Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За ODIT.info Започни нова тема

Тема. Почна се

 

 Почна се elisaveta_p Профил Изпрати email 28.07.2016 21:24

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,
Уведомявам ви, че по данни от Агенция по вписванията не сте изпълнили задължението си по чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството, а именно не сте подали заявление за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър на годишен финансов отчет за 2015 г. на представляваното от Вас дружество.
В 7-дневен срок, считано от получаване на настоящата покана, следва да се явите лично или чрез упълномощено лице (в пълномощното изрично следва да се съдържа текст, че лицето има право да подписва АУАН и НП, без да е задължителна нотариална заверка) в ТД на НАП София, офис “Младост” (бул. „Цариградско шосе” № 111)
при С... ......ова
на длъжност Инспектор по приходите
в стая № ...
от 9.30 до 17.00 часа.
За неоказване на съдействие или при възпрепятстване упражняването на правомощията на органите по приходите, носите отговорност на основание чл. 273 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В случай, че сте подали ГФО за 2015 г. за представляваното от Вас дружество в законоустановения срок преди получаване на настоящата покана, моля да ни извините за причиненото неудобство и ни представите доказателства за това.
Телефон за връзка : 02 ......
Моля, след получаване на настоящата покана (съобщение), да изпратите обратно такова, с което да потвърдите получаването му, съгласно нормата на чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Не е необходимо обратното електронно заявление (съобщение) да е подписано с електронен подпис.
Предварително благодаря за предоставената възможност да контактуваме с Вас по този ред.

ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ:
С ........ВА

ЕЖК, че получила такова писмо.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За ODIT.info