Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За ODIT.info Започни нова тема

Тема. Държавен служител, съдружник или управител в ДЗЗД?

 

 Държавен служител, съдружник или управител в ДЗЗД? Alisias Профил Изпрати email 11.09.2016 00:28

Уважаеми колеги,

Моля за Вашето компетентно становище, относно възможността държавен служител да участва в съдружие или като управител в Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД).

Според мен, чл.7 ал.2 от Закона за държавния служител забранява участието в:

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;


т.е. ДЗЗД, като не е юридическо лице, а стопанско,
не извършва търговска дейност, а стопанска,
не е регистрирано по търговския закон
не е с ограничена отговорност като ООД и ЕООД

Тогава се счита, че всеки, който участва в съдружие в такива дружества, като ДЗЗД и Сдружения с нестопанска цел биха могли да бъдат държавни служители!


Моля за Вашето становище!
Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват!
реклама

ODIT.info > Дискусия > За ODIT.info