015 11:42):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Архив