Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Туризъм Започни нова тема

Тема. Преотдаване на част от хотел

 Преотдаване на част от хотел PetiaDCh Профил Изпрати email 01.10.2015 22:34

От скоро ме мъчат с този казус:
Фирма Х има хотел - сградата е строена като хотел, категоризирана и се експлоатира като такъв. Сега, фирма Б и фирма Х искат да подпишат договор - за отдаване под наем на единия етаж от хотела, който да стопанисва фирма Б и да предоставя за ползване (пак като хотелски стаи) на "свои" гости.
Възможно ли е това чисто практически? Не говоря за това как ще е написан договора, а за самото преотдаване - защото е само на един от три етажа примерно...

Благодаря за включването!

 RE: Преотдаване на част от хотел PetiaDCh Профил Изпрати email 02.10.2015 10:46

Добро утро - към търсенето отвчера, след известно четене, въпросът е:
дали фирмата Наемател трябва да подава ново заявление за категоризиране, при условие, че хотелът вече има категория 2 звезди, и че съществуващия собственик ще използва другата част от хотела?
 

 RE: Преотдаване на част от хотел HallDrogo Профил 02.10.2015 11:19

По смисъла на :

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Чл. 5. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
2. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)
3. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до съответния категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5 или 6.

Трябва да подадедете , ама мисля че не за категоризация а за промяна в обстоятелствата по стопанисване. Но за по сигурно подайте запитване ама писменно в категоризиращия орган.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Туризъм