Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Тема. Отново за книгите в читалищна библиотека

 Отново за книгите в читалищна библиотека vesna04 Профил 16.02.2016 10:16

До сега не съм попаднала на единно мнение за завеждане на книгите в читалищна библиотека.
- на разход - и задбалансово
- като СМЗ? - но книгите не са краткотрайни
- като ДМА? Коя група? Праг ?

Читалището не е бюджетна организация, а ЮЛНЦ. Прилага се основно СС-9.

В СС9
3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
В СС-2
Стоково-материални запаси - текущи (краткотрайни) материални активи под формата на:
а) материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
б) продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;
в) стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
г) незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;
д) инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване.
В СС-16
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
Е, кое да бъде?

 RE: Отново за книгите в читалищна библиотека vesna04 Профил 16.02.2016 11:39

Моля за Вашето мнение колеги.
 

 RE: Отново за книгите в читалищна библиотека vesna04 Профил 16.02.2016 18:19

Посъветвайте ме.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ