Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. нов болничен

 нов болничен anuta Профил 21.10.2016 16:30

Каква е промяната при подаване на болничен лист.Донесен ми е във вид,в който не съм подавала.Бях чувала, че автоматично отиват в НОИ-или греша.Моля за помощ! Благодаря!Болничният е от 18.10.до днес.

 RE: нов болничен esiliq Профил 21.10.2016 16:56

Ред за представяне в Националния осигурителен институт на документите за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност.

Осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят издадените болнични листове на хартиен носител на осигурителя си, който ги завежда в отделен дневник, с вх. № и дата, които следва да се изискват от осигурените лица, като доказателство, че са предадени на осигурителя.
Удостоверенията, приложение № 9 за болничните листове се представят в НОИ от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси в срок до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило болничния лист пред осигурителя.
В случай че осигурителят забави или не представи удостоверение, приложение № 9 в Националния осигурителен институт, от същия се търси административнонаказателна отговорност.
Самоосигуряващите се лица – лично или чрез осигурителните каси, в които членуват, а съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества – чрез дружествата, чрез които се осигуряват, представят в НОИ удостоверенията, приложение № 9 в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист.
В случай че болничните листове са обжалвани от осигурителите (самоосигуряващите се) по реда на чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията, приложение № 9 се представят след приключване на процедурата по обжалването на болничните листове.
(чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 11 и чл. 12 от НПОПДОО)

18. Начин на представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност в Националния осигурителен институт.

Удостоверенията, приложение № 9 се представят на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Повече от две удостоверения се представят само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Повече от десет удостоверения се представят само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
Осигурителните каси представят документи само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя, независимо от броя им.
Удостоверенията, приложение № 9 на хартиен или електронен носител се представят в съответното ТП на НОИ с придружително писмо съгласно приложение № 12, подписано и подпечатано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписано от лицето.
Когато се представя електронен носител, върху него ясно и четливо се означава единен ЕИК. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху придружителното писмо. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ, а другият се връчва на приносителя на хартиен носител.
Електронният носител се връща след приемането на информацията.
След получаване на удостоверенията, приложение № 9 НОИ издава справка за приетите и върнати документи по образец съгласно приложение № 14.
При получаване на удостоверенията, приложение № 9 по електронен път на електронния адрес на регистрирания потребител, представил документите, се изпраща съобщение с достъп до съдържанието на справката.
При получаване на удостоверенията, приложение № 9 на хартиен или електронен носител справката се издава, подписва и подпечатва от длъжностното лице в съответното ТП на НОИ и се връчва на лицето, представило документите.
(чл. 14, чл. 16 и чл. 21 от НПОПДОО)

 RE: нов болничен Liglyo Профил 21.10.2016 16:58

Не отиват автоматично в НОИ.
Докторите ги подават.
Вие също следва да подадете със съответните приложения.
Има програмен продукт, но е нов, а не онзи от едно време, дето знаете(предполагам).
Та както и преди - попълвате на програмката, разпечатвате придр.писмо, файла на носител и отивате в НОИ.
Моля.

п.п Ако искате, може да потърся в сайта на НОИ, ако има някакви подробни обяснения и да ги копирам тук?

п.п.п.п. На някои им е по-бърз нета :)))
 

 RE: нов болничен anuta Профил 21.10.2016 17:08

Сърдечно благодаря е и спокойни почивни дни! /В случай, че Ви остане време за почивка, защото на мен не ми се случва подобно нещо-деца, внуци,баби и прочие/.Що де се намери- все задачи възлага, но - "живота е такъв , какъвто си го направиш" А аз така съм си го направила.

Отговор на Liglyo(21.10.2016 16:58):
Liglyo каза:
Не отиват автоматично в НОИ.
Докторите ги подават.
Вие също следва да подадете със съответните приложения.
Има програмен продукт, но е нов, а не онзи от едно време, дето знаете(предполагам).
Та както и преди - попълвате на програмката, разпечатвате придр.писмо, файла на носител и отивате в НОИ.
Моля.

п.п Ако искате, може да потърся в сайта на НОИ, ако има някакви подробни обяснения и да ги копирам тук?

п.п.п.п. На някои им е по-бърз нета :)))
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи