Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Авансови вноски

 Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 13:56

Фирма има нетни приходи от продажби за 2015 г. - 60 000 лева.
Не дължи авансови вноски. Това сме декларирали в декларацията за 2015.
Сега се очертава, че резултатът за финансовата 2016 ще е е близо 100 000 лева печалба.
Трябва ли до 15 декември 2016 да се внесе някакъв авансов данък? Ако трябва как ще стане това?
Ще се подава ли декларация за увеличение на авансовите вноски?

 RE: Авансови вноски XXXXX Профил 09.11.2016 14:00

Отворете ЗКПО и вижте кой, при какви условия и от кога дължи авансови вноски

 RE: Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 14:01

Отворих го ?

 RE: Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 14:03

Ако беше за отваряне този сайт нямаше да го има?
Щом питамзначи не ми е ясно.Недей отговоря като не искаш....

 RE: Авансови вноски elisaveta_p Профил Изпрати email 09.11.2016 14:06

Отговор на izvestna(09.11.2016 14:03):
izvestna каза:
Недей отговоря като не искаш....


Позна, Кънчо! Въпрос на желание е. Когато желанието и е да ти отговори по този начин, ще ти отговори по този начин :) И не можеш да и кажеш :копче".

 RE: Авансови вноски XXXXX Профил 09.11.2016 14:06

Какво по-точно не ти е ясно?
Какво те навежда на мисълта, че дължите авансова вноска (цитат от закона, ако може)?
Може да посочиш и аргумент против ( пак с цитат).

Отговор на izvestna(09.11.2016 14:03):
izvestna каза:
Ако беше за отваряне този сайт нямаше да го има?
Щом питамзначи не ми е ясно.Недей отговоря като не искаш....

 RE: Авансови вноски elisaveta_p Профил Изпрати email 09.11.2016 14:07

Точно тази страница в закона и е откъсната.

 RE: Авансови вноски XXXXX Профил 09.11.2016 14:16

Отговор на elisaveta_p(09.11.2016 14:07):
elisaveta_p каза:
Точно тази страница в закона и е откъсната.


Моят е със всичките си. Сега сядам да чета и да копирам тетстовете тук. Ще се постарая и да дам разяснения.
Изчакайте малко, защото не мога да прелиствам и да пиша едновременно.
До скоро!

 RE: Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 14:53

Ще имам положителен резултат и данък за внасяне. Защо се включва понятието прогнозна печалба. Това само ако дължиш авансови вноски ли се смята?

 RE: Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 14:53

Ще имам положителен резултат и данък за внасяне. Защо се включва понятието прогнозна печалба. Това само ако дължиш авансови вноски ли се смята?

 RE: Авансови вноски ely_g Профил Изпрати email 09.11.2016 15:06

Лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Сумата, върху която се дължи лихва по ал. 1, се определя по следните формули:
1. за месечните авансови вноски:
А = Б - (В + 0,2 x В), където:
А е сумата, върху която се дължи лихва;
Б е дължимият годишен корпоративен данък;
В е общият размер на определените месечни авансови вноски за годината;
2. за тримесечните авансови вноски:
А = 0,75 x Б - (В + 0,2 x В), където:
А е сумата, върху която се дължи лихва;
Б е дължимият годишен корпоративен данък;
В е общият размер на определените тримесечни авансови вноски за годината.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Определени авансови вноски по смисъла на този член са:
1. месечните авансови вноски, определени по реда на чл. 86, или тримесечните авансови вноски, определени по реда на чл. 87, за първо, второ и трето тримесечие - за авансовите вноски преди подаване на декларацията за промени на авансовите вноски по реда на чл. 88;
2. намалените или увеличени месечни авансови вноски или намалените или увеличени тримесечни авансови вноски за първо, второ и трето тримесечие, определени с декларацията по чл. 88 - за авансовите вноски след подаване на декларацията за промени по реда на чл. 88.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лихвата по ал. 1 се определя съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от 16 април до 31 декември на съответната година, а за новоучредено дружество в резултат на преобразуване - от датата, следваща датата, на която изтича срокът за извършване на първата тримесечна авансова вноска, до 31 декември на годината на преобразуването.

 RE: Авансови вноски izvestna Профил 09.11.2016 15:56

фирмата няма задължение да прави авансови вноски
 

 RE: Авансови вноски zaikaneznaika Профил 13.11.2016 22:05

Не - след като не дължите авансови вноски
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци